Izglītība

Balva "Gada pedagogs"

Kopš 2015. gada Mārupes pašvaldība rīko konkursu “Gada pedagogs”, godinot savu pašvaldības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

Konkursa nolikums

 

 

Skolotāji tiek apbalvoti šādās nominācijās:

 • “Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”;
 • “Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”;
 • “Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”;
 • “Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”;
 • “Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā”;
 • „Skolēnu simpātija”;
 • “Mārupes novada gada pedagogs” piecās kategorijās- pirmsskolas izglītības programmā; sākumskolas izglītības programmā; pamatskolas izglītības programmā; vidusskolas izglītības programmā, profesionālās ievirzes programmā;
 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā”;
 • “Mārupes novada uzņēmēju gada balva “Jauns sākums Mārupes novadā””.

Saskaņā ar konkursa nolikumu nominanti balvās saņem īpaši izgatavotu piemiņas zīmi, pateicības rakstu un balvas.

Gada pedagogs 2023

 

Gada pedagogs 2015

2.oktobrī Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā pirmo reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2015”. Tika sveikti 20 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Foto no balvu pasniegšanas ceremonijas skatīt galerijā

Šogad pirmo gadu Mārupes novada dome uzsāk tradīciju godināt savu pašvaldības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, kas veicinājusi izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās:

 • Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā
 • Gada sporta centra treneris
 • Par mūža ieguldījumu izglītībā
 • Skolēnu simpātija

Saskaņā ar konkursa nolikumu nominanti balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi un pateicības rakstu.

gada pedagogs

gada pedagogs

 

Tituls “Gada pedagogs 2015” piešķirts

Nominācijā “Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma

 • Mārupes pamatskolas skolotāja Diāna Laiveniece
 • Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Ruta Ļesņičija
 • Skultes sākumskolas skolotāja Irina Troņenkova
 • Pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” skolotāja Evita Vītoliņa
 • Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” skolotāja Iveta Rundāne

Nominācijā “Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balvas saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotāja Janīna Vanaga
 • Mārupes pamatskolas skolotāja Antra Freimane
 • Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Laura Eimane
 • Skultes sākumskolas skolotāja Jekaterina Sučkova

Nominācijā “Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balvas saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotāja Zanda Romanovska
 • Mārupes pamatskolas skolotāja Daiga Krieviņa
 • Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Daina Mediņa

Nominācijā “Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs

Nominācijā “”Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā” balvu saņēma

 • Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas skolotāja Sanita Šuriņa

Nominācijā “Gada sporta centra treneris” balvu saņēma

 • Sporta centra treneris Vitālijs Lepins-Žagars

Nominācijā “Mūža ieguldījums” balvu saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotāja Aija Savicka

Nominācijā “Skolēnu simpātija”  balvas saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs
 • Mārupes pamatskolas skolotājs Agris Kokorevičs
 • Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Kristīne Vilcāne

 

Pedagogus Skolotāju dienā sveica arī Swedbank pārstāve Arnita Kampāne, diviem skolotājiem pasniedzot dāvanā portatīvos datorus. Swedbank balvas saņēma Mārupes vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs un Mārupes vidusskolas skolotāja Aija Savicka.

Gada pedagogs 2016

30.septembrī Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau otro reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2016”. Tika sveikti 19 skolotāji deviņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Pagājušajā gadā, novada 90 gadu jubilejas ietvaros, Mārupes novada Dome uzsāka tradīciju godināt savu pašvaldības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, kas veicinājusi izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

Foto no pasākuma skatīt galerijā

gada pedagogs 2016

gada pedagogs 2016 Nominācija „Par mūža ieguldījumu izglītībā” pasniegta Jaunmārupes pamatskolas skolotājai Zignai Staņko un pirmsskolas izglītības iestādes "Lienīte" audzinātājai Ritai Gazinai.

Tituls “Gada pedagogs” šogad piešķirts

Nominācija „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

 • PII „Zeltrīti” – Diāna Pētersone
 • PII „Lienīte” – Arta Silauniece
 • Jaunmārupes pamatskola – Indra Ģērķe
 • Mārupes pamatskola – Iveta Šteinberga

Nominācija „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

 • Mārupes vidusskola – Ingrida Petrovska
 • Jaunmārupes pamatskola – Una Moiseja
 • Mārupes pamatskola – Inese Sīle
 • Skultes sākumskola – Valdis Čeičs

Nominācija „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”

 • Mārupes vidusskola – Evija Milzarāja
 • Jaunmārupes pamatskola – Evija Piļka
 • Mārupes pamatskola – Kristīne Pore

Nominācija „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”

 • Mārupes vidusskola – Līga Lagzdkalne

Nominācija „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā”

 • Mārupes mūzikas un mākslas skola – Silvija Notte

Nominācija „Gada sporta centra treneris”

 • Mārupes Sporta centrs – Jānis Vilkaušs

Nominācija „Skolēnu simpātija”

 • Mārupes vidusskola – Solveiga Igaune
 • Jaunmārupes pamatskola – Ilze Graudiņa
 • Mārupes pamatskola – Jekaterina Kagane

Nominācija „Par mūža ieguldījumu izglītībā”

 • Jaunmārupes pamatskola – Zigna Staņko
 • PII “Lienīte” – Rita Gazina

Nominācija „Mārupes novada Gada pedagogs”

 • Jaunmārupes pamatskola – Una Moiseja

gada pedagogs 2016

Gada pedagogs 2017

6.oktobrī,  Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau trešo reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2017”. Tika sveikti 18 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Atklājot svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju, apsveikuma vārdus pedagogiem Skolotāju dienā teica un par darbu pateicās Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Labs skolotājs ir mūsu bagātība, jo tieši skolotāju rokās ir mūsu tagadne un pamatu likšana mūsu nākotnei. Pedagoga darbs tā ir liela atbildība, tādēļ ir būtiski šādi brīži, kad varam teikt paldies un godināt mūsu skolotājus. Novēlu ikvienam pedagogam saglabāt radošumu, degsmi, izturību, strādājot ar mūsu mazajiem mārupiešiem.”

Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās - Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā, Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā, Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā, Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā, Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā, Par mūža ieguldījumu izglītībā, Skolēnu simpātija un Mārupes novada Gada pedagogs.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Baiba Zadraka (PII „Zeltrīti”), Inga Briede (PII „Lienīte”), Indra Pedece (PII “Mārzemīte”), Baiba Strēle (Jaunmārupes pamatskola) un Ilona Magiča (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balva tika pasniegta Inesei Gašai (Mārupes vidusskola), Diānai Zemītei (Jaunmārupes pamatskola), Sandrai Nastajai (Mārupes pamatskola) un Kristīnei Feldmanei (Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Intai Stāmurei (Mārupes vidusskola), Laurai Buravcovai (Jaunmārupes pamatskola) un Mārai Miķelsonei (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma Inese Freimane (Mārupes vidusskola).

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva tika pasniegta Ditai Neilandei (Mārupes mūzikas un mākslas skola).

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvu saņēma Līga Lisnere (Mārupes vidusskola), Jolanta Grosberga - Gernere (Jaunmārupes pamatskola) un Viktorija Ziediņa (Mārupes pamatskola).

gada pedagogs 2017

gada pedagogs 2017

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu izglītībā” balva pasniegta pedagoģei Baibai Niedriņai (Mārupes Mūzikas un mākslas skola).

 

gada pedagogs 2017 Tituls “Mārupes novada Gada pedagogs” piešķirts Sandrai Nastajai (Mārupes pamatskola).

 

Gada pedagogs 2018

12.oktobrī, Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau ceturto reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2018”. Tika sveikti 17 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Foto galeriju skatīt šeit

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi, sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī atzinības rakstu.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Ivaise Pļaveniece (PII „Zeltrīti”), Zane Stupele (PII „Lienīte”), Iveta Groskopa (PII “Mārzemīte”), Janeta Pekulesa (Jaunmārupes pamatskola) un Sandra Vīksne (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balva tika pasniegta Elita Voiciša (Mārupes vidusskola), Anita Līdaka (Jaunmārupes pamatskola), Inga Bite (Mārupes pamatskola) un Andra Spure (Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Ingūna Grīnerte (Mārupes vidusskola), Rūta Rozenfelde (Jaunmārupes pamatskola) un Kristaps Purviņš (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma Dina Švīpiņa (Mārupes vidusskola).

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva tika pasniegta Pēterim Pētersonam (Mārupes mūzikas un mākslas skola).

Nominācija „Gada sporta centra treneris” balva tika pasniegta Mārupes Sporta centra vieglatlētikas trenerei Anete Sorokina.

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvu saņēma Dina Švīpiņa (Mārupes vidusskola), Daina Mediņa (Jaunmārupes pamatskola) un Santa Zariņa (Mārupes pamatskola).

Tituls “Mārupes novada Gada pedagogs” piešķirts Anitai Līdakai Jaunmārupes pamatskolas direktores vietniecei mācību un audzināšanas darbā. Gada pedagogam īpašu balvu, portatīvo datoru, bija sarūpējusi Mārupes novada biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”.

gada pedagogs 2018

Gada pedagogs 2019

Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau piekto reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2019”. Tika sveikti 18 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi, sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī atzinības rakstu.

Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās - Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā, Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā, Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā, Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā, Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā, Gada sporta centra treneris, Skolēnu simpātija un Mārupes novada Gada pedagogs.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Laura Mihailova (PII „Zeltrīti”), Evita Beča  (PII „Lienīte”), Elita Else – Janele (PII “Mārzemīte”), Ieva Medne (Jaunmārupes pamatskola), Kaiva Gaigala (Mārupes pamatskola) un Ilona Rupeika (Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balva tika pasniegta Marutai Bērziņai (Mārupes Valsts ģimnāzija), Līvai Prekelei (Jaunmārupes pamatskola) un Regīnai Lēnertei (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Ingrīdai Ļaudamai (Mārupes Valsts ģimnāzija), Solvitai Lauzējai (Jaunmārupes pamatskola) un Viktorijai Ziediņai (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma Ingūna Ādmīdiņa (Mārupes vidusskola).

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva tika pasniegta Marijai Karkovskai (Mārupes mūzikas un mākslas skola).

Nominācijā „ Gada sporta centra treneris” balva tika pasniegta Mārcim Plienam (Mārupes Sporta centrs).

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvu saņēma Rolands Bāliņš   (Mārupes Valsts ģimnāzija), Sabīne Ozoliņa (Jaunmārupes pamatskola) un Vivita Setkovska (Mārupes pamatskola).

Tituls “Mārupes novada Gada pedagogs” piešķirts Ingūna Ādmīdiņa (Mārupes Valsts ģimnāzija).

gada pedagogs 2019

Gada pedagogs 2020

2.oktobrī Skolotāju dienas priekšvakarā Mārupes Kultūras namā jau sesto reizi svinīgi tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2020”. Tika sveikti 19 skolotāji deviņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Mārupes novada dome īpašā svētku pasākumā godināja pašvaldības izglītības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem mācību sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

Atklājot svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju, apsveikuma vārdus pedagogiem Skolotāju dienā teica Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Skolotāja profesija cauri laikiem ir bijusi viena no īpašām, kurai ir liela nozīme izglītotas sabiedrības veidošanā. Tie esat jūs, skolotāji, kas iedvesmo un aizrauj mūsu bērnus, veido viņu personības, atklāj viņos talantus, iedrošina, sniedz padomu, izprot un atbalsta. No visas sirds saku jums paldies par garajām darba stundām un pašaizliedzīgi veltīto brīvo laiku, jo īpaši šī gada pavasarī, kad spējāt ārkārtējās situācijas apstākļos īsā laikā nodrošināt mācību procesu attālināti. Liels paldies par jūsu degsmi un pašatdevi mūsu Latvijas jaunatnes audzināšanā! No sirds lepojos, ka šādi zinoši, aizrautīgi un mērķtiecīgi pedagogi strādā Mārupes novadā!”

Skolotāji tika apbalvoti deviņās nominācijās - Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā, Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā, Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā, Gada pedagogs ģimnāzijas izglītības programmā, Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā, Gada sporta centra treneris, Skolēnu simpātija, pasniegta arī īpašā Mārupes novada Gada pedagoga balva, kā arī balva par mūža ieguldījumu. 

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Baiba Kvante (PII „Zeltrīti”), Ināra Mežmale  (PII „Lienīte”), Edgars Vanags (PII “Mārzemīte”), Sandra Belcāne (Jaunmārupes pamatskola), Dina Voroncova (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balva tika pasniegta Ievai Bārdiņai (Mārupes Valsts ģimnāzija), Gintam Gaiķenam (Jaunmārupes pamatskola) un Sintijai Dambītei (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Vinetai Rozītei (Mārupes Valsts ģimnāzija), Ludmilai Čaupenokai - Sidorovai (Jaunmārupes pamatskola) un Raimondai Godai (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs ģimnāzijas izglītības programmā” balvu saņēma Zane Kalberga (Mārupes Valsts ģimnāzija).

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva tika pasniegta Adrianam Kukuvasam (Mārupes mūzikas un mākslas skola).

Nominācijā „ Gada sporta centra treneris” balva tika pasniegta Mārim Rihertam (Mārupes Sporta centrs).

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvu saņēma Modrids Šāvējs  (Mārupes Valsts ģimnāzija), Inga Melngaile (Jaunmārupes pamatskola) un Kristaps Purviņš (Mārupes pamatskola).

 

gada pedagogs 2021

Īpašais tituls “Mārupes novada Gada pedagogs 2020” šogad piešķirts Jaunmārupes pamatskolas skolotājai Ludmilai Čaupenokai – Sidorovai. Viņai tika pasniegta naudas balva, kā arī dāvana no Mārupes novada pašvaldības lieldrauga – starptautiskās lidostas “Rīga” – čemodāns ceļojumam.

gada pedagogs 2021

Savukārt balva par mūža ieguldījumu un naudas balva piešķirta Mārupes pamatskolas skolotājai Raisai Petrovai.

 

 

Pedagogiem īpašu veltījumu bija sagatavojis mūziķis Kārlis Auzāns no grupas “Melo M”, savukārt pasākuma izskaņā klātesošie varēja baudīt Zanes Daudziņas monoizrādi “Sieviete kā konfekte”.

 

 

Gada pedagogs 2021

Pasniegtas gada balvas izglītībā Gada pedagogs 2021.

Šogad Skolotāju diena pašvaldībā tika atzīmēta mazliet citādāk, nekā ierasts. 1.oktobrī rīta pusē Mārupes Kultūras namā norisinājās gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija Gada pedagogs 2021. Savukārt pievakarē visi novada pedagogi varēja baudīt grupas “bet, bet” koncertu Mārupes Valsts ģimnāzijas “zaļajā klasē”.

Tradīcija īpašā ceremonijā godināt labākos pedagogus Mārupes novada pašvaldībā turpinās jau septīto gadu. Šogad tika sveikti 18 skolotāji sešās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas Mārupes pagasta izglītības iestādes un skolēni.

Ņemot vērā to, ka pedagogu vērtēšana atbilstoši nolikumam norisinājās visu pagājušo mācību gadu, šogad pasākumā sveikti skolotāji no bijušās Mārupes novada teritorijas. Jau nākamgad skaistajā notikumā plānots iesaistīt visas pašvaldības izglītības iestādes no visiem trim novada pagastiem.

Balvu pasniegšanas ceremonijas atklāšanā nominantus uzrunāja Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, uzsverot Skolotāju dienas tradīcijas nozīmību un ilgtspēju. “Skolotāji ir viena no svarīgākajām profesijām pasaulē, jo tās zināšanas, ko skolotājs iedod skolēnam, iet līdzi cilvēkam visu mūžu. Līdz ar Babītes pagasta un Salas pagasta skolu un bērnudārzu pievienošanos Mārupes novada izglītības iestāžu pulkam jau no nākamajā gadā plašākā mērogā varēsim turpināt jauko skolotāju godināšanas tradīciju - pedagogu gada balvas pasniegšanas ceremoniju. Saku lielu paldies ikvienam skolotājam par darbu, sekojot cēlajam aicinājumam rūpēties par mūsu bērnu izglītību,” pauž Andrejs Ence.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs pauda patiesu cieņu pedagogiem par augstu profesionālu meistarību un ieguldījumu, spējot pielāgoties mācībām jaunajos apstākļos: “Skolotāja profesija vienmēr bijusi īpaša profesija, kas prasa lielu atdevi, lielas darbaspējas un cilvēkmīlestību. Uzsverot skolotāju nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, no sirds vēlos pateikt lielu paldies par darbu un izturību ikvienam pedagogam, kurš šajos sarežgītajos apstākļos veicis savus pienākumus, vienlaikus nenogurstoši palīdzot ar savu padomu un atbalstu.”

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi - sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī Gada pedagogs 2021 balvu un pateicības rakstu.

Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās - Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā, Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā, Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā, Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā, Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā un Skolēnu simpātija.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvas saņēma Diāna Putniņa (PII „Zeltrīti”), Marta Bērziņa (PII „Lienīte”), Laima Janekalna (PII “Mārzemīte”), Kristīne Gonta (Jaunmārupes pamatskola), Santa Putnāne (Mārupes pamatskola), Anna Čeiča – Sultane (Mārupes novada Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balvas tika piešķirtas Sintijai Jurdžai (Mārupes Valsts ģimnāzija), Karīnai Polcei (Jaunmārupes pamatskola), Inesei Balodei (Mārupes pamatskola), Annai Gorovajai (Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balvas saņēma Gatis Maķevics (Mārupes Valsts ģimnāzija), Dace Ģērmane  (Jaunmārupes pamatskola), Ilze Zemīte (Mārupes pamatskola)/.

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Ritmai Veļķerei no Mārupes Valsts ģimnāzijas.

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva piešķirta Mārupes mūzikas un mākslas skolas pedagoģei Maijai Matīsai.

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvas saņēma Inese Vanaga (Mārupes Valsts ģimnāzija),  Zanda Romanovska (Jaunmārupes pamatskola) un Ainārs Špons (Mārupes pamatskola).

Pasākuma laikā Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei izglītības jomā Andželai Sokolovai tika pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts.

Skolotājus ceremonijas laikā priecēja ģitārista Mārča Auziņa performances.

pedagogi

Gada pedagogs 2022

7. oktobrī Mārupes Kultūras namā norisinājās Gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija “Gada pedagogs 2022”, apbalvojot 30 Mārupes novada pašvaldības iestāžu pedagogu, kuru darbu augstu novērtējuši kolēģi un skolēni.

Pasākuma foto skatīt šeit


Tradīcija īpašā ceremonijā godināt labākos pedagogus Mārupes novada pašvaldībā turpinās jau astoto gadu. Šogad konkursā vērtēti Mārupes novada pašvaldības sešu skolu, sešu pirmsskolu, divu profesionālās ievirzes skolu un sporta centru pedagogi. Pedagogu vērtēšana atbilstoši nolikumam norisinājās visu pagājušo mācību gadu.


Balvu pasniegšanas ceremonijas atklāšanā nominantus uzrunāja Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, uzsverot to, ka skolotāja darbs ir ļoti atbildīgs, bet gandarījumu sniedz skolēnu panākumi turpmākajā dzīvē - it sevišķi brīžos, kad skolēni atgriežas pie saviem skolotājiem, pateicoties par sniegtajām zināšanām. “Paldies Jums, skolotāji, par ieguldījumu, sniedzot skolēniem zināšanas un arī ievadot dzīvē, dodot gudrus padomus, lai viņi tālāk neapjuktu savā dzīves gaitās!”


Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs savā uzrunā akcentēja to, ka skolotāja darbs nav viegls, bet tas ir sirdsdarbs.  “Jūs esat tie, kuri ikdienā saņem ļoti daudz “labrīt”, “paldies”. Un arī es vēlos pievienoties šiem “paldies”! Paldies par to, ka jūs esat pedagogi, jo ne visiem tas ir dots, ne visi var to uzņemties! Paldies, ka esat šeit, Mārupes novadā, un veicat šo lielo misiju “Skolotājs”.

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi - sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī “Gada pedagogs 2022” balvu, pateicības rakstu un īpaši katram nominantam sagatavotu dāvanu no konkursa atbalstītāja “A Aptieka”.


Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās - “Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā”, “Gada sporta treneris”,  “Skolēnu simpātija” un īpašās balvas – “Par mūža ieguldījumu izglītībā” un “Gada pedagogs” (izvirza žūrijas komisija no visiem balvai pieteiktajiem pedagogiem). 


Komisija pēc nominantu uzklausīšanas vienprātīgi secināja, ka Mārupes novads ir bagāts ar vērtībās balstītiem skolotājiem, kuri paralēli zināšanām veic sirdsdarbu, nododot bērniem vērtības, kas turpmāk veidos vietējo kopienu, kurā dzīvosim.

Īpašais tituls “Mārupes novada Gada pedagogs 2022” šogad piešķirts Mārupes pamatskolas dabaszinību skolotājai Daigai Krieviņai

"Paldies, ka piederat Mārupes novada saimei, paldies, ka veidojat nākamo paaudzi, paldies par tām vērtībām, ko Jūs dodat nākamajai paaudzei, paldies par to, ka Jūs esat," pasākuma noslēgumā pateicību Mārupes novada pedagogiem pauda Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite


Svinīgo "Gada pedagogs 2022" apbalvošanas ceremoniju vadīja Mārupes Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma, bet skolotājus ceremonijas laikā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Anda un Kaspars Zemīši.

 

"Gada pedagogs 2022" ieguvēji

gada pedagogs 2022

Gada pedagogs 2023

6. oktobrī Mārupes Kultūras namā norisinājās Gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija “Gada pedagogs 2023”, apbalvojot 30 Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestāžu pedagogus, kuru darbu augstu novērtējuši kolēģi un skolēni.

Gada pedagogi 2023


Tradīcija īpašā ceremonijā godināt labākos pedagogus Pašvaldībā turpinās jau devīto gadu. Šogad konkursā vērtēti Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības, pirmsskolu un profesionālās ievirzes skolu pedagogi.


Balvu pasniegšanas ceremonijā Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence klātesošos pedagogus sveica ar vārdiem:

"Prieks jūs visus šodien sveikt tik nozīmīgā dienā - Mārupes novada pašvaldības svinīgajā ceremonijā “Gada pedagogs 2023”, kad mēs pasniedzam gada balvas mūsu labākajiem pedagogiem. Šī ir īpaša diena, kad vēlamies pateikt lielu paldies mūsu skolotājiem par ieguldījumu un novēlēt neizsīkstošu degsmi arī turpmākajā pedagoģiskajā darbā."

Savukārt Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš akcentēja, ka "būt par skolotāju nav tikai profesija – tas ir dzīves veids, kurā iemājo pat vairākas citas dzīves lomas. Piedzīvojot dažādas pirmās pieredzes sākumskolas posmā, pedagogi ir tie, kuri palīdz bērniem pārvarēt nedrošību un atver skatu pasaulei, ļaujot noticēt sapņiem". 

"Rudenī, kad krāsojas lapas, mūsu pašvaldībā ir īpašs laiks, kad godinām mūsu labākos pedagogus. Ir grūti runāt par šo kā par konkursu, jo jūs visi esat ļoti labi un nav iespējams izvirzīt kādus noteiktus kritērijus, lai noteiktu vienu – labāko no labākajiem, tāpēc mēs sakām lielu paldies visiem pedagogiem par iedvesmošanu un ieguldīto darbu, par ziedošanos mūsu bērniem," par ieguldījumu pedagogiem pateicās Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Liene Šmite.

Balva tiek piešķirta, lai izteiktu atzinību izglītības iestāžu pedagogiem par ieguldījumu izglītībā un sasniegumiem pedagoģiskajā darbībā, augstu profesionālo meistarību, kas veicina katra izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā. 

Šogad tika noskaidroti nomināciju "Mārupes novada gada pedagogs" ieguvēji pirmsskolas izglītībā, sākumskolas izglītībā, pamatskolas izglītībā, vidusskolas izglītībā un profesionālās ievirzes izglītības programmā, skolēnu simpātija, kā arī "Par mūža ieguldījumu izglītībā"  ieguvēji.

Pirmo reizi balvas vēsturē tika piešķirta arī Mārupes novada uzņēmēju gada balva "Jauns sākums Mārupes novadā". Šīs balvas piešķiršanas mērķis ir piesaistīt izglītības iestādēs jaunos pedagogus, izteikt atzinību pedagogiem par Mārupes novadā izvēlētu darba vietu izglītības jomā, stiprinot pedagogu prestižu un atpazīstamību sabiedrībā. Šai balvai pretendenti sevi varēja izvirzīt paši.

“Mārupes novada gada pedagogs” saņēma Pašvaldības Atzinības rakstu un naudas balvu 600 eiro (pēc nodokļu maksas) vērtībā, kā arī balvas no atbalstītājiem -  vietējā Mārupes uzņēmuma "Lotos Pharma".  Titula “Par mūža ieguldījumu izglītībā” ieguvēji saņēma Pašvaldības Goda rakstu un naudas balvu 1000 eiro (pēc nodokļu nomaksas) vērtībā. Savukārt “Skolēnu simpātija” un “Gada pedagogs” ieguvēji pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas izglītības un profesionālās ievirzes izglītībā saņēma Atzinības rakstu, īpaši izgatavotu piemiņas zīmi- sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī “Gada pedagogs 2023” balvu

Mārupes novada uzņēmēju gada balvas “Jauns sākums Mārupes novadā” ieguvēji saņēma biedrības “Mārupes uzņēmēji” Atzinības rakstu un balvu.

Par muzikālo sveicienu pasākuma laikā rūpējās operdziedātāja Elīna Šimkus. 

Pasākumu vadīja Mārupes Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma. Apbalvošanas ceremoniju kuplināja Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas pārstāvji Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe un Ilze Bērziņa, Attīstības un vides komitejas pārstāvis Aivars Osītis, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektores vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Evija Papule un biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāvis Miks Lukstiņš.

Pasākumu organizēja Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. 

"Gada pedagogs 2023" ieguvēji

FOTOGALERIJA

VIDEO

Gada pedagogs 2023

 

2023. gada 27. septembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 60  Par konkursa “Gada pedagogs” laureātu apbalvojumu

 

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 11.10.2023.