Izglītība

Darba plāni

Darba plāns izglītības iestādēm

Metodiskā darba plāns februārī

 

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.02.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Matemātika

VISC matemātikas olimpiādes 2. posms novados (klātienē)

Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils 9.-12.klašu skolēni

Agnese Mīļā

 

03.02.

Novada skolas

IT

Konkurss Bebr[a]s 2 .kārta

4. – 12.klašu skolēni

Datorikas skolotāji

05.02.

Novada skolas

Latviešu valoda

VISC latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2.posms tiešsaistē

5. – 6.klašu skolēni

Agnese Mīļā

06.02.

Novada skolas

Dabaszinātnes

VISC ģeogrāfijas olimpiādes 2.posms tiešsaistē

10. – 12.klašu skolēni

Agnese Mīļā

06.02.

Jaunmārupes pamatskola

Dabaszinātnes

Mārupes novada ģeogrāfijas alternatīvā olimpiāde

9. klašu skolēni

Laura Kārkliņa

08.02.

Novada skolas

Latviešu valoda

VISC latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2.posms tiešsaistē

8. – 9.klašu skolēni

Agnese Mīļā

13.02.

PII “Mārzemīte”

Izglītības iestāžu vadītāji

Seminārs "Komunikācijas prasmes"

Izglītības iestāžu vadītāji

Agris Starts

13.02.

Babītes vidusskola

Svešvaloda

Mārupes novada publiskās runas konkurss

5. – 7.klašu skolēni

Diāna Ozčifte

15.02.

Mārupes Valsts ģimnāzija

 

Seminārs "Izglītības iestādes vadības komandas loma efektīva izglītības iestādes stratēģiskās attīstības un ikdienas darba plānošanā"

Skolu vadība un mācību jomu koordinatori

Agnese Mīļā

22.02.

Babītes vidusskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Jaunrades pasākums "Skaņu mežs" (mūzikā)

1. – 3.klašu skolēni

Dita Bērziņa

27.02.

PII “Zeltrīti”

Pirmsskola

Pieredzes apmaiņas seminārs "Atbalsta komandas un pedagogu pieredze lasītprasmes attīstībā"

Pirmsskolas skolotāji

Diāna

Lācīte-Daniševska

27.02.

Babītes vidusskola

Sociālā un pilsoniskā

Latvijas un pasaules vēstures alternatīvā olimpiāde

7.klašu skolēni

Sandra Ozoliņa

28.02.

Jaunmārupes pamatskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (vizuālā māksla)

Starpnovadu alternatīvā olimpiāde vizuālajā mākslā "Cukurvates smarža"

Mārupes, Salaspils, Olaines un Ķekavas novada izglītības iestāžu skolēni

Vecuma grupas: 4. - 5.klašu grupa; 6. - 7.klašu grupa; 8. - 9.klašu grupa

Jolanta Grosberga-Gernere

29.02.

Mārupes Valsts ģimnāzija

 

Seminārs "Izglītības iestādes vadības komandas loma efektīva izglītības iestādes stratēģiskās attīstības un ikdienas darba plānošanā"

Skolu vadība un mācību jomu koordinatori

Agnese Mīļā

29.02.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda un literatūra ( kultūras izpausme un teātra māksla)

Mārupes novada skolēnu skatuves runas konkurss

1. – 12.klašu skolēni

Inita Stāmure

Ingūna Ādmīdiņa

1.02. – 20.03.

Novada skolas

Dabaszinātnes

Jauno pētnieku forums

“Skolēni eksperimentē – 2024”

4. – 6.klašu skolēni

Laura Kārkliņa

 

 

DARBA PLĀNS FEBRUĀRĪ

2023./2024. MĀCĪBU GADA PLĀNS

Informācija sadaļā atjaunota 30.01.2024.