Izglītība

Darba plāni

Darba plāns izglītības iestādēm

Metodiskā darba plāns

Novembris

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

Viss mēnesis

Skolas

Sociālā un pilsoniskā

Tematiski pasākumi skolās patriotiskā mēneša atzīmēšanai

Skolēni

Jomas skolotāji

01.11

Starptautiskā vsk Exupery

Latviešu valoda

VISC 2. posma olimpiāde latviešu valodā (mazākumtautības izglītības programmu) 7.-8. klasei

Skolēni

Kristīne Purmale

03.11.

Skolas

Svešvaloda

VISC 2. posma olimpiāde angļu valodā 10.-12. klasei

Skolēni

Kristīne Purmale

7.-27.11.

Skolas

IT

Bebr[a]s. Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 4.-12. klašu skolēniem

4.-12. klašu audzēkņi

IT jomas skolotāji

08.11.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Matemātika

Atklātā stunda/ meistarklase "Efektīva stunda, izmantojot digitālos rīkus"

Jomas skolotāji

Edīte Dāvidsone

09.11.

PII “Zīļuks”

Pirmsskola

Sanāksme par metodiskā darba plānošanu

PII vadītāju vietnieki, metodiķi

Kristīne Gonta

10.11.

Babītes Vidusskola, Mārupes Valsts ģimnāzija

Svešvalodas

Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā

Skolēni, angļu valodas skolotāji

M.Kučere, B.Sūnaite

16.11.

Jaunmārupes pamatskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Tematiskais pasākums "Karogu gājiens - Mirdzi Latvijai!"

Jaunmārupes pamatskolas pedagogi, skolēni

Jolanta Grosberga- Gernere

22.11.

Attālināti

Dizains un tehnoloģijas

Starpdisciplinārais projekts dizains un tehnoliģijas priekšmeta apguvē atbilstoši lietpratībā balstītam saturam. A programmas kurss

Mārupes, Olaines, Ķekavas un Salaspils novadu dizaina skolotāji

Dace Rumpe

23.11.

Attālināti

Dabaszinātnes

Jomu skolotāju tikšanās mācību priekšmetu ietvaros, metodisko materiālu izstrāde

Jomas skolotāji

Inga Melngaile

30.11.

Skolas

Dabaszinātnes

VISC 2. posma olimpiāde bioloģijā

9.- 12. klašu skolēni

Kristīne Purmale

28.11.

Attālināti

Sākumskola, pirmsskola

Sadarbība ar Pirmsskolas jomas pedagogiem – Diskusija/ tikšanās - "Pieredze, izaicinājumi un risinājumi."

Sākumskolas un pirmsskolas pedagogi

Regīna Lēnerte

 

Decembris

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

05.12.

tiešsaistē

Latviešu valoda

Olimpiādes 4.-7.kl. nolikuma izstrāde

4.-7.kl. skolotāji, kuri piedalās darba grupā

Inita Stāmure

02.12.

Jaunmārupes pamatskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Vizuālās mākslas alternatīvā olimpiāde

1.-.3. / 4.-6. / 7.-9.klašu skolēni (3 vecuma grupas)

Jolanta Grosberga-Gernere

05.12

skolas

Svešvaloda

VISC 2. posma olimpiāde vācu valodā

10. - 12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

06.12.

tiešsaistē

Matemātika

Informācija par VPD 9., 11. un 12. klasei

Jomas skolotāji

Edīte Dāvidsone

07.12.

Rīga

Dizains un tehnoloģijas

Pieredzes apmaiņa uz Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu

Novada jomas pedagogi

Dace Rumpe

07.12.

Attālināti

Skolēna plašāka izglītības pieredze

Seminārs par programmas "Skolēns skolēnam" ieviešanu Mārupes novada izglītības iestādēs

Direktoru vietnieki audzināšanas jomā, atbalsta personāls

Einārs Ervīns Deribo

07.-09.12.

Ventspils

IT

Ventspils IT izaicinājuma 2. posms

4.-12. klašu audzēkņi

IT jomas pedagogi

09.12

skolas

Sociālā un pilsoniskā joma

VISC 2. posma olimpiāde vēsturē

9. un 10. - 12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

13.12.

Jaunmārupes pamatskola

Izglītības iestāžu vadītāji

Semestra noslēguma seminārs

Izglītības iestāžu vadītāji

Liene Šmite

14.12.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Skolu direktoru vietnieki, macību un atbalsta jomas koordinatori

Semestra noslēguma seminārs

Skolu direktoru vietnieki, macību un atbalsta jomas koordinatori

Erita Rutkovska

28.12.

JC “Hēlijs”

Pirmsskolu vadītāju vietnieki, metodiķi

Semestra noslēguma seminārs

Pirmsskolu vadītāju vietnieki, metodiķi

Kristīne Purmale

Tiks precizēts

skolas

Svešvaloda

Ziemassvētku teātra konkurss sākumskolas klasēm

1.-3.kl.skolēni

Madara Oškalne, Inita Krūma

 

 

 

Darba plāns drukāšanai (PDF)

 

Informācija sadaļā atjaunota 30.11.2022.