Kultūra

Bērnu tautas deju kolektīvs PUPUĶĒNI

Bērnu tautas deju kolektīvs
Bērnu tautas deju kolektīvs

Kolektīva vadītāja: Līna Daugule-Rimša
Tālrunis: +371 2 9328877
E-pasta adrese pupukeeni@gmail.com

Mēģinājumi: pirmdienās  un trešdienās | Mārupes Kultūras namā

  • no plkst. 17.20 līdz plkst. 17.50 (3 gadi)
  • no plkst. 17.55 līdz plkst. 18.25 (4 gadi)
  • no plkst. 18.30 līdz plkst. 19.00 (5 gadi)
  • no plkst. 19.05 līdz plkst. 19.35 (6 gadi)

Kolektīvs dibināts 2022. gada nogalē, lai arī pašiem mazākajiem Mārupes novada iedzīvotājiem būtu iespēja sevi pilnveidot dejas mākslā. Kolektīva vadītāja Līna Daugule-Rimša deju skolotājas profesiju un maģistra zināšanas dejas pedagoģijā apguvusi RPIVA un nu jau devīto gadu nostiprina tās praksē arī Mārupē. Skolotāja Līna par svarīgāko savā darbā ar mazajiem dejotājiem uzskata nepieciešamību iedrošināt bērnus un radīt mīlestību pret kustību un deju, jo tikai tā dod spēcīgu impulsu nākotnē turpināt izkopt latviešu skatuvisko deju un nepazaudēt degsmi pret mūsu skaisto kultūras mantojumu. 

Nodarbību maksa 30 EUR/mēnesī (ar katru kolektīva dalībnieka pārstāvi tiek slēgts līgums). 

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 13.12.2023.