Mārupes novads

Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra

coveris

Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra

Bebru iela 10, Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads, LV-2161

E-pasts: agentura@marupe.lv

Reorganizējot Mārupes novada pašvaldības struktūru, ar 2023.gada 1. septembri darbu sāk Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra (turpmāk - Aģentūra), kura turpmāk rūpēsies par tūrisma attīstību novadā, atbalstu uzņēmējiem un sabiedrības iesaisti.

Aģentūras darbības mērķis ir veidot un attīstīt vienotu, veiksmīgu Mārupes novada tēlu (zīmolu) gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, attīstīt tūrismu un uzņēmējdarbību pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī veicināt sabiedrības kopienu veidošanos, apkaimju pieejas integrāciju un sabiedrības iesaisti Pašvaldībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Mārupes novada Mārupes novada tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras 2024.gada budžets

Aģentūras 2024.gada budžets

Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nolikums

Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras maksas pakalpojumi un to cenrādis

Mārupes novada tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras privātuma politika

Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras publiskais gada pārskats |2023. gads (septembris - decembris)

2024. gada 2. aprīļa NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS


Aģentūras datu drošības speciālists Jurijs Višņakovs, tālrunis +371 27303142, e-pasta adrese das@dsa.lv.

Struktūrvienības kontaktpersonas