Ar punktu atrašanās vietām kartē var iepazīties www.depozitapunkts.lv mājaslapā un www.skiroviegli.lv.

Depozīta sistēmā var nodot tikai tos iepakojumus, kas iegādati no 01.02.2022. un ir marķēti ar Latvijas depozīta zīmi!

Kādi iepakojumu veidi ir iekļauti depozīta sistēmā?

No 1. februāra depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) dzērienu iepakojumus. Svarīgi piebilst, ka depozīta sistēmā nevarēs nodot vīna un stiprā alkohola pudeles. Plastmasas (PET), stikla un metāla iepakojumu veidu iekļaušanu depozīta sistēmā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 519. Kā rāda pieredze gan kaimiņvalstīs, gan pasaules mērogā, tieši plastmasa, stikls un metāls veido lielāko dzērienu iepakojumu īpatsvaru, turklāt tie ir arī visbiežāk sastopamie izmestie iepakojumi dabā, uz ielām, sabiedriskās un izklaides vietās. No 1. februāra iedzīvotāji varēs iepazīties arī ar depozīta sistēmā nododamo produktu sarakstu (reģistru), kas būs pieejams www.depozitapunkts.lv sadaļā “Tirgotājiem”. Produktu saraksts tiks regulāri atjaunots.

Plakāts

Kritēriji nododamajam depozīta iepakojumam

Depozīta sistēmā varēs nodot tukšu un nesaspiestu vai nesaplēstu depozīta iepakojumu bez būtiskiem bojājumiem. Etiķetēm uz iepakojuma jābūt neskartām un ar skaidri nolasāmu svītrkodu un Latvijas depozīta zīmi, kas apzīmēs konkrētā iepakojuma piederību depozīta sistēmai, kā arī norādīs uz faktu, ka par šo iepakojumu ir iemaksāta depozīta maksa. Ņemot vērā, ka katrā valstī darbojas sava neatkarīga depozīta sistēma, citās valstīs iegādātus depozīta iepakojumus nodot Latvijā nevarēs. Vēršam uzmanību, ka depozīta sistēmai būs 6 mēnešu pārejas periods (01.02.2022. – 31.07.2022.), līdz ar to veikalu plauktos atradīsies iepakojumi gan ar depozīta zīmi, gan bez tās.

Plakāts

Visos depozīta punktos plastmasas pudeles varēs nodot gan ar vāciņiem, gan bez tiem, taču depozīta sistēmas operators iesaka iedzīvotājiem nodot pudeles ar vāciņiem, jo tas nodrošinās arī vāciņu pārstrādi, un tādējādi – tīrāku vidi. Turklāt, atstājot pudeles vāciņu, būs vieglāk saglabāt iepakojuma sākotnējo formu.

Plakāts

Vai varēs nodot veco iekrāto iepakojumu?

Uzkrāt iepakojumu nav jēgas, jo depozīta sistēma pieņems tikai to iepakojumu, kurš ir marķēts ar Latvijas depozīta atzīmi. Patlaban plauktos esošos dzērienus nodot nevarēs. Bez depozīta tos var nodot atkritumu šķirošanas konteineros. Arī ārvalstīs iegādāto iepakojumu nodot nevarēs.

Plakāts

Kā strādās depozīta sistēma Latvijā?

Depozīta maksa noteikta 10 centu apmērā par iepakojuma vienību. To varēs saņemt, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme, svītrkods vai kvadrātkods un iepakojums būs iztukšots.

Saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, iedzīvotājam atmaksās depozīta maksu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai izsniegs čeku par atbilstošu summu. Vietās, kur depozīta iepakojumu pieņems manuāli, depozīta maksu varēs iegūt skaidrā naudā.

Manuālajos pieņemšanas punktos būs divas iespējas – uzreiz piemērot atlaidi pirkumam, vai arī saņemt atpakaļ iemaksāto depozītu skaidrā naudā.

Plakāts

Plakāts

Kur nodot sistēmā neiekļautos vai nederīgos dzērienu iepakojumus?

Tos dzērienu iepakojumus, kurus depozīta sistēmā nepieņems, joprojām varēs nodot esošajos atkritumu šķirošanas konteineros. Gadījumā, ja uz depozīta pieņemšanas punktu tiks atnests dzēriena iepakojums, ko nevar nodot depozīta sistēmā (piemēram, stiprā alkohola pudele vai ar depozīta zīmi nemarķēts iepakojums), vai arī nododamā iepakojuma etiķete vai pats iepakojums būs būtiski bojāts, to varēs izmest atkritumu šķirošanas konteinerā, kas atradīsies netālu no depozīta punkta, tādējādi parūpējoties par apkārtējās vides tīrību.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram kontos.

Informācija sadaļā atjaunota 06.07.2022.