Tūrisms

Tūrisma informācijas un amatu māja

Tūrisma informācijas un amatu māja

Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu māja atrodas pašā Mārupes centrā, Bebru ielā 10. Tā ir vieta, kur pieejama plaša informācija par tūrisma piedāvājumu un brīvā laika maršrutiem Mārupes novadā un tuvākajā Pierīgā, kā arī šeit ir iespējams iepazīties ar vairāku Mārupes novada mājražotāju, amatnieku un mākslinieku darinājumiem, smeļoties idejas lieliskām un oriģinālām dāvanām.

Tūrisma informācijas un amatu mājā atradīsi dažādus tematiskos auto un velo maršrutus, tādējādi iepazīstot un apceļojot gan pašu Mārupes novadu, gan arī citus tuvējos Pierīgas novadus. Tāpat arī šeit ikviens interesents var iegūt informāciju par Mārupes novada tūrisma objektiem un to piedāvājumiem.

Tūrisma informācijas mājas pievienotā vērtība ir tās apvienojums ar amatu māju, kurā vari iepazīt vietējo mājražotāju, amatnieku un mākslinieku darinājumus. Ja radīsies interese par kādu no apskatāmajiem darinājumiem, ar prieku sniegsim detalizētāku informāciju par meistaru un iespējām produktu iegādāties. Informācija par meistariem pieejama arī mūsu mājaslapas sadaļā "Radīts Mārupē".

Mārupes novada meistariem Tūrisma informācijas un amatu mājā tiek sniegta iespēja līdz 10 reizēm gadā organizēt nelielas meistarklases,  radošās darbnīcas vai arī tirdzniecību. Interesentiem zvanīt uz 29537466 vai rakstīt uz turisms@marupe.lv.

Meistarklašu, tirdzniecības un citu pasākumu organizēšana

Lēmums Nr. 59 "Par ēkas Bebru ielā 10, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, cenraža apstiprināšanu"

Kārtība:

  1. Iesniegums, kurā tiek norādīts pasākuma veids, vieta (adrese), datums, nepieciešamā platība kvadrātmetros un laika posms, kurā paredzēts organizēt pasākumu, ieskaitot iekārtošanās un vietas sakopšanas laiku. Iesniegums jāiesniedz Mārupes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29; Iesniegums
  2. Saņemtais iesniegums tiek izvērtēts;
  3. Tiek noslēgts nomas līgums;
  4. Saskaņā ar cenrādi, tiek veikta apmaksa par nepieciešamo vietas platību;
  5. Tiek publiski izziņots par pasākumu un tā norisi.

Jautājumu gadījumā zvanīt uz 29537466 vai rakstīt uz turisms@marupe.lv.

 

Cenrādis, saskaņā ar 2021. gada 22. decembra Domes sēdes lēmumu Nr. 59 "Par ēkas Bebru iela 10, Mārupē, Marupes pagastā, Mārupes novadā, cenraža apstiprināšanu": 

  • sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošinašanai, kā arī Eiropas Savienības Eiropas savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros pašvaldības vadībā (uzraudzībā) īstenoto pasākumu organizēšanai - EUR 3.00 ar PVN dienā par tirdzniecības vietu;
  • citiem mērķiem - EUR 0.20 ar PVN stundā par vienu kvadrātmetru (līdz 10 dienām gadā vienai personai), ja tas atbilst mērķim - amatnieku un mājražotāju produkcijas popularizēšanai un tirdzniecībai.

Tūrisma informācijas un amatu māja

Tūrisma informācijas un amatu māja

Tūrisma informācijas un amatu māja

Tūrisma informācijas un amatu māja

Tūrisma informācijas un amatu mājas darba laiks:

Pirmdiena - plkst. 10.00 - 18.00

Otrdiena - plkst. 10.00 - 16.00

Trešdiena - plkst. 10.00 - 16.00

Ceturtdiena - plkst. 10.00 - 18.00

Piektdiena - plkst. 10.00 - 15.00

Sestdiena - atpūšamies

Svētdiena - atpūšamies

 

Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu māja un tai piegulošā teritorija tapusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu projektu “Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē” (Nr. 19-04-AL04-A019.2102-000002)” un “Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru iela 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana” (Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000003) ietvaros.

Informācija sadaļā atjaunota 13.04.2023.