Izglītība

Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skola
Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67933403 
E-pasts: muzikas.makslasskola@marupe.lv
Mājaslapa: www.muzikamakslamarupe.edu.lv 
Vadītāja: Dace Štrodaha

Plakāts

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas nolikums

2022./2023. mācību gadā mācības uzsākuši 423 audzēkņi, no tiem 273 mūzikas nodaļās un 150 mākslas nodaļā. Ar pirmo oktobri mācības varēs uzsākt līdz 30 audzēkņiem mūzikas un 20 audzēkņiem mākslas nodaļās interešu izglītības programmās.

Saistošie noteikumi "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā" (stājas spēkā 01.09.2022.)

Nodarbības notiek Mazcenu alejā 39, Jaunmārupe, Viskalnu ielā 7, Tīraine un Mazcenu alejā 37, Jaunmārupe. (Domes lēmums)

Skola ir profesionālās mūzikas un vizuāli plastiskās mākslas izglītības sākums, iespēja profesionāli apgūt mūzikas un mākslas pamatus. Līdztekus profesionālās ievirzes izglītības programmām skola īsteno arī interešu izglītības programmas tiem, kuri nevēlas kļūt par profesionāļiem.

Programmas apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes vai interešu izglītību un var turpināt mācības mūzikas un mākslas vidusskolās vai arodskolās.

Skolā audzēkņus uzņem bez priekšzināšanām, mācību ilgums atkarībā no specialitātes ir 6-8 gadi.

2020./2021.mācību gadā skolu apmeklē 427 audzēkņi.

Mārupes Mūzikas un mākslas skola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • Dziedāšana
 • Mākslas studija
 • Klavierspēle
 • Akordeona spēle
 • Vijoļspēle
 • Alta spēle
 • Čella spēle
 • Kokles spēle
 • Ģitārspēle
 • Flautas spēle
 • Obojas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Trombona spēle
 • Eifonija spēle
 • Sitaminstrumentu spēle

 

Mārupes novada pašvaldības dome 29.06.2022. domes sēdē lēmusi par vienotas mūzikas instrumentu nomas maksas noteikšanu Mārupes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Babītes Mūzikas skolā un Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Ar 2022.gada 1.septembri nomas maksa par mūzikas instrumentu lietošanu noteikta 20 eiro par vienu mūzikas instrumentu gadā (no 1.septembra līdz 31.augustam).

Domes lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.septembri.

Domes lēmums

Informācija sadaļā atjaunota 07.02.2024.