Sabiedrība

Jauniešu ziņas

Sākas pieteikšanās erudīcijas konkursam FIZMIX Eksperiments

foto no fizmix
31.01.2023.
Līdz 17. februārim 8. un 9. klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas AS "Latvenergo" rīkotajam erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments". Konkurss turpinās pētīt nākotnes enerģiju Latvijai un pasaulei. Fizikas un atjaunīgās enerģijas eksperti rosinās jauniešus un plašāku sabiedrību atklāt, kā zināšanas fizikā palīdz veidot ilgtspējīgu nākotni. Konkurss noslēgsies ar Latvijas Fizikas festivālu aprīlī. "Tuvā nākotnē ūdeņradis, jau tagad vēja un saules enerģija ir Latvijas enerģētiskā neatkarība un drošums, kam pamatus šodien liekam mēs, bet rīt tos attīstīs zinātkārā un erudītā...

Atbalsts privātajām pamata, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajām pamata un vidējām izglītības iestādēm būs līdzšinējā apmērā

atbalsts izglītībai
24.01.2023.
2022. gada 28. decembrī Mārupes novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu, nosakot, ka privātajām pamata, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajām pamata un vidējām izglītības iestādēm Mārupes novada pašvaldības atbalsts tiek saglabāts līdzšinējā apmērā - 87 eiro apmērā mēnesī par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Atbalsts piemērojams: 1. – 8. klašu un 10. – 11. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 31. maijam; 9. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 14. jūnijam; 12. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 21. jūnijam. Noteiktais...

Latvijā pēta pieaugušo prasmes; respondenti saņem uzaicinājuma vēstuli

Prasmes
13.01.2023.
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā turpinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums (PIAAC). Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un pētījumu centram SKDS, līdz 2023. gada pavasarim plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. Pētījumā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš janvārī saņēmis uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē. Pētījuma norisei ir svarīgs ikviens uzrunātais respondents “Dalība pētījumā ir brīvprātīga, tomēr tieši jūsu iesaiste šajā...

Apstiprināts projekts “Jauniešu aktivitāšu pieturas”

Apstiprināts projekts “Jauniešu aktivitāšu pieturas”
13.01.2023.
Apstiprināts Valsts jaunatnes programmas finansēts projekts “Jauniešu aktivitāšu pieturas”. Projekta “Jauniešu aktivitāšu pieturas Mārupes novadā” mērķis ir mobilā jaunatnes darba metodikas izstrāde un īstenošana Mārupes novada teritorijā, lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunatnes darba pieejamību un veicinātu jauniešu līdzdalību visā novada teritorijā. Projektā tiks izstrādāts mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu īstenošanas plāns, divas reizes nedēļā organizētas regulāras radošas, izglītojošas un saturīgas brīvā laika nodarbības Mārupes novada pagastos jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem viņu...

"Cits Bazārs Babītē"

"Cits Bazārs Babītē"
09.01.2023.
2022. gada nogalē Babītes vidusskolā 8. un 12. klases izglītojamie guva pirmo uzņēmējdarbības pieredzi, piedaloties skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) tirdziņā “Cits Bazārs Babītē”. Pasākums notika sadarbībā ar “Junior Achievement Latvia”. SMU ir izglītojamo veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. Izglītojamajiem ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Mācību gada sākumā izglītojamie rakstīja biznesa plānu, kurā pierādīja savas idejas "dzīvotspēju"...

Aicinām uz praktisko semināru par to, kā palīdzēt bērniem mācīties un veicināt vecāku laika efektivitāti

Aicinām uz praktisko semināru par to, kā palīdzēt bērniem mācīties un veicināt vecāku laika efektivitāti
02.01.2023.
Lai veicinātu vecāku un skolotāju pieredzi bērnu attīstības jautājumos, kā arī sniegtu atbalstu skolotājiem, stiprinot vecāku zināšanas bērnu attīstības un audzināšanas jautājumos, Mārupes pamatskolas skolas padomes vecāku grupa sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi aicina uz praktisko semināru, ko vadīs "Intelekta attīstības centra" dibinātājs un četru bērnu tēvs Oskars Grīslis. Pasākuma formāts - praktiska pieredzes un zināšanu apmaiņa, sarunas un atziņas draudzīgā vidē. Semināra norises vieta un laiks - 2023. gada 19. janvārī plkst. 18.00 Mārupes pamatskolā...

Aicinām pieteikties Mārupes novada jauniešu mediju grupai

Aicinām pieteikties Mārupes novada jauniešu mediju grupai
22.12.2022.
Iespēja 13 līdz 18 gadus jauniem jauniešiem, kuri dzīvo vai mācās Mārupes novadā! Ja jums patīk digitālie mediji, ikdienā klausāties podkāstus, vēlaties izmēģināt ko jaunu un izteikt viedokli par sev aktuāliem tematiem, aicinām pieteikties jaunajai Mārupes novada jauniešu mediju grupai! Kopīgi ierakstīsim podkāstus, filmēsim video, veidosim un plānosim podkāstu saturu, piedalīsimies apmācībās par digitālajiem medijiem un pavadīsim laiku draudzīgā kompānijā! Pieteikšanās, aizpildot anketu, izmantojot QR kodu vai šajā saitē. Podkāstu mērķi: jēgpilni izmantojot digitālo vidi, attīstīt jaunu...

Mārupes novada pašvaldības skolām ERAF projektā piešķirti 483 datori

Mārupes novada pašvaldības skolām piešķirti 483 datori
09.12.2022.
Ceturtdien, 8. decembrī, Mārupes novada pašvaldība saņēmusi 483 datorus, kas paredzēti Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm 7.-9. klašu mācību procesa nodrošināšanai. Datoru piegāde veikta Izglītības un zinātnes ministrijas ERAF projektā "Atveseļošanās palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT - EU) pasākums vispārējās un speciālās izglītības iestāžu digitalizācijai", kura mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vienībām – portatīvo...

Par sadarbību tiekas Mārupes novada skolu pašpārvalžu pārstāvji

Par sadarbību tiekas Mārupes novada skolu pašpārvalžu pārstāvji
08.12.2022.
24. novembrī jauniešu centrā “Hēlijs” pulcējās aktīvi un aizrautīgi mūsu novada jaunieši. Ar prieku atsaucoties jauniešu domes (M-UP jauniešu) uzaicinājumam, “Hēlijā” satikās jaunieši no Mārupes Valsts ģimnāzijas, Jaunmārupes pamatskolas, Mārupes pamatskolas un Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvaldēm. Kopīgi pavadītajā pēcpusdienā jaunieši iepazīstināja klātesošos ar savu pašpārvalžu darbību, gada laikā sasniegto, kā arī informēja par turpmākajiem plāniem. M-UP jauniešu sagatavotās aktivitātes savukārt palīdzēja jauniešiem labāk iepazīt vienam otru, dalīties ar savām idejām, diskutēt par...

Lego klucīšu konkurss “Ko Tu sargā?”

Lego klucīšu konkurss “Ko Tu sargā?”
05.11.2022.
22. janvārī notiks citāds barikāžu aizstāvju atcerei veltīts pasākums, kura galvenā auditorija ir bērni, jaunieši un ģimenes ar bērniem. Pasākuma ietvaros izsludinām konkursu “Ko Tu sargā?”. Konkursā var piedalīties ikviens vecumā līdz 18 gadiem gan individuāli, gan kopā ar ģimeni. Lai piedalītos, ir nepieciešami LEGO klucīši. Uzdevums - no LEGO klucīšiem izveidot to, ko uzskata par svarīgu vai sargāšanas vērtu. Tas var būt jebkas - zeme, māja, pils vai auto - fantāzijai nav robežu. Pasākuma dienā savs darbs jāatnes uz “Vietvalžiem”, kur to novērtēs Latvijas LEGO fanu kluba žūrija. Galvenā...

Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā "Kas ir aiz manām barikādēm?"

Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā "Kas ir aiz manām barikādēm?"
05.11.2022.
Radošo darbu konkurss “Kas ir aiz manām barikādēm?” Eduarda Pāvula memoriālā izstāde, gatavojoties 1991. gada janvāra Barikāžu aizstāvju atceres pasākumam, kas notiks 2023. gada 22. janvārī “Vietvalžos”, aicina ikvienu, kurš jūt sevī radošu dzirksteli, piedalīties radošo darbu konkursā “Kas ir aiz manām barikādēm?”. Radošais darbs – dzeja, eseja, miniatūra, īss stāsts – jāiesūta elektroniski vai jānogādā klātienē “Vietvalžos”. Savā radošajā darbā autoram jāatklāj sava vēlme nosargāt kaut ko sev būtisku, ņemot vērā, ka šī brīža situācija Latvijā un pasaulē, tikpat spēcīgi kā 1991. gada janvārī...

Jauniešiem ir iespēja iegūt pirmo darba pieredzi un par to saņemt stipendiju

Jauniešiem ir iespēja iegūt pirmo darba pieredzi un par to saņemt stipendiju
01.11.2022.
Ja esi jaunietis vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kas ieguvis vai plāno iegūt bezdarbnieka statusu, tad Tev ir iespēja iegūt pirmo darba pieredzi kā jaunatnes darbiniekam. Jaunietis nodarbinātības pasākumā tiks iesaistīts uz sešiem mēnešiem un dienā saņems stipendiju 15 eiro. Savus darba pienākumus veiksi, strādājot kādā no Mārupes novada dienas centriem vai jauniešu centrā “Hēlijs”. Tavos darba pienākumos ietilps darbs ar bērniem un jauniešiem, organizējot dažādas aktivitātes, pasākumus, konkursus vai radošās darbnīcas. PIEEJAMĀS VAKANCES: Jauniešu centrā "Hēlijs" (2 VAKANCES), Dreimaņu iela 12...

Ko darīt skolēnu rudens brīvlaikā?

plakāts
24.10.2022.
Labklājības ministrija aicina ikvienu skolēnu Latvijā, īpaši jauniešus no 7. līdz 12. klasei, piedalīties radošajā konkursā “Vienlīdzība”, kur kopējais naudas balvas fonds ir 8000 euro iesniegt savus darbus līdz 4. novembrim. Dalībniekiem tiek dota radošā brīvība, ļaujot tēmu - vienlīdzība interpretēt pēc saviem ieskatiem – zīmēt, fotografēt, rakstīt, filmēt un dažādi citādi radoši izpausties, lai savos darbos parādītu, kā viņi redz tādas svarīgas vērtības, kā vienlīdzība, cilvēcība, iekļaušana un cieņa. “Darbu iesniegšana sākās 16.septembrī, līdz šim esam saņēmuši 48 dažāda izpildījuma darbus...

Olaines un Mārupes novada jaunieši tiek aicināti kopīgam pārgājienam "Ejam purvā!" sadarbības veicināšanai

Olaines un Mārupes novada jaunieši tiek aicināti kopīgam pārgājienam "Ejam purvā!" sadarbības veicināšanai
13.10.2022.
Olaines un Mārupes novada jaunieši tiek aicināti kopīgam pārgājienam "Ejam purvā!" sadarbības veicināšanai Eurodesk informācijas punkts - biedrība “Pierīgas Partnerība” - sadarbībā ar organizāciju “Creative Minds for Culture” 27. oktobrī aicina Olaines un Mārupes novada jauniešus piedalīties pārgājienā ar purva kurpēm pa Cenas tīreli. Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu sadarbību starpnovadu līmenī, radīt kopīgas idejas vietējās teritorijas attīstībā, iepazīstināt jauniešus ar līdzdalības iespējām Olaines un Mārupes novados un par mobilitātes iespējām Eiropā. Mārupes un Olaines novada...

Apstiprināts projekts par jauniešu podkāstu Mārupes novadā

Apstiprināts projekts par jauniešu podkāstu Mārupes novadā
11.10.2022.
Sadarbībā ar jauniešu organizāciju "Move up" ir apstiprināts projekts par jauniešu podkāsta "M-up" izveidošanu un darbības nodrošināšanu Mārupes novadā. Projekta “M-up podkāsts” mērķis ir sekmēt jauniešu, īpaši jauniešu ārpus Mārupes novada centra un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvu pilsonisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstiskajās organizācijās, skolas vai pilsētas jauniešu domēs un aktivitātēs, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā. Projekta uzdevumi: Ar biedrības “Move up” labās prakses piemēriem veidot pilsoniski aktīvo jauno sabiedrību, kas ir gatava iesaistīties ne tikai...

Aicina apmeklēt darba iespēju festivālu "Visiem!"

Aicina apmeklēt darba iespēju festivālu "Visiem!"
08.09.2022.
Jau 16. septembrī no plkst. 16.00 līdz 22.00 Vērmanes dārzā, Rīgā, notiks trešais darba iespēju festivāls "Visiem!", pulcējot darba devējus un tos, kuri vēlas praktiskā veidā iepazīt dažādas profesijas un darba iespējas. Tādā veidā pasākuma organizatori vēlas savest kopā uzņēmējus ar potenciālajiem darbiniekiem, jo īpaši "neredzamajām" grupām – jauniešiem bez darba pieredzes un cilvēkiem ar invaliditāti. Ieeja festivālā bez maksas, būs pieejams arī surdotulks. Festivālā varēs praktiski izmēģināt daudzveidīgus arodus un profesijas, izzināt to aizkulises, iepazīt dažādu nozaru uzņēmumus, runāt...

Jaunieši iepazīst Airbaltic Pilotu akadēmijas apmācību iespējas

Pilotu akadēmija
06.09.2022.
6. septembrī Uzņēmēju dienu 2022 ietvaros Mārupes novada izglītības iestāžu 9. un 12. klašu jaunieši viesojās AIRBALTIC Pilotu akadēmijā, uzzinot par studiju iespējām, uzklausot akadēmijas studenta pieredzes stāstu, kā arī iepazīstot apmācību procesu. Jaunieši noklausījās informatīvu semināru par akadēmiju, apskatīja telpas un varēja izmēģināt daļu no praktiskajām apmācībām. Veiksmīgi nodzēšot ugunsgrēku lidmašīnas salona maketā, jaunieši izmēģināja evakuāciju, kā arī tika iepazīstināti ar praktisko lidmašīnas durvju apmācību iekārtu, kas aprīkota ar galvenajām funkcijām, kas ļauj simulēt...

Skolām ir iespēja pieteikties “Ghetto Games" skolu tūrei

Skolām ir iespēja pieteikties “Ghetto Games" skolu tūrei
06.09.2022.
Ghetto Games 14. sezona ir noslēgusies ar iespaidīgiem soļiem, veidojot ielu futbola turnīrus, Eiropā, un lielisku sezonu Latvijā! Ne tikai Rīgas, bet arī Daugavpils, Ventspils, Valmieras un citu pilsētu jauniešiem Ghetto Games skolu tūre nav sveša. Katru vasaru palielinās dalībnieku skaits no visas Latvijas. Lai kopā ar jauniešiem pavadītu laiku un iepazīstinātu ar Ghetto Games kustību, Ghetto Games viesojas skolās, kur notiek aktīva sporta stunda, diskusijas un tiek sniegta informācija kā katrs Latvijas jaunietis var darboties Ghetto Games, pat, ja ar sportu ir uz Jūs! Pēc pandēmijas laikā...

Mārupes novadā norisināsies internacionāla nometne

vizuālā informācija par M-up nometni
15.08.2022.
No 22. līdz 27. augustam Mārupes novadā norisināsies internacionāla nometne, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs. Nometnē tiks iesaistītas 2 mērķauditorijas - gan latviešu jaunieši, gan Mārupes novadā uzņemtie jaunieši no Ukrainas, vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Kopā nometnē tiks iesaistīti 20 jaunieši. Nometnes ietvaros ir plānots organizēt dažādas tematiskās dienas...

Aicinām piedalīties pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā

kopaa
05.08.2022.
Dots starts Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa ideju iesniegšanai, kas ilgs vēl līdz 2. septembrim. Līdzdalības budžeta projekts Mārupes novadā tiek iedzīvināts pirmoreiz! Tas ir veidots, lai iesaistītu un veicinātu sabiedrības iniciatīvu lemt par līdzdalības budžeta pielietošanu Mārupes novada teritorijas attīstības jautājumos. Šī gada konkursa plānotais budžets 2023. gadā ir 250 000 eiro. Tiek plānots, ka vienas idejas īstenošanai tiks piešķirts finansējums līdz 50 000 eiro. Idejas iesniegt var Mārupes novadā deklarētas fiziskas personas vai fiziskas...