Tūrisms

Cenas tīrelis

Cenas tīrelis
Mārupes novads, LV-2166, Latvija

Cenas tīrelis ir īpaši aizsargājama teritorija – dabas liegums, kā arī Natura 2000 teritorija. Tas atrodas aptuveni 30 km attālumā no Rīgas centra, Mārupes novadā. Savulaik Cenas tīrelis bijis otrais lielākais purvs Latvijā tūlīt aiz Teiču purva, taču cilvēka darbības rezultātā tā kopplatība šobrīd ir sarukusi līdz 6000 ha. Cenas tīrelis ir izveidojies sauszemes pārpurvošanās rezultātā traucētās noteces dēļ. Tajā ir vairāki mazi ezeri, lielākais no kuriem ir Skaista ezers. Purva dienvidrietumu daļā ir meža masīvs. Purvā notiek arī kūdras ieguve. Purvs sācis veidoties apmēram pirms 5000 gadiem. 5 no 25 tīrelī sastopamiem biotopiem ir Eiropas nozīmes biotopi, kas kopumā aizņem 95% no purva teritorijas. Cenas tīrelis ir skaists, mierpilns un noslēpumains. Lai kurā gadalaikā to apmeklētu, tā klusums un dabas skaņas pārsteidz. Pavasaros purvs ir īpaši interesants putnu vērotājiem. Purvā ir sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.  

Cenas tīrelis

 

Cenas tīrelis

 

Cenas tīrelis

 

2007.gada 16. jūnijā tika atklāta purva laipa (5 km), pa kuru ejot, iespējams nonākt viskrāšņākajās purva vietās. Laipas malās izbūvētas vairākas atpūtas vietas (soliņi), bet vidusdaļā uzbūvēts putnu novērošanas tornis un tam blakus – atpūtas vieta ar galdiņiem. Cenas tīreļa takā var nokļūt no Babītes novada puses, braucot pa Rīgas-Liepājas šoseju līdz norādei „Rubeņi”. Pēc apmēram 5 km gara brauciena pa asfaltētu un grunts ceļu nokļūstam T veida krustojumā, no kurienes redzams kūdras ieguves lauks. Lauka malā novietota norāde, ka te sākas purva taka. Purva laipas sākums ved cauri Cenas tīreļa gandrīz neskartajai ziemeļu daļai, iepazīstinot ar augstā purva bagātībām. Tā laipo starp dzidriem un dziļiem purva ezeriem, purva augu klājumu un purva mežiem, kur augumā pavisam sīkas priedītes vecuma ziņā jau sen kā pārdzīvojušas lielāko daļu piekrastes masta priežu. Ja būsi pietiekami vērīgs, pamanīsi, ka šeit aug arī tundras apstākļiem raksturīgais pundurbērzs, kas Latvija ir īpaši aizsargājama un reti sastopama suga. Takas vidusdaļā izbūvēts skatu tornis, kas ļauj no cita skatu punkta sev atklāt purva ainavu. Ēdot līdzpaņemtās pusdienas, šeit izvietotie galdiņi ļaus justies kā ļoti īpašā restorānā. Uz dienvidiem no purva atrodas nosusinātie un jau izstrādātie kūdras lauki, kurus iespējams apskatīt, soļojot tālāk pa purva laipu un uzkāpjot takas otrajā skatu tornī, kas tapa pavisam nesen – 2013.gadā – un ļauj apskatīt kūdras izstrādes lauku ainavu. Kopš 2013.gada Cenas tīreļa laipu iespējams izbaudīt arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo nu dabas takas sākums savienots ar automašīnu novietni un ļauj ērti sasniegt purvu. Šī galvaspilsētai ļoti tuvu esošā īpašā teritorija ir izcila vieta, kur izvēdināt galvu un kārtīgā pastaigā iepazīties ar vienu no krāšņākajiem Latvijas purviem.

Cenas tīrelis

Vairāk info:

  • Cenas tīreļa Dabas aizsardzības plāns 2005-2020.gadam šeit
  • Dabas aizsardzības pārvalde, www.daba.gov.lv
Cenas tīrelis