Izglītība

Darba plāni

Darba plāns izglītības iestādēm

Metodiskā darba plāns oktobrī

Datums  

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

4. oktobris

PII "Saimīte"

Pirmsskola

Seminārs "Pirkstiņrotaļas un to loma pirmsskolas attīstībā"

Pirmsskolu pedagogi

Liena Bernharde

18. oktobris

PII "Lienīte"

Pirmsskola

"Pasakas - teātris"

Mūzikas skolotāji, pirmsskolas pedagogi

Marta Bērziņa

23. oktobris

Mārupes pamatskola

Iekļaujošā izglītība

Novada skolu fizioterapeitu seminārs

Izglītības iestāžu fizioterapeiti

Envija Brūdere,

Tatjana Rakļinska

25. oktobris

Mārupes pamatskola

Skolu direktoru vietnieki

Seminārs skolu direktoru vietniekiem

Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu izglītības iestāžu direktoru vietnieki

Erita Rutkovska,

Agnese Mīļā

25. oktobris

Babītes pirmsskola

Pirmsskola

 

Sporta skolotāji, pirmsskolas pedagogi

Sandra Belcāne

26. oktobris

Mārupes pamatskola

Sākumskola

Seminārs

Sākumskolas skolotāji

Regīna Lēnerte

26. oktobris

Babītes vidusskola

Svešvaloda

Novada Svešvalodu jomas skolotāju tikšanās, ideju tirdziņš

Novada svešvalodu skolotāji

Madara Oškalne

26. oktobris

Mārupes pamatskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā(literatūra) un latviešu valoda

Seminārs novada skolotājiem "Labās prakses piemēri"

Novada skolotāji

Raimonda Goda

26. oktobris

Babītes vidusskola

Dabaszinātnes

Kopīga jomas darba plānošana

Novada dabaszinātņu skolotāji

Laura Kārkliņa

26. oktobris

Mārupes pamatskola

Iekļaujošā izglītība

Seminārs novada logopēdiem

Logopēdi/audiologopēdi

Envija Brūdere.

I. Petuhova, K.Meilerte

30. oktobris

 

Babītes vidusskola

Sociālā un pilsoniskā

Seminārs "Vasaras skolu pieredze"

Novada skolotāji

Sabīne Ozoliņa


DARBA PLĀNS oktobris

Informācija sadaļā atjaunota 25.09.2023.