Sports

Pašvaldības atbalsts sporta veicināšanai

 

2023. gada 14. martā spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi 

Nr. 3/2023 "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā", kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldības piešķir finansiālu atbalstu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai, sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, un atbalstu amatieru komandām un fizisko personu apvienībām veselīga dzīvesveida veicināšanai, sportistu, sporta komandu un sporta organizāciju godināšanu par sasniegumiem sportā.

Pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai veselīga dzīvesveida veicināšanai

Pieteikums finansiālam atbalstam sporta organizācijas darbības nodrošināšanai

Pieteikums finansiāla atbalsta saņemšanai sportista dalībai sacensībās un treniņnometnēs

Finanšu atskaite

Apliecinājums

Informācija sadaļā atjaunota 12.07.2023.