Sports

Babītes sporta komplekss

 Babītes sporta komplekss
Babītes sporta komplekss

2021.gada 25.augustā sākusies jauno audzēkņu uzņemšana sporta interešu izglītības programmās!

Babītes sporta kompleksa logo

Adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107

Informatīvais tālrunis: 67914670 

E-pasts: bsk@marupe.lv, babitessports@marupe.lv

Vadītājs: Guntars Reika,  guntars.reika@marupe.lv

Vēsture

Babītes sporta komplekss savu darbību uzsācis 1986. gadā kā Babītes vidusskolas sporta komplekss. 2006. gada 1. martā Babītes pagasta padome nodibināja pašvaldības iestādi – Babītes sporta kompleksu. Babītes novada pašvaldības dome pieņem lēmumu ar 2014.gada 1.janvāri Babītes sporta kompleksam pievienot Sporta un kultūras centru, kurš atrodas Spuņciemā. Galvenā sporta kompleksa funkcija ir nodrošināt materiāli tehnisko bāzi sporta stundām Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēm. Veicināt novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību novadā. Īstenot Babītes novada pašvaldībai deleģēto valsts funkciju sporta jomā izpildi.

Saistītie dokumenti:

Babītes sporta kompleksa nolikums

Nomas maksas cenrādis Babītes sporta kompleksā

Āra futbola laukuma iekšējās kārtības noteikumi

Babītes Sporta kompleksa iekšējās kārtības un drošības noteikumi sporta interešu izglītības grupu audzēkņiem 

Noteikumi 6 gadīgo bērnu peldētapmācības grupām

 

Atlaižu kartes

Atlaižu kartei var pieteikties persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pēdējos 3 (trīs) mēnešus ir Babītes novada administratīvā teritorija, to veicot elektroniski Atlaižu kartes saitē: https://babite.sanemzinu.lv.

Ja personai kartes pieteikumu nav iespējams aizpildīt elektroniski, tad to var veikt Babītes sporta kompleksā klātienē pie administratora, obligāti nepieciešama fotogrāfija 3×4 cm.

Administratora darba laiks atlaižu kartes jautājumos:

  • darba dienās no plkst. 14.00 – 21.00;
  • brīvdienās no plkst. 10.00 – 20:00.

Atlaižu karte

Sporta komplekss Piņķos

Sporta komplekss Piņķos

Sporta halle Spuņciemā

Sporta halle Spuņciemā

 

Informācija sadaļā atjaunota 20.09.2021.