Sports

Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija

Mārupes novadā darbojas Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome, kura kopā ar pašvaldību aktīvi strādā pie Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas, lai uzlabotu infrastruktūru, aktīvās atpūtas piedāvājumu un sporta nozari novadā. Šajā sadaļā turpmāk tiks publicēta informācija par stratēģijas tapšanas gaitu, aptaujas un to rezultāti, un cita svarīga informācija, kas saistīta ar stratēģijas izstrādi.

2022. gada 25. maijā norisinājās Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde, kurā padomes locekļi kopā ar sēdē klātesošajiem Mārupes novada pašvaldības un deputātu pārstāvjiem diskutēja par Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas prioritātēm, virzieniem un visefektīvākajām izpētes metodēm. Tika izstrādātas iestrādnes, uz kā pamata tika veikti nepieciešamie pētījumi visas vasaras garumā.

Šī gada 1. augustā noslēdzās sabiedrības aptauja “Iedzīvotāju aptaujas anketa par Sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību”, kuras rezultāti atklāja sabiedrības viedokli dažādos ar sportu saistītos jautājumos. Tāpat tika veikta aptauja par sporta jomas jautājumiem treneru un sporta organizāciju pārstāvju vidū, kas sniedza visaptverošu treneru un sporta organizāciju viedokli par dažādiem ar sportu saistītiem jautājumiem.

“Iedzīvotāju aptaujas anketa par Sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību” rezultāti

2022. gada 30. un 31. augustā tika rīkotas fokusa grupu intervijas ar pieredzējušiem sporta jomas ekspertiem. Diskusija sniedza plašāku skatījumu par Mārupes novadam aktuāliem jautājumiem sporta jomā, kā arī bija iespēja dzirdēt citu pašvaldību un organizāciju pieredzi un viedokli.

14. septembrī pašvaldības vadītāji, deputāti un sporta jomas darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jūrmalas Sporta skolu, lai tuvāk iepazītos un izprastu šīs iestādes darbību un citus saistītos jautājumus.

Informācija sadaļā atjaunota 20.10.2023.