Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa Mārupes pagastā

Adrese: Daugavas iela 29, 2. stāvs, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149878
Fakss: 67149858
E-pastsdzimtsaraksti@marupe.lv
Vadītāja: Dzintra Klintsone

Dzimtsarakstu nodaļa Babītes pagastā

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV 2107
Tālrunis: 67914292
E-pasts: dzimtsaraksti@marupe.lv
Vadītājas vietniece: Daina Pedece

 

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka no 20. līdz 24. martam apmeklētājus pieņems tikai Piņķos, savukārt no 27. līdz 31. martam pieņemšana notiks tikai Mārupes pilsētā. 

 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Plakāts


Par Dzimtsarakstu nodaļu

Dzimtsarakstu nodaļa ir Mārupes novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Mārupes novada deleģēto jautājumu risināšanu.

 

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2021 "Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai"

 

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

 

Dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija notiek klātienē, iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku.

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi pieteikumu laulības reģistrācijai var iesniegt arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa Mārupes pilsētā

Adrese: Daugavas iela 29, 2. stāvs, Mārupe
Tālrunis: 67149878
Fakss: 67149858
E-pastsdzimtsaraksti@marupe.lv
 

Dzimtsarakstu nodaļa Babītes pagastā

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts
Tālrunis: 67914292
E-pasts: dzimtsaraksti@marupe.lv
 

Struktūrvienības kontaktpersonas