Mārupes novada Sociālais dienests

Par Sociālo dienestu

Mārupes novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē

Mārupes novada Sociālais dienesta nolikums (stājies spēkā 2024. gada 1. jūnijā)

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149869
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Plakāts

Adrese: Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Tālrunis: 67914550
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Adrese: Spuņciema iela 45, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, LV-2105
Tālrunis: 67147161
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv


Apmeklētāju pieņemšana

Mārupes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00 - Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkā (Mārupē, Daugavas ielā 29) tālr. 67149869, 26467993
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00 - Klientu apkalpošanas centrā (Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3), tālr. 67933735, 26182588
 • Pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00 - dienas centrā “Skulte” (Skultē, Skultes ielā 31), tālr. 67806599, 27851877

Babītes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00 - Mārupes novada Sociālā dienesta telpās (Piņķos, Centra ielā 3), tālr. 67914369, 24500210
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00 - daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Babīte” (Babītē, Liepu alejā 17), tālr. 67914924 

Salas pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00 - Klientu apkalpošanas centrā (Spuņciemā, Spuņciema ielā 45), tālr. 67147161, 25422127

Sociālā dienesta darbinieki

Mārupē: Sociālais dienests (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) 

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese

Vadītāja vietniece

Inga Motivānetālr. 26958834inga.motivane@marupe.lv 

Vecākais sociālais darbinieks

(sociālā un materiālā palīdzība)

Inna Medvedevatālr. 27096017inna.medvedeva@marupe.lv

Vecākais sociālais darbinieks darbam ar

ģimenēm ar bērniem

Līga Upmanetālr. 29571354liga.upmane@marupe.lv

Sociālais darbinieks ar pilngadīgām personām

(atbalsts daudzbērnu ģimenēm)

Tatjana Rozevskatālr. 25673050tatjana.rozevska@marupe.lv
Sociālās palīdzības organizatorsInāra Bunkatālr. 67149869, 26467993inara.bunka@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm ar bērniem
Anita Ūdretālr. 28611387anita.udre@marupe.lv

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

Ilze Bišmeistaretālr. 67149869, 20026101ilze.bismeistare@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personāmIeva Bormeisteretālr. 67149869, 20367385ieva.bormeistere@marupe.lv

 

Mārupes pagastā: Sociālais dienests (Mazcenu aleja 33/3, 3.st., Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV- 2167)

AmatsVārds, uzvārdsTārunisE-pasta adrese

Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem

Inta Taure

tālr. 67933735, 26182588

inta.taure@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (darbs ar personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam)Agita Tihonovatālr. 22319580agita.tihonova@marupe.lv

Ergoterapeits

(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)

Ieva Sproģe-Andiņatālr. 67933706ieva.sproge-andina@marupe.lv

Fizioterapeits

(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)

Oskars Grigulistālr. 28649522oskars.grigulis@marupe.lv

Psihologs
(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)

Guna Liepiņa tālr. 28314497guna.liepina@marupe.lv

 

Mārupes pagastā: dienas centrs "Skulte" (Skultes iela 31, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads)

AmatsVārds, uzvārdsTārunisE-pasta adrese
Vecākais sociālais darbinieksVlada Larionovatālr. 67806599, 29264473, 27851877vlada.larionova@marupe.lv

Sociālais darbinieks

Ilona Ezergaile

tālr. 67806599, 26633242

ilona.ezergaile@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem
Dace Šveiceretālr. 28658568dace.sveicere@marupe.lv

 

Mārupes pagastā: dienas centrs "Švarcenieki" (Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads)

AmatsVārds, uzvārdsTārunisE-pasta adrese
Vecākais sociālais darbinieksGatis Vācietistālr. 25475642gatis.vacietis@marupe.lv

Sociālais audzinātājs

Līga Sakse

tālr. 25475642

liga.sakse@marupe.lv

 

Mārupes pagastā: dienas centrs "Tīraine" (Viršu iela 4, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads)

AmatsVārds, uzvārdsTārunisE-pasta adrese
Vecākais sociālais darbinieksSandra Ivbuletālr. 27873903sandra.ivbule@marupe.lv

Sociālais darbinieks

Igors Rjabkovs

25475642

igors.rjabkovs@marupe.lv

 

Babītes pagastā: Sociālais dienests (Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV- 2107)

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Sociālā dienesta vadītājaInāra Ļebedekatālr. 67914550, 27714497inara.lebedeka@marupe.lv

Vecākais sociālais darbinieks

(sociālā un materiālā palīdzība)

Diāna Zaicetālr. 67511294, 29537481diana.zaice@marupe.lv
Vecākais sociālais darbinieks (pakalpojumi)Ilze Heidemane

tālr. 23200147

ilze.heidemane@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam ar
pilngadīgām personām
Ineta Zīvertetālr. 67914369, 24500210ineta.ziverte@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam ar
pilngadīgām personām
Vita Ceratālr. 67914182, 22318781vita.cera@marupe.lv

Sociālais darbinieks darbam ar

ģimenēm ar bērniem 

Inese Vismanetālr. 67511293, 20367330inese.vismane@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniemKristīne Bērziņatālr. 67914285kristine.berzina@marupe.lv 

Psihologs

(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)

Dace Griezetālr. 67914375, 24500208dace.grieze@marupe.lv

Fizioterapeits

(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)

Dace Riekstiņatālr. 67919536, 24500209dace.riekstina@marupe.lv

Ergoterapeits

(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)

Ieva Langmane

tālr. 67914373, 24500207

ieva.langmane@marupe.lv

 

Babītes pagastā: Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Piņķi" (Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads)

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Vecākais sociālais darbinieksBaiba Nāburgatālr. 66662859, 27714506baiba.naburga@marupe.lv
Sociālais darbinieks Inguna Upmane

tālr. 66662859, 27714506

inguna.upmane@marupe.lv

 

Babītes pagastā: Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Babīte" (Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV- 2101)

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Vecākais sociālais darbinieksAleksandra Timpatālr. 67914924, 27714502aleksandra.timpa@marupe.lv
Sociālais darbinieks Ilze Bērziņa

tālr. 67914924, 27714502

ilze.berzina_soci@marupe.lv

 

Salas pagastā: Sociālais dienests "Spuņciems" (Spuņciema iela 45, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, LV- 2105)

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem
Judīte Širina -Šalma

tālr. 67147161,
22308020

judite.sirina-salma@marupe.lv

Sociālais darbinieks  darbam ar pilngadīgām personām 

Gita Baltuša

tālr. 67147161,
mob.25422127

gita.baltusa@marupe.lv

 

Aicinām vērsties pie mums, ja:

 • esat nonācis krīzē
 • esat zaudējis darbu un palicis bez ienākumiem
 • esat saskāries  vai piedzīvojis vardarbību mājās, skolā vai citur
 • Jums vai kādam Jums tuvam cilvēkam ir alkohola, narkotiku vai citas atkarības problēmas
 • Jums ir radušās saskarsmes problēmas
 • Jums ir citas sociāla rakstura problēmas

Vairāk par sociālo palīdzību, materiālo atbalstu 

Sociālā palīdzība

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
 • Pabalsts veselības aprūpei
 • Pabalsts personu aprūpei mājās
 • Pabalsts personu integrēšanai sabiedrībā
 • Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Materiālā palīdzība

 • Pabalsts apbedīšanai
 • Pabalsts jaundzimušo aprūpei
 • Pabalsts politiski represētām personām
 • Pabalsts noteiktu vecumu sasniegušām personām (80, 85, 90 un vairāk gadi)
 • Pabalsts vakcīnu apmaksai
 • Pabalsts aizbildnim
 • Pabalsts audžuģimenei
 • Pabalsts transporta pakalpojumiem personām virs 70 gadu vecuma, nestrādājošām vecuma pensiju sasniegušām personām un nestrādājošām personām ar trešās grupas invaliditāti
 • Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem
 • Pabalsts hroniskas nieru mazspējas slimniekiem
 • Pabalsts tuberkolozes slimniekiem
 • Pabalsts veselības aprūpei personai ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un ar celiakiju slimam bērnam
 • Pabalsts vasaras nometnei personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem, bērniem no riska ģimenēm korekcijas plāna ietvaros

Citi Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi:


Par mājokļa pabalstu aicinām vērsties Sociālajā dienestā!

Mājokļa pabalsts - sociālās palīdzības pabalsts, kuru piešķir Sociālais dienests  pēc mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanas.  Vairāk informācijas saistošajos noteikumos:  Nr. 12/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā". 

INFOGRAFIKA


2023. gada 29. septembrī spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 33/2023 Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās


2023. gada 28. aprīlī stājas spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 9/2023 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā", kas  nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu.

Saistošie noteikumi aizstāj līdzšinējos saistošos noteikumus, atvieglojot priekšnosacījumus pabalsta saņemšanai. Proti, galvenās izmaiņas ir noteikumu 2. punktā -  ar šiem saistošajiem noteikumiem  daudzbērnu ģimenes pabalstam varēs pretendēt daudzbērnu ģimenes, ja pats atbalstāmais bērns un vismaz viens no viņa vecākiem būs vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas deklarēts Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Iepriekš bija jābūt deklarētam bērnam un abiem viņa vecākiem. Līdz ar to ievērojami atvieglotas prasības pabalsta saņemšanai.

Pašvaldība finansiāli atbalsta noteikumu prasībām atbilstošas daudzbērnu ģimenes bērnus:

 • trešo un katru nākamo bērnu;
 • divus reizē dzimušus vienas mātes bērnus, ja pirms viņu piedzimšanas ģimenē jau ir vismaz viens bērns;
 • trīs un vairāk reizē dzimušus vienas mātes bērnus.

 

Pabalsta apmērs ir:

 • 40 eiro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz bērns uzsāk apgūt pamatizglītības programmu vispārējas izglītības iestādē;
 • 80 eiro apmērā gadā bērnam, kurš iegūst pamatizglītības programmu vispārējās izglītības iestādē.

Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 10/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā".

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu iespējams iepazīties ŠEIT.

Vairāk informācijas, sazinoties arī ar Sociālā dienesta darbinieku tālr. nr. 25673050 (Tatjana Rozevska). 

IESNIEGUMA VEIDLAPA


2023. gada 25. jūlijā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 24/2023 “Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”. 


2023. gada 29. aprīlī spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 10/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas", kas nosaka Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Saistošie noteikumi izdoti no jauna, jo iepriekš tika izdoti uz likuma “Par pašvaldībām” pamata, kas vairs nav spēkā, līdz ar to ir mainīts izdošanas pamatojums. 

Jaunie saistošie noteikumi papildināti ar jaunu pabalsta veidu - pabalsts vakcīnu apmaksai līdz 100 eiro kalendārā gadā personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas un kurām nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem noteikumiem:

 1. sasniegts normatīvajos aktos noteiktais vecums valsts vecuma pensijas piešķiršanai, saņem valsts vecuma pensiju, sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju;
 2. saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas nav bijuši citi ienākumi.

Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot izdevumu apliecinošu dokumentu, kas nav senāks par trim mēnešiem.

Savukārt apbedīšanas pabalsta apmērs palielināts no 200 uz 300 eiro.

Saistošo noteikumu pilns teksts pieejams ŠEIT

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas".


2021. gada 8. decembrī spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības 29. septembra domes sēdē apstiprinātie un 24. novembra sēdē precizētie saistošie noteikumi  Nr. 12/2021 Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā (spēkā esoša ir 2023. gada 18. jūlija redakcija).

 


Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija aicina iepazīties ar informatīvo materiālu "Kā kļūt par audžuģimeni?".

Mārupes novada Sociālais dienests

Apmeklētāju pieņemšana

Mārupes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupē, tālr. 67149869, mob.26467993
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, tālr. 67933735, mob.26182588
 • Pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00, Dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē, tālr. 67806599, mob.27851877

Babītes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada Sociālā dienestā, Centra ielā 3, Piņķos, tālr. 67914369, mob.24500210
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā “Babīte”, Liepu alejā 17, Babītē, tālr. 67914924 

Salas pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazā Spuņciema ielā 2, Spuņciemā, tālr. 67147161, mob.25422127

Struktūrvienības pakalpojumi

Struktūrvienības kontaktpersonas