Izdevums “Mārupes Vēstis”

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
Tālrunis: 67149868
Fakss: 67149858
E-pasts: marupesvestis@marupe.lv
Reģ. Nr. 00070213

“Mārupes Vēstis” ir Mārupes novada domes bezmaksas informatīvais izdevums, kas tiek izdots kopš1997.gada 15.jūlija. “Mārupes Vēstis” iznāk vismaz vienu reizi mēnesī, šobrīd jau 8500 eksemplāros.

“Mārupes Vēstis” informē iedzīvotājus par Mārupes novada domes pieņemtajiem lēmumiem, likumu izmaiņām, publicē svarīgākos paziņojumus, kā arī sabiedriskās dzīves aktualitātes un rakstus par novada dzīvi un cilvēkiem.

Mārupes iedzīvotāji pašvaldības informatīvo izdevumu savā pastkastītē saņem bez maksas. Ja “Mārupes Vēstis” savā pastkastītē nesaņemat, lūdzu informējiet, rakstot uz e-pastu marupesvestis@marupe.lv

“Mārupes Vēstis” nolikums

 

Informācija sadaļā atjaunota 15.11.2021.