Izglītība

Izglītības ziņas

Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādes gatavojas akreditācijas procesam

Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādes gatavojas akreditācijas procesam
30.09.2022.
Šajā mācību gadā Mārupes novadā akreditācijas procesu veiks divas pašvaldības izglītības iestādes – Mārupes Valsts ģimnāzija un Jaunmārupes pamatskola. Būtiska loma izglītības iestādes akreditēšanā ir ari Izglītības pārvaldei. Lai pārrunātu akreditācijas procesu, iepazītu esošo situāciju un gatavotos akreditācijai – 29. septembrī darbu Jaunmārupes pamatskolā veica Mārupes novada Izglītības pārvaldes pārstāvji Erita Rutkovska un Liene Šmite. Jaunmārupes pamatskola ir tradīcijām un vērtībām bagāta izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības programmu un speciālo pamatizglītības programmu...

Sveicam Skolotāju dienā!

Sveicam Skolotāju dienā!
30.09.2022.
Pasaules skolotāju diena ir starptautiski atzīmējama diena. Latvijā tā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā, un šogad tas būs 2. oktobrī. Neskatoties uz to, ka pasaulē to atzīmē atšķirīgos datumos, mērķi šai dienai paliek nemainīgi - pateikties skolotājiem, pasniedzējiem un citiem apmācītājiem par ieguldīto darbu katra indivīda un visas sabiedrības attīstībā. Sveicam plašo Mārupes novada pedagogu saimi Skolotāju dienā! Paldies Tev, Skolotāj! Izglītības pārvalde

PII "Lienīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus

PII "Lienīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus
23.09.2022.
Pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte" (Pērses ielā 16A, Mārupē) aicina darbā uz nenoteiktu laiku PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJUS grupā no 4 - 6 gadi Prasības: augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, vai mācās ( izziņa); ar zināšanām Montesori pedagoģijā; labas komunikācijas spējas un prasme strādāt komandā; radošums, iniciatīva un entuziasms. Pienākumi: īstenot pirmsskolas izglītības programmu; nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu; kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām. Piedāvājam: darba algu 1100 eiro mēnesī pirms...

PII "Lienīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu

PII "Lienīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu
23.09.2022.
PII "Lienīte" (Pērses ielā 16A, Mārupē) aicina darbā uz nenoteiktu laiku PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA PALĪGU Prasības: labas komunikācijas spējas un prasme strādāt komandā; valsts valodas prasme augstākajā līmenī. Pienākumi: rūpēties par grupas telpu tīrību, kārtību un bērnu ēdināšanu; attīstīt bērnu pašapkalpošanās iemaņas, kas saistītas ar galda kultūras un personīgās higiēnas ievērošanu; palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājam apģērbt un noģērbt bērnus dažādās dienas režīma aktivitātēs (pastaiga, diendusa, sporta nodarbības u.c.); palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājam sagatavoties...

Babītes vidusskola dalās pieredzē par iekļaujošo izglītību

Babītes vidusskola dalās pieredzē par iekļaujošo izglītību
22.09.2022.
16. septembrī jau trešo reizi pēc kārtas profesionālās pilnveides kursos “Skola katram bērnam” tikās izglītības iestāžu un pašvaldības speciālisti no visas Latvijas, tostarp no Babītes vidusskolas pasākumā piedalījās Kristīne Tene, Dace Lapiņa, Līga Rutule, Daiga Broka, kā arī Izglītības pārvaldes pārstāve Erita Rutkovska. Ar savu pieredzi un zināšanām konferencē ATTA centrā dalījās pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu un pašvaldību pārstāvji – kopumā aptuveni 300 dalībnieku. Pasākumu atklāja klīniskā un izglītības psiholoģe, “Autisma centra” dibinātāja Zane Kronberga, kura dalījās pieredzē...

Aicinām darbā jaunatnes lietu speciālistu (nepilnam darba laikam)

Aicinām darbā jaunatnes lietu speciālistu (nepilnam darba laikam)
22.09.2022.
Izglītības pārvalde aicina darbā JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTU nepilnam nedēļas darba laikam Prasības pretendentiem: vēlama augstākā izglītība vai studējošs; vēlama pieredze līdzīgā amatā vai dalība jaunatnes organizācijā; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; labas prasmes darbā ar MC Office lietojumprogrammām; labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes; precizitāte un augsta atbildības sajūta; spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes un plānot darbu. Galvenie amata pienākumi: veikt tiešo darbu ar jaunatni Mārupes novada Babītes un Salas pagastu administratīvajā teritorijā; organizēt...

Aicina pieteikties radošajām darbnīcām pieaugušos un jauniešus

Aicina pieteikties radošajām darbnīcām pieaugušos un jauniešus
15.09.2022.
Radošās darbnīcas! Glezniecība pieaugušajiem un jauniešiem mākslinieka darbnīcā. Tepat Mārupē trešdienas vakaros tradicionāli notiek zīmēšana, gleznošana dažādās tehnikās. Ar iedvesmu – darbnīcā! Radīsim darbus interjeram un iestādēm. Var būt iesācējs. Pieteikties, zvanot uz tālruņa numuru 29760482. Mārupes radošā laboratorija

Par plānoto izglītības un zinātnes nozares darbinieku streiku Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs (PAPILDINĀTS 16.09.2022.)

Par plānoto izglītības un zinātnes nozares darbinieku streiku Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs
15.09.2022.
INFORMĀCIJA ATJAUNOTA 16.09.2022. 16.septembrī Izglītības un zinātnes ministrija panākusi vienošanos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību. Pedagogu plānotais streiks NENOTIKS! Informējam, ka savu atbalstu un piedalīšanos LIZDA organizētajā izglītības un zinātnes nozares darbinieku beztermiņa streikā no 2022. gada 19. septembra pieteikušas deviņas Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādes (PII “Zeltrīti”, Skultes sākumskola, Mārupes pamatskola, Babītes vidusskola, Mārupes Valsts ģimnāzija, Mārupes Mūzikas un mākslas skola, PII “Zīļuks”, PII “Mārzemīte” un PII “Lienīte...

Skultes sākumskola aicina darbā psihologu

Skultes sākumskola aicina darbā psihologu
15.09.2022.
Mārupes novada Skultes sākumskolas uz nenoteiktu laiku aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU (pilna slodze) Prasības pretendentiem: izglītības jomas un psihologa darbību reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana, prasme pielietot zināšanas profesionālajā darbībā; prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus; prasme veikt psiholoģisko konsultēšanu; prasme sagatavot psihologa atzinumu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam; prasme veidot sadarbības pārskatu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam; prasme sadarboties ar citiem...

Skultes sākumskola aicina darbā fizioterapeitu

Skultes sākumskola aicina darbā fizioterapeitu
15.09.2022.
Mārupes novada Skultes sākumskolas uz nenoteiktu laiku aicina darbā FIZIOTERAPEITU (1 slodze) Prasības pretendentam: Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības izdots sertifikāts, kas dod tiesības praktizēt pastāvīgi kā fizioterapeitam; reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā; pieredze fizioterapeita darbā tiks uzskatīta par priekšrocību; labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām; augsta atbildības sajūta, lojalitāte, spēja plānot un organizēt savu darbu; Valsts valodas prasme augstākajā līmenī. Galvenie amata pienākumi: bērnu...

Skultes sākumskola aicina darbā sociālo pedagogu

Skultes sākumskola aicina darbā sociālo pedagogu
15.09.2022.
Mārupes novada Skultes sākumskolas uz nenoteiktu laiku aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU (0,5 slodze) Prasības pretendentam: izglītības atbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; Valsts sociālās un izglītības likumdošanas pārzināšana; spēja analizēt un vispārināt problēmas, kā arī plānot un noteikt darbības virziena prioritātes; labas saskarsmes, komunikatīvās un organizatoriskās spējas; sociālajam pedagogam pastāvīgi jāpapildina zināšanas un informācija, jāorientējas sociālā un psiholoģiskā atbalsta procesos un sistēmā. Darba jautājumu risināšanā nepieciešama iniciatīva...

Skultes sākumskola aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu

Skultes sākumskola aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu
15.09.2022.
Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas grupā uz nenoteiktu laiku aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA PALĪGU (pilna slodze) Prasības pretendentiem: vismaz vispārējā vidējā izglītība; latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Galvenie darba pienākumi: sadarbībā ar skolotāju sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās/uzvedības traucējumiem; sadarboties ar izglītības iestādes atbalsta personālu; palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājam organizēt bērnu darbību; rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu. Piedāvājam: stabilu atalgojumu – 705...

Jaunais mācību gads pašvaldības izglītības iestādēs

Jaunais mācību gads
14.09.2022.
Četrpadsmit Mārupes novada izglītības iestādēs sācies jaunais mācību gads. Visos izglītības posmos vērojams izglītojamo skaita pieaugums. Pirmsskolās mācības uzsākuši par 300 audzēkņiem vairāk nekā pērn, jo pagājušā gada rudenī darbu sāka jaunākā Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”. Skolās audzēkņu skaits audzis par 319 skolēniem, viņu vidū ir arī 26 bēgļu bērni no Ukrainas. Audzis arī pirmklasnieku skaits Mārupes novada izglītības iestādēs - mācības uzsākuši par 52 skolēniem vairāk nekā pirms gada. Babītes pirmsskolas izglītības iestāde 82 audzēkņi Vasarā veikts...

Par aktuālajiem ceļu un ielu uzturēšanas darbiem

Par ceļu un ielu uzturēšanu un būvdarbiem
14.09.2022.
Mārupes pagastā Notiek dokumentācijas sakārtošana, lai ekspluatācijā nodotu pārbūvēto Kungu ielu Tīrainē. Būvdarbu pabeigšana atbilstoši noslēgtajam līgumam ir 2022. gada 16. septembris. Uzsākti būvdarbi Čiekuru ielā Jaunmārupē. Plānots ieklāt jaunu asfaltbetona seguma virskārtu un sakārtot nomales, veicot apzaļumošanas darbus. Līgums paredz darbu izpildi viena mēneša laikā no objekta nodošanas būvuzņēmējam. Būvdarbus veiks SIA “KF Grupa”, būvdarbu uzraudzību - SIA “Marčuks”, projektēšanas darbus veica SIA “Evolution Road”. Būvdarbu laikā Čiekuru iela būs periodiski slēgta, tiks nodrošinātas...

Diskutē par pieaugušo izglītības attīstību

Diskutē par pieaugušo izglītības attīstību
13.09.2022.
13. septembrī Mārupes novada Izglītības pārvalde jauniešu centrā "Hēlijs" uzņēma viesus diskusijai par pieaugušo izglītības attīstību. Diskusijā piedalījās Mārupes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, vietniece Erita Rutkovska, pieaugušo izglītības koordinatore Kristīne Purmale un Rīgas pilsētas pieaugušo izglītības koordinatore, RIIMC galvenā speciāliste Sandra Cīrule. Pasākuma dienas kārtībā iekļauti pārskati par mācību iespējām un pieaugušo izglītības tīklu Mārupes novadā un Rīgā. Tāpat dalībnieki dalījās ar labās prakses piemēriem pamatprasmju apguves un mācīšanas atbalstam un...

PII "Zeltrīti" aicina darbā skolotāja palīgu

PII "Zeltrīti" aicina darbā skolotāja palīgu
13.09.2022.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” aicina darbā uz pilnu slodzi - 40 h nedēļā SKOLOTĀJA PALĪGU Darba pienākumi: atbalsts pirmsskolas izglītības skolotājam pedagoģiskajā un audzināšanas procesā - nodarbību sagatavošanā, vadīšanā, bērnu pieskatīšanā, audzināšanā un mācīšanā visas darba dienas garumā, mazāk uzkopšanas darbi (ir apkopējas un ēdināšanas firma) Prasības pretendentiem/-ēm: vidējā izglītība; priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību, studējošiem vai ar apliecību (sertifikātu) par auklīšu kursu beigšanu, vai darba pieredzi pirmsskolā; valsts valodas zināšanas augstākajā...

PII "Zeltrīti" aicina darbā skolotāja palīgu - asistentu

PII "Zeltrīti" aicina darbā skolotāja palīgu - asistentu
13.09.2022.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” aicina darbā uz pilnu slodzi - 40 h nedēļā SKOLOTĀJA PALĪGU – ASISTENTU Darba pienākumi: atbalsts pirmsskolas izglītības skolotājam pedagoģiskajā un audzināšanas procesā - nodarbību sagatavošanā, vadīšanā, bērnu pieskatīšanā, audzināšanā un mācīšanā visas darba dienas garumā, mazāk uzkopšanas darbi (ir apkopējas un ēdināšanas firma); asistenta pienākumi bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas. Prasības pretendentiem/-ēm: vidējā izglītība; priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību, studējošiem vai ar apliecību (sertifikātu) par auklīšu...

Aicina apmeklēt darba iespēju festivālu "Visiem!"

Aicina apmeklēt darba iespēju festivālu "Visiem!"
08.09.2022.
Jau 16. septembrī no plkst. 16.00 līdz 22.00 Vērmanes dārzā, Rīgā, notiks trešais darba iespēju festivāls "Visiem!", pulcējot darba devējus un tos, kuri vēlas praktiskā veidā iepazīt dažādas profesijas un darba iespējas. Tādā veidā pasākuma organizatori vēlas savest kopā uzņēmējus ar potenciālajiem darbiniekiem, jo īpaši "neredzamajām" grupām – jauniešiem bez darba pieredzes un cilvēkiem ar invaliditāti. Ieeja festivālā bez maksas, būs pieejams arī surdotulks. Festivālā varēs praktiski izmēģināt daudzveidīgus arodus un profesijas, izzināt to aizkulises, iepazīt dažādu nozaru uzņēmumus, runāt...

Konkursa “Tam labam būs augt” finālā startēs arī mārupietis - aicina sabiedrību balsot par labāko sociālo uzņēmumu

Konkursa “Tam labam būs augt” finālā startēs arī mārupietis - aicina sabiedrību balsot par labāko sociālo uzņēmumu
08.09.2022.
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) kopā ar Luminor banku 9. septembrī aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju iesaistīties Sociālās uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkursa “Tam labam būs augt 2022” finālā, vērojot tā tiešraidi un balsojot par labāko sociālo uzņēmumu vai sociālās uzņēmējdarbības ideju. Konkursā startēs arī mārupietis Maksims Mihejevs ar novadā reģistrēto uzņēmumu SIA “IW” – “Neredzamā pasaule”. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir ļoti grūti atrast piemērotu darba vietu. Interaktīva telpa – muzejs “Neredzamā pasaule” dod iespēju piedzīvot ceļojumu tumsā...

Ar gardumiem sveic Mārupes novada pirmklasniekus

Ar gardumiem sveic Mārupes novada pirmklasniekus
07.09.2022.
Šogad Mārupes novada izglītības iestāžu pirmo klašu skolēniem jaunais mācību gads sācies ar uzņēmēju sarūpētajiem gardumiem. Latvijas piena pārstrādes uzņēmums “Food Union” ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu sveic visus Latvijas pirmklasniekus. Mārupes novada pirmklasnieki jau saņēmuši uzņēmuma dāvinātos “Kāruma” biezpiena sieriņus. Savukārt mūsu pašu Mārupes novada uzņēmums "PĒRNES L" Mārupes novada pašvaldības skolu pirmklasniekus sveica, 1. septembrī dāvinot vienu “Long Chips” kartupeļu plāksnīšu iepakojumu. Liels paldies abiem uzņēmumiem par gardu uzmundrinājumu mūsu...