Sludinājumi

Sludinājumu izvietošana uz pašvaldības stendiem

Atbilstoši Administratīvo teritoriju likuma pielikuma 27.1 un 27.3 apakšpunktiem, kas nosaka, ka Babītes novads tiek iekļauts Mārupes novadā, 2022. gada 23. februāra domes sēdē pieņemts lēmums atcelt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 3 "Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem", kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 23. februāra lēmumu "Par maksas pakalpojumiem Babītes novada pašvaldībā" (protokols Nr.3, 20.§). 

Līdz ar noteikumu atcelšanu, 23.02.2022. dome lēma pārtraukt maksas pakalpojuma sniegšanu informācijas izvietošanai stendos. Tiek plānots izstrādāt jaunu kārtību, izvērtējot  iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujā sniegto viedokli. 

Patlaban iedzīvotājiem uz uzņēmējiem ir iespēja pašiem izvietot savu sludinājumu atvērtā tipa stendos (izņemot tos, kur informācija izvietojama aiz stikla, piemēram, Piņķos, Mežārēs, Liepezerā) - stenda kreisajā pusē. Labā puse paredzēta pašvaldības informācijas izvietošanai!

Stendi, uz kuriem izvietot reklāmas afišas un sludinājumus

Ar 2022. gada februārī - martā veiktās informācijas stendu aptaujas rezultātiem ir iespējams iepazīties ŠEIT. 

  • Lūgums ievērot, ka sludinājumam ir jābūt latviešu valodā.
  • Par saturu atbildību uzņemas pats sludinājuma izvietotājs.
  • Informācijas stendos nav atļautas politisko partiju reklāmas, aģitācijas paziņojumi, atkarību veicinošo produktu reklāmas (piemēram, alkohola, tabakas, narkotiku u.tml.), dažāda veida neētiska satura paziņojumi (piemēram, pornogrāfija un jebkāda vardarbība).
  • Primāri pašvaldība ļauj izvietot informāciju/paziņojumus iedzīvotājiem (aicinājumi un piedāvājumi palīdzēt, atrasta/pazudusi lieta u.tml.) un uzņēmējiem, piemēram, par jaunām vakancēm, bezmaksas pasākumiem u.tml. 

Aicinām izmantot pašvaldības piedāvāto iespēju izvietot sludinājumus elektroniski!

Pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv ir iespējams elektroniski pievienot savu sludinājumu šeit, maksa par to netiek piemērota.

Informatīvo stendu atrašanās vietas:

GIS_poga

Informācija sadaļā atjaunota 27.04.2023.