Viedie risinājumi

Viedo risinājumu ziņasVisas ziņas

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
15.07.2022.

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai