Tūrisms

Babītes sporta komplekss

Babītes sporta komplekss
Jūrmalas iela 14c, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
67914670

Babītes sporta komplekss savu darbību uzsācis 1986. gadā kā Babītes vidusskolas sporta komplekss. 2006. gada 1. martā Babītes pagasta padome nodibināja pašvaldības iestādi – Babītes sporta kompleksu. 2014.gada 1.janvāri Babītes sporta kompleksam tiek pievienots Sporta un kultūras centrs, kurš atrodas Spuņciemā. Galvenā sporta kompleksa funkcija ir nodrošināt materiāli tehnisko bāzi sporta stundām izglītības iestādēm, kā arī veicināt novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību.