Sabiedrība

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs tiek veikts brīvprātīgi, pamatojoties uz cilvēka brīvu gribu. Labuma guvējs ir kāds cits vai sabiedrība kopumā, nevis brīvprātīgais, bet brīvprātīgā darbs sniedz gandarījumu un zināšanas arī brīvprātīgajam, kā arī pirmo darba pieredzi. Jaunieši Mārupes novadā darbojas kā brīvprātīgie dažādos pasākumos.

Brīvprātīgais darbs ir iespēja:

  • būt sabiedriski aktīvam, līdzdarboties dažādos projektos;
  • iegūt jaunu, sociālu un profesionālu pieredzi un zināšanas;
  • parādīt savus talantus un prasmes;
  • iegūt jaunus sociālos kontaktus, uzturēties patīkamā atmosfērā;
  • redzēt pasauli un sabiedrību;
  • īstenot savas idejas;
  • iepazīt kādu organizāciju, kāda noteikta darba specifiku;
  • tā ir arī apziņa, ka kādam var palīdzēt un paveikt lietderīgu un kādam vajadzīgu darbu.

Mārupes novada jaunieši, kuri ir veikuši kādu brīvprātīgo darbu, var pieteikties Apliecinājuma saņemšanai. Apliecinājumu var pievienot savam CV, iesniegt topošajam darba devējam vai pievienot sevis raksturojošajiem dokumentiem, piesakoties dalībai vietējā līmeņa vai starptautiskā jauniešu projektā. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un augstu novērtēts.

Mārupes novada Brīvprātīgā darba vadlīnijas

Anketa Brīvprātīgā darba organizētājam

Brīvprātīgā darba veicēja pieteikuma anketa

Vecāku atļauja Brīvprātīgā darba veikšanai


Ja arī Tu vēlies darboties sabiedrības labā un reizē pats gūt vērtīgu pieredzi vai vēlis saņemt Apliecinājumu par brīvprātīgā darba veikšanu, sazinies ar Vecāko jaunatnes lietu speciālisti Elīnu Krēmeri (e-pasta adrese: elina.kremere@marupe.lv; tālruņa numurs: 22022054). 

Informācija sadaļā atjaunota 14.11.2023.