Tūrisms

Dabas objekti

Vietā, kur Dzilnupes šķērso kāpu grēdu un tās krastu augstums sasniedz vairāk kā 3 metrus uz upītes izveidota Božu ūdenskrātuve. Tās kopējā platība ir 56 ha. Božu ūdenskrātuve ir mākslīgs ūdensobjekts, kas radies appludinot izmantotu smilšu karjeru. Šeit robežojas Mārupes un Babītes novadi. Pie Božu ūdenskrātuve atrodas atpūtas...
Cenas tīrelis ir īpaši aizsargājama teritorija – dabas liegums, kā arī Natura 2000 teritorija. Tas atrodas aptuveni 30 km attālumā no Rīgas centra, Mārupes un Babītes novados. Savulaik Cenas tīrelis bijis otrais lielākais purvs Latvijā tūlīt aiz Teiču purva, taču cilvēka darbības rezultātā tā kopplatība šobrīd ir sarukusi līdz...
Mārupes un Babītes novads
Mārupes ģimnāzijas ēka ar parku var lepoties ar senu vēsturi, kas izskaidro arī vairāku Mārupes novada dižkoku atrašanos tieši tās apkārtnē. Jaunajā Mārupes ģimnāzijas ēkā ir pilnībā iebūvēta 1824.gadā klasicisma stilā celtā Rautenfeldu muižas medību pils – Vecā Bieriņu (Lindenrū) muiža. Visapkārt medību pilij sākotnēji pletās...
Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Vēsturiskais nosaukums: Mācītāja mājas upīte Izteka: Cenas tīrelis Ieteka: Babītes ezers (56°56′31″N 23°50′59″E) Garums: 13 km (regulētais garums 8,9km) Baseina platība: 51 km² Dzilnupe sākas Cenu tīreļa ziemeļdaļā, daļēji meliorējot purva teritoriju. Tālāk upīte šķērso Mārupes novada teritoriju rietumu – ziemeļrietumu virzienā...
Jaunmārupē pie ūdenskrātuves “Pavasari” 2000.gadā izveidota vietējas nozīmes aizsargājama teritorija – Jaunmārupes dabas parks. Starp parku un blakus esošo ūdenskrātuvi ved izgaismota promenāde ar soliņiem, pie ūdenskrātuves labiekārtota pludmale. Parkā dabiski izveidojies taku tīkls, bet parka centrā ir laukums, kur senākos...
Medema purvs atrodas Mārupes novada Dienvidaustrumu daļā. Tā teritorija robežojas ar Olaines novadu. Kūdras purvs aizņem 3400ha. Pašreiz kūdras ieguve Medemu purvā vairs nenotiek un daļa purva ir izstrādāta. Daļa teritorijas ir apmežota. Lielākā augu daudzveidība ir konstatēta Medemu purva relatīvi mazskartajās daļās, kur...
Tīraines un Vētras ciems, Mārupes novads
Vēsturiskais nosaukums: Māras dzirnavu grāvis Izteka: Medema purvs (56°52′05″N 24°01′28″E) Ieteka: Daugava (56°56′37″N 24°05′09″E) Garums: 11 km Kritums: 15 m Baseina platība: 35,4 km² Galvenās pietekas: Bieriņgrāvis Mārupīte ir Daugavas kreisā krasta pieteka un pieder Daugavas upju baseinam. Upīte sākas Mārupes pagasta Medemu...
Info stends par upīti atrodas Mārupītes gatves un Ventas ielas krustojumā
Vēsturiskais nosaukums: Bebru upīte Izteka Medema purvs:(56°53′01″N 24°01′36″E) Ieteka Babītes ezers (56°56′31″N 23°50′59″E) Garums: 18 km Kritums: 10 m Gada notece: 0,014 km³ Baseina platība: 115,2 km² Pietekas: Dzilnupe Neriņa iztek no Mārupes novada teritorijā esošā Medemu purva rietumu daļas. Tās augštecē ieplūst...
Parkā 5,5 ha platībā pie dienas centra “Skulte” ir izveidoti gājēju celiņi un uzstādītas līdzsvaru laipas Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Skultes dabas un atpūtas parka izveide” ietvaros. Projekta mērķis bija padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes ciemā un veicināt aktīvu iedzīvotāju brīvā laika...
Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads
Informācija sadaļā atjaunota 25.09.2017.