Tūrisms

Dižkoki pie Mārupes Valsts ģimnāzijas

Dižkoki
Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
67934372, 67934375

Mārupes ģimnāzijas ēka ar parku var lepoties ar senu vēsturi, kas izskaidro arī vairāku Mārupes novada dižkoku atrašanos tieši tās apkārtnē. Jaunajā Mārupes ģimnāzijas ēkā  ir pilnībā iebūvēta 1824.gadā klasicisma stilā celtā Rautenfeldu muižas medību pils – Vecā Bieriņu (Lindenrū) muiža. Visapkārt medību pilij sākotnēji pletās bieži priežu meži un kūdras purvi. Tomēr mežus ap šo muižas centru drīz izcirta, izcirtumus iznomāja, un medību centra vajadzībām vecā muiža vairs nederēja. Mūsdienās no tās saglabājušies vienas ēkas pamati un stāvs, kas apšūts ar koka dēļiem un izolējošām plastmasas plātnēm. Šī ēkas daļa šobrīd apskatāma Mārupes ģimnāzijas kompleksa apbūvē.


Mārupes ģimnāzijas 4 dižozoli:
• Parastais ozols – apkārtmērs 5,24m, mērījuma augstums 1,3m. Atrašanās vieta: Kantora ielā 101 pie trotuāra, 90m uz R no autobusu pieturas pie Mārupes ģimnāzijas (koordinātas: 502096, 6308275);
• Parastais ozols – apkārtmērs 4,48m, mērījuma augstums 1,3m. Atrašanās vieta: 90m uz ZR no Kantora ielas 97, Mārupes ģimnāzijas parkā, Rietumu ozols no 3 dižozolu rindas. (koordinātas: 502102, 6308447);
• Parastais ozols – apkārtmērs 4.98m, mērījumu augstums 1,3m. Atrašanās vieta: 90m uz Z no Kantoras iela 97, Mārupes ģimnāzijas stadiona R malā, vidējais ozols no 3 dižozolu rindas. (koordinātas: 502204, 6308486);
• Parastais ozols – apkārtmērs 5,21m, mērījuma augstums 1,3m. Atrašanās vieta: 130m uz ZZA no Kantora ielas 97, Mārupes ģimnāzijas stadiona A malā. Austrumu ozols no 3 dižozolu rindas. (koordinātas: 502299, 6308517);