Publiskie pārskati

Arhīvs 

Mārupes novada pašvaldības publiskie pārskati 

Mārupes pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats

Mārupes pašvaldības 2008.gada publiskais pārskats

1.daļa 1.-41.lpp 
Mārupes pagasta vispārīīgs raksturojums. Mārupes pagasta padome. Budžets. Mārupes pagasta Teritorijas plānojums 2002.-2014.gadamVispārējie vadības dienesti. Sabiedriskā kārtība un drošība. Tautsaimniecība. Sociālā nodrošināšana.

2.daļa 42.-62.lpp. 
Izglītība: Mārupes vidusskola, Mārupes pamatskola, Skultes pamatskola.

3.daļa 63.-83.lpp. 
Izglītība: Jaunmārupes sākusmkola, PII “Lienīte”, PII “Tīraine”, Mārupes mūzikas un mākslas skola.

4.daļa 60.-75.lpp. 
Kultūra. Sports. Komunikācija ar sabiedrību.

Mārupes pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats

1.daļa 1.-26.lpp 
Mārupes pagasta padome. Teritorija. Budžets. Vispārējie vadības dienesti. sabiedriskā kārtība un drošība. Tautsaimniecība. Sociālā nodrošināšana.

2.daļa 27.-59.lpp. 
Izglītība

3.daļa 60.-75.lpp. 
Kultūra un sports. Komunikācija ar sabiedrību.

Mārupes pašvaldības 2006.gada publiskais pārskats

1.daļa 1.-24.lpp. 
Mārupes pagasta padome. Teritorija. Budžets. Vispārējie vadības dienesti. Sabiedriskā kārtība un drošība. Tautsaimniecība. Sociālā nodrošināšana.

2.daļa 25.-59.lpp. 
Izglītība

3.daļa 60.-72.lpp. 
Kultūra un sports. Komunikācija ar sabiedrību.

Babītes novada pašvaldības publiskie pārskati 

Babītes novada  pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats

Babītes novada  pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats

 

Informācija sadaļā atjaunota 24.07.2023.