Sabiedrība

Ūdenssaimniecība

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi informē

Informējam, ka A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”, saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju plānu 2014.-2020.gada periodam, līdz 2015. gada beigām plāno piesaistīt ES līdzfinansējumu centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu paplašināšanai Mārupes novada Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciemos, kur līdz šim iedzīvotājiem nav pieejami vai ir daļēji pieejami centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi.

Ņemot vērā, ka pieejamais ES līdzfinansējums un Mārupes novada domes budžeta līdzekļi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai ir ierobežoti, A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” varēs nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību tikai daļai mājsaimniecību, kurām pašreiz šis pakalpojums nav pieejams. Lai apzinātu ielas Mārupē, kur iedzīvotājiem ir vēlme izmantot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina Jūs izteikt savu vēlmi attiecībā uz centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību noformējot iesniegumu (skatīt pielikumā) „Par centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem” Jūsu īpašumam. Izvērtējot privātīpašnieku un iedzīvotāju atsaucību un izteikto vēlmi izmantot centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pieejamā finansējuma ietvaros tiks paplašināta ūdenssaimniecības infrastruktūra nodrošinot pakalpojuma pieejamību tajās ielās un apdzīvotajās vietās no kurām tiks saņemts pietiekami liels iedzīvotāju atbalsts centralizēto kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu attīstībai.

Lai nodrošinātu atbilstošu tehniskā projekta izstrādi un tajā paredzētu atbilstoši novietotu pievadu līdz īpašuma sarkanajai līnijai Jūsu īpašuma pieslēguma izveidei, papildus, kopā ar iesniegumu, lūdzam iesniegt zemes robežu plāna kopiju ar precīzi iezīmētu īpašuma robežās esošo kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu novietojumu Jūsu īpašumā vai arī cita dokumenta kopiju, kur būtu redzams ūdenssaimniecības tīklu novietojums.

Iesniegumu un plānu ar kanalizācijas tīklu novietojumu Jūsu īpašumālūdzam iesniegt līdz 2015.gada 30. aprīlim sūtot pa pastu, vai ieskanētā veidā pa uz e-pastu stafeckis@mkp.lv, vai info@mkp.lv, vai nogādājot personīgi uz AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” biroju Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novadā, LV-2167, darba laiks no plkst. 9:00 – 17:00.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projektu koordinatoru P. Stafecki pa tālruni 26454989, vai 67915279.

iesnieguma veidlapa

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi un lēmumi

“Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā”

Mārupes novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu “Par pilnvarojumu SIA “Rīgas ūdens” sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Mārupes novada administratīvās teritorijas daļā”. Lēmuma pielikumā norādītās pakalpojumu lietotāju adreses pakalpojumu saņems no SIA “Rīgas ūdens”. Ar lēmumu var iepazīties ŠEIT

Esošie un plānotie tīkli:

Informācijai - norisinās darbi pie Babītes un Salas pagastu ūdenssaimniecības informācijas pievienošanas ĢIS.

GIS_poga

Informācija sadaļā atjaunota 07.09.2022.