Kultūra

Ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Bērnu tautas deju kolektīva bērnu pēdas pastalās uz stadiona seguma un virsū teksts ar baltiem burtiem un dzeltenu fonu

Esam ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas plānoti 2025. gadā Rīgā, kur Mežaparka Lielajā estrādē – “Sidraba birzī” –, “Daugavas” stadionā un citās svētku norises vietās pulcēsies bērni un jaunieši, lai apliecinātu savu satikšanās, dziedāt un dejot prieku. 

Gatavojoties svētkiem, skolu jaunieši aktīvi apgūst repertuāru, veido vizuālās mākslas darbus, lai piedalītos pārbaudes skatēs. Mārupes novads lepojas ar plašo audzēkņu pulku, kuri ik dienu dažādos interešu izglītības pulciņos, ārpusstundu nodarbībās ne vien attīsta savas individuālās prasmes, bet arī kopj kultūras vērtības un tradīcijas, palīdzot tām turpināties no paaudzes paaudzē. 

Kontaktpersonas saziņai:

  • Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jautājumos ARTA VIGULE (tālruņa numurs 28451373, e-pasta adrese arta.vigule@marupe.lv) 
  • Mārupes pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā KRISTĪNE MAZURE (tālruņa numurs 26607421)

Šajā lapā aicinām sekot līdzi aktuālajām ziņām par to, kā mūsu skolu jaunatne gatavojas svētkiem!


 AKTUALITĀTES 2024. GADA PAVASARĪ

Jaunmārupes pamatskolas un Babītes vidusskolas kori iegūst I pakāpes Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaudē-konkursā Zemgalē | 05.04.2024.

4. aprīlī Jelgavā notika Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude-konkurss Zemgalē. Tā šajā pavasarī bija jau 2. kārta koru skatēm, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, uz kuru izvirzīti bija labākie kori no 1. kārtas. Mārupes novadu 2. kārtā pārstāvēja Jaunmārupes pamatskolas 4.-9. klašu koris (diriģenti Baiba Rudzīte un Rihards Rudzītis, koncertmeistare Līga Paegle) un Babītes vidusskolas meiteņu koris "Virza" (vadītāja Sandra Sestule, koncertmeistars Matīss Cinis).

Sirsnīgi sveicam abus mūsu novada skolu korus, dalībniekus, pedagogus un koncertmeistarus ar iegūtajiem I pakāpes diplomiem! Lepojamies un vēlam skaistām dziesmām un piedzīvojumiem bagātu ceļu uz skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem! 

Skolēnu koris gaišos tērpos stāv uz skatuves

Skolēnu koris dzelteni melnos tērpos stāv uz skatuves un diriģē vadītāja

 

Mārupes novada izglītības iestāžu skolēnu kori gūst panākumus koru konkursa 1. kārtā | 22.03.2024.

22. martā Baložu pilsētas kultūras namā notika Olaines, Ķekavas, Salaspils un Mārupes novadu 5.-9. klašu koru, 5.-12. klašu zēnu un jaukto koru konkursa 1. kārta. 

Mārupes novadu šajā skatē pārstāvēja Mārupes Valsts ģimnāzijas jauktais koris "Kameus" (vadītāja E. Milzarāja), Babītes vidusskolas zēnu koris "Trellis" (vadītāja S. Sestule), Mārupes Valsts ģimnāzijas zēnu koris "Zīriņš" (vadītāja I. Cirse), Mārupes pamatskolas 5.-9. klašu koris (vadītāja L. Tālberga), Babītes vidusskolas meiteņu koris "Virza" (vadītāja S. Sestule), Mārupes Valsts ģimnāzijas meiteņu koris (vadītāja I. Cirse) un Jaunmārupes pamatskolas 4.-9. klašu koris (diriģenti Baiba Rudzīte un Rihards Rudzītis). 

Sirsnīgi sveicam visus mūsu skolu kolektīvus ar augstajiem rezultātiem un iekļūšanu konkursa 2. kārtā! Paldies koru diriģentiem, vadītājiem, koncertmeistariem un arī ģimenēm par atbalstu! Konkursa 2. kārtas skates notiks jau aprīlī kultūrvēsturiskajos novados. 

Par konkursu 

Koru konkursa mērķis ir sekmēt un motivēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

Skolēnu koris zilos tērpos stāv uz skatuves

Skolēnu koris gaišos tērpos stāv uz skatuves

Skolēnu koris gaišos tērpos stāv uz skatuves

Skolēnu koris gaišos tērpos stāv uz skatuves

Zēnu koris raibās vestēs stāv uz skatuves

Skolēnu koris gaišos tērpos stāv uz skatuves

Skolēnu koris dzelteni melnos tērpos stāv uz skatuves un diriģē vadītāja

 

 

 

 

Mārupes novada skolu izglītojamie ar panākumiem startē skatuves runas priekšnesumu konkursa 1. kārtā | 22.03.2024.

21. martā Salaspilī notika Ķekavas, Salaspils, Olaines un Mārupes novadu apvienības skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa 1. kārta.

Mārupes novadu konkursā pārstāvēja skolēni no Babītes vidusskolas, Jaunmārupes pamatskolas, Mārupes pamatskolas un Mārupes Valsts ģimnāzijas.

Visi mūsu novada skolu pārstāvji ieguva I un II pakāpes diplomus. Uz konkursa 2. kārtu Rīgā izvirzīti Viktors Galvāns un Klāvs Kokins no Mārupes Valsts ģimnāzijas un Elza Sāra Zariņa no Babītes vidusskolas.

Sirsnīgi sveicam ar panākumiem un sakām paldies pedagogiem par ieguldīto darbu!

Skolēnu kopbilde pēc skatuves runas konkursa

Mārupes novads ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025. gadā | 12.03.2024.

2023. gadā krāšņi atzīmējām XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkus. Šobrīd esam ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas plānoti 2025. gadā Rīgā, kur Mežaparka Lielajā estrādē – “Sidraba birzī” –, “Daugavas” stadionā un citās svētku norises vietās pulcēsies bērni un jaunieši, lai apliecinātu savu satikšanās, dziedāt un dejot prieku. 

Gatavojoties svētkiem, skolu jaunieši aktīvi apgūst repertuāru, veido vizuālās mākslas darbus, lai piedalītos pārbaudes skatēs. Mārupes novads lepojas ar plašo audzēkņu pulku, kuri ik dienu dažādos interešu izglītības pulciņos, ārpusstundu nodarbībās ne vien attīsta savas individuālās prasmes, bet arī kopj kultūras vērtības un tradīcijas, palīdzot tām turpināties no paaudzes paaudzē.  

29. februārī Ķekavas Mūzikas skolā notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2024” pirmā kārta, kur Mārupes novadu pārstāvēja Babītes Kultūrizglītības centra popgrupas “Ledenītes” un “Šokolāde” (vadītāja Kristīne Paņko), Mārupes Valsts ģimnāzijas vokālie ansambļi “Mozaīka” (vadītāja Inga Cirse) un “Triole” (vadītāja Evija Milzarāja). Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada kolektīvus ar iegūto I pakāpi, īpaši ansambli “Mozaīka”, kas tika izvirzīts konkursa otrajai kārtai Bauskā, kur arī tika iegūts I pakāpes diploms! Paldies ansambļa vadītājai Ingai Cirsei un koncertmeistarei Ilzei Inapšai! 

Popgrupas mazās dalībnieces un vadītāja krāsainos tērpos pie gaiši raibas sienas

Savukārt deju mīlošie bērni un jaunieši 9. martā pulcējās Olainē, kur notika skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra skate, gatavojoties svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu”. Tajā Mārupes novada vārdu dažādās klašu grupās godam pārstāvēja Mārupes pamatskolas tautas deju kolektīvs “Apodzēni” (vadītāja Keita Straume), Babītes vidusskolas tautas deju kolektīvi “Bize” I, “Bize” II un “Bize” III (vadītāja Linda Janfelde), Mārupes Valsts ģimnāzijas bērnu tautas deju kolektīvs “Mārdadzīši” (vadītājas Līna Daugule-Rimša un Lelde Krēsliņa) un Jaunmārupes pamatskolas bērnu deju kolektīvs “Ozolēni” (vadītāja Anita Ozoliņa).  Sveicam “Ozolēnu” 3.–4. klašu un 5.–9. klašu kolektīvu, “Mārdadzīšu” 1.–4. klašu un 7.–9. klašu kolektīvu, “Bizes” 3.–4. klašu un 3.–6. klašu kolektīvu ar iegūtu I pakāpi, bet “Apodzēnus” un “Bizes” 7.–9. klašu kolektīvu ar iegūtu II pakāpi!  

Mazie bērni gaišos tautas tērpos uz lielas skatuves

Vēl šajā pavasarī gaidāmas pārbaudes skates gan koriem, gan mūsdienu deju grupām. Notiks arī vizuālās mākslas un skatuves runas konkursi. Turpināsim sekot līdzi mūsu novada skolēnu sasniegumiem, lai atbalstītu ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.  

Mārupes novada skolēnu vokālo ansambļu sasniegumi konkursā "Balsis 2024" | 29.02.2024.

29. februārī Ķekavas Mūzikas skolā notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2024” 1. kārta, kur Mārupes novadu pārstāvēja Babītes Kultūrizglītības centra popgrupas "Ledenītes" un "Šokolāde" (vadītāja Kristīne Paņko), Mārupes Valsts ģimnāzijas vokālie ansambļi "Mozaīka" (vadītāja Inga Cirse) un "Triole" (vadītāja Evija Milzarāja).

No sirds sveicam visus kolektīvus ar iegūto 1. pakāpi un īpaši ansambli "Mozaīka", kas izvirzīts uz konkursa nākamo kārtu 7. martā Bauskā!

Paldies audzēkņiem, viņu ģimenēm par atbalstu un skolotājām par ieguldīto darbu!

 

Vokālā ansambļa LEDENĪTES meitenes skatuves tērpos konkursā  BALSIS 2024

Vokālā ansambļa MOZAĪKA meitenes skatuves tērpos konkursā  BALSIS 2024

Vokālā ansambļa ŠOKOLĀDE bērni skatuves tērpos konkursā  BALSIS 2024

Vokālā ansambļa TRIOLE meitenes skatuves tērpos konkursā BALSIS 2024

 

 

Esam ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025. gadā | 28.02.2024.

Šobrīd esam ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas plānoti 2025. gadā Rīgā, kad Mežaparka Lielajā estrādē – Sidraba birzī, Daugavas stadionā un citās svētku norises vietās pulcēsies bērni un jaunieši, lai apliecinātu savu satikšanās, dziedāt un dejot prieku. Svētki būs varens piedzīvojums mums visiem un jau šobrīd notiek rūpīgs darbs pie sagatavošanās.

28. februārī Rīgā notika svētku pašvaldību koordinatoru, pašvaldību interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu direktoru seminārs, kur Mārupes novadu pārstāvēja šo svētku koordinatore Arta Vigule (Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jautājumos) un Mārupes pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Kristīne Mazure.

Ceļā uz svētkiem turpināsim informēt par to, kā mūsu skolu audzēkņiem sokas koprepertuāru skatēs.

Skolēnu Dziesmu un deju svētku koordinatore Arta Vigule (Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jautājumos) un Mārupes pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Kristīne Mazure pie Latvijas un Ukrainas karogiem sanāksmē par svētku norisi

 

Informācija sadaļā atjaunota 05.04.2024.