Sports

Pieteikšanās kārtība

Plakāts


Nolikums

Pieteikuma anketa

Pieteikuma anketa

Pieteikuma anketa


Aicinām līdz 2024. gada 21. janvārim pieteikt pretendentus konkursā "Mārupes novada 2023. gada sporta laureāts"!

Lai noskaidrotu Mārupes novada labākos sportistus, trenerus, komandas un sporta organizācijas, kā arī pārstāvēto sporta veidu izcilākos sasniegumus 2023. gadā, apbalvotu tos, kuri veicinājuši sporta attīstību novadā un popularizējuši novada vārdu Latvijā un pasaulē, Mārupes novada pašvaldība organizē konkursu "Mārupes novada 2023. gada sporta laureāts". 

Pretendentu pieteikumus par 2023. gada labākajiem sasniegumiem sportā atbilstoši nolikuma pielikumiem jāiesniedz līdz 2024. gada 21. janvārim elektroniski, nosūtot uz e - pasta adresi: laureats@marupe.lv, vai personīgi - Mārupes novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā: Daugavas ielā 29, Mārupē vai Centra iela 4, Piņķos).

Konkursa pieteikumus vērtēs Konkursa vērtēšanas komisija deviņu komisijas locekļu sastāvā -  Mārupes novada pašvaldības deputāti, Sporta un aktīvas atpūtas konsultatīvās padomes locekļi.


Konkursa nominācijas

 

Nominācijas sportistiem vecumā no 19 gadiem:

Gada sportists;

Gada sportiste;

Gada sportists tehniskajos sporta veidos;

Gada sportiste tehniskajos sporta veidos;

Gada populārākais sportists/e (iedzīvotāju balsojums FB, Instagram, Twitter, www.marupe.lv);

Gada amatieru sportists;

Gada amatieru sportiste;

Gada parasportists;

Gada parasportiste;

Gada komanda;

Gada amatieru komanda;

Gada treneris/-e;

 

Nominācijas veterānu sportā:

Gada Sporta veterāns;

Gada Sporta veterāne;

Gada veterānu komanda;

 

Nominācijas par ieguldījumu, attieksmi un sasniegumiem:

Gada sporta pasākums;

Gada sporta organizācija;

Par mūža ieguldījumu sportā Mārupes novadā;

Gada paraugs sportā;

Gada sportiskākā ģimene;

Par ieguldījumu sporta nozares attīstībā.


Pretendēt uz nominācijām un apbalvojumiem “Gada sportists”, “Gada sportiste”, “Gada sportists tehniskajos sporta veidos”, “Gada sportiste tehniskajos sporta veidos”; “Gada populārākais sportists/e” (iedzīvotāju balsojums FB, Instagram, Twitter, www.marupe.lv); “Gada amatieru sportists”; “Gada amatieru sportiste”; “Gada parasportists”; “Gada parasportiste” var ikviens Mārupes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Mārupes novads) vismaz 1 (vienu) gadu deklarēts iedzīvotājs  vai  Mārupes novadā reģistrētas sporta organizācijas vai komandas dalībnieks, kurš sasniedzis 19 (deviņpadsmit) gadu vecumu un laika posmā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim sasniedzis augstus sportiskos rezultātus Latvijas vai starptautiska mēroga sacensībās, tā popularizējot savu organizāciju, Mārupes novadu un Latvijas Republiku pasaulē.

Pretendēt uz nominācijām un apbalvojumiem “Gada komanda”; “Gada amatieru komanda”; “Gada veterānu komanda” var ikviena Mārupes novadā reģistrēta sporta organizācija vai komanda, kuras dalībnieki sasnieguši augstus sportiskos rezultātus Latvijas vai starptautiska mēroga sacensībās, tā popularizējot savu organizāciju, Mārupes novadu un Latvijas Republiku pasaulē.

Pretendēt uz nomināciju “Par mūža ieguldījumu sportā Mārupes novadā” var persona, kura daudzu gadu garumā strādājusi un popularizējusi sportu Mārupes novadā un ir devusi ieguldījumu novada sporta attīstībā.

Pretendēt uz nomināciju “Gada treneris/-e” var sertificēts, Mārupes novadā deklarēts vai Mārupes novada pašvaldības iestāžu, vai Mārupes novadā reģistrētas sporta organizācijas treneris/-e.

Pretendēt uz nomināciju “Gada sporta organizācija” var Mārupes novadā reģistrēta sporta organizācija, kuras dalībnieki sasnieguši augstus sportiskos rezultātus, veicinājuši sporta attīstību Mārupes novadā, popularizējuši Mārupes novadu un Latvijas Republiku pasaulē.

Pretendēt uz nomināciju “Gada sporta pasākums” var juridiska vai fiziska persona, kura organizējusi sporta pasākumus Mārupes novadā.

Pretendēt uz nomināciju “Gada paraugs sportā” var sportists, treneris, sporta speciālists vai brīvprātīgais, kurš ar savu attieksmi pret treniņiem un sacensībām, papildus ikdienas pienākumiem, ir paraugs un motivators citiem Mārupes novada sportistiem un iedzīvotājiem.

Ar nomināciju “Par ieguldījumu sporta nozares attīstībā” tiek apbalvotas juridiskās vai fiziskās personas, kuras ir atbalstījušas Mārupes novada sportistus vai sporta organizācijas.


Nomināciju “Gada sportists”; “Gada sportiste”; “Gada sportists tehniskajos sporta veidos”; “Gada sportiste tehniskajos sporta veidos”; “Gada populārākais sportists/e” (iedzīvotāju balsojums FB, Instagram, Twitter, www.marupe.lv); “Gada amatieru sportists”; “Gada amatieru sportiste”; “Gada parasportists”; “Gada parasportiste”; “Gada treneris/-e”; “Gada Sporta veterāns”; “Gada Sporta veterāne”; “Gada sporta pasākums”; “Gada sporta organizācija” laureāti saņems speciālo balvu, Atzinības rakstu un naudas balvu 200 euro (divi simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Nomināciju “Gada komanda”; “Gada amatieru komanda”; “Gada veterānu komanda” laureāti saņems speciālo balvu, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 euro (pieci simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Nominācijas  “Par mūža ieguldījumu sportā Mārupes novadā” laureāts saņems speciālo balvu, Goda rakstu un naudas balvu 1000 euro (viens tūkstotis euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Nomināciju “Gada paraugs sportā”; “Gada sportiskākā ģimene”; “Par ieguldījumu sporta nozares attīstībā” laureāti saņems speciālo balvu un Pateicības rakstu. 


Apbalvošanas ceremonija notiks 2024. gada 16. februārī plkst. 18.30. 

Informācija sadaļā atjaunota 19.02.2024.