Izglītība

Pamata un vidējās izglītības iestādēs

2024. gada 31. janvārī Mārupes novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu, nosakot, ka privātajām pamata, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajām pamata un vidējām izglītības iestādēm līdzšinējā apmērā tiek saglabāts pašvaldības atbalsts 87 eiro apmērā mēnesī par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Noteiktais atbalsts piemērojams no 2024. gada 1. februāra līdz turpmākam Mārupes novada pašvaldības domes lēmumam.

No 2023. gada 1. septembra atbalstu piemēro tām privātajām izglītības iestādēm, kurās vispārējo izglītību un profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā, izņēmuma gadījumos, atbilstoši Izglītības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

Piešķirtais atbalsts ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai.

Nosacījumi līdzfinansējuma piešķiršanai:

  • izglītojamajam jābūt deklarētam Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • Skolai jābūt noslēgtam līgumam ar Mārupes novada pašvaldību.

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu izglītības ieguvei privātajās izglītības iestādēs, aicinām vērsties izvēlētajā izglītības iestādē. 

2024. gada 31. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 17

Informācija sadaļā atjaunota 01.07.2024.