Sabiedrība

Komunālie pakalpojumi

Mārupes komunālie pakalpojumi logo

SIA Mārupes komunālie pakalpojumi

Juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads
Tālrunis

  • 28670000, 67915279 - administrācija
  • 28070044  - grāmatvedība

E-pasts:

Valdes locekle Dace Šveide, Dace.Sveide@mkp.lv, t.28670000
Izpilddirektors Ivars Punculis, Ivars.Punculis@mkp.lv, t.28670000
 

Mājaslapa: www.mkp.lv
Rekvizīti: skatīt šeit!


Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt pa tālruni 22009333


Biroja adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads

Biroja darba laiks

Pirmdiena: 9.00 - 18.00
Otrdiena: 9.00 - 17.00
Trešdiena: 9.00 - 17.00
Ceturtdien: 9.00 - 18.00
Piektdiena: 9.00 - 15.00

Pusdienu pārtraukums katru dienu no plkst.12.30 līdz 13.00

Kases darba laiks

Viršu ielā 6, Tīrainē
Pirmdiena: 8.30 - 13.00
Ceturtdiena: 13:00 - 18.00
 

Skultes ielā 15-1, Skultē
Pirmdiena: 13:00 - 18.00
Ceturtdiena: 8:30 - 13.00

 

Par SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Pamatkapitāls: 13 748 497 EUR

Mārupes novada domes akcijas 13 748 497 EUR 100 %

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes (turpmāk – MND) izpilddirektors K.Ločs

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk - MKP) ir Mārupes novada domei pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā.

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:

1. Centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos:

  • kā sabiedrisko pakalpojumu, pamatojoties uz starp MND un MKP noslēgto līgumu 5-25/86-2010 (pēdējie grozījumi veikti 2015. gada jūnijā), kas piešķir īpašas tiesības MKP kā pakalpojumu sniedzējam Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos līdz 2019. gada 26. augustam un to, ka MKP ir reģistrēta SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.);
  • kā būvniecības pakalpojumu, pamatojoties uz to, ka MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 25.05.2007 ar reģistrācijas numuru 4860-R. MKP veic projektēšanu un būvdarbus ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai.

2. Centralizēto siltumenerģijas ražošanas un apgādes pakalpojumu Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos, pamatojoties uz starp MND un MKP 2014. gada 8. maijā noslēgto līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu un to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012.).

3. Namu apsaimniekošanas pakalpojumu Tīraines un Skultes ciemos, pamatojoties uz 2004. gadā starp MND un MKP noslēgto līgumu - Par dzīvojamo māju apkalpošanu un apsaimniekošanu un tiek veikta atbilstoši likuma „Par dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7. daļas nosacījumiem, t.i. līdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašniekiem.

4. Elektroenerģijas piegādes pakalpojumi Mārupē, Tīrainē un Skultē.

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” dokumenti:

Dokumenti

Informācija sadaļā atjaunota 04.02.2022.