Mārupes novads

Īpašumi

Informācija par pašvaldības nomātajiem nekustamajiem īpašumiem, nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts nomāt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai

Informācija par pašvaldības iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts iznomāt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai

Informācija par pašvaldības darbības nodrošināšanai nevajadzīgo valsts kustamo mantu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā atsavināma publiskas personas manta

 

Mārupes novada pašvaldības iznomātās telpas

Nomas maksa par pašvaldības īpašumā esošajām sporta bāzēm un izglītības iestāžu telpām

Mārupes novada pašvaldības nomātās telpas (telpas, ēkas, ko novads īrē)

 

Izsoles

 

Informācija sadaļā atjaunota 15.11.2021.