Reorganizācijas plāns

Mārupes novada domes 2021.gada 24.februāra domes sēdē apstiprināta Reorganizācijas plāna konstatējuma daļa.

Domes lēmums

Pielikums Nr.1 Mārupes novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana

Pielikums Nr 2 Mārupes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Būves

Pielikums Nr.3 Mārupes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Dzīvokļi

Pielikums Nr. 4 Mārupes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Zeme, meži

Pielikums Nr. 5 Mārupes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Kustamie īpašumi

Pielikums Nr. 6 Mārupes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Nemateriālie ieguldījumi

Pielikums Nr. 7 Mārupes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Inventārs

Pielikums Nr.8 Mārupes novada pašvaldības Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti. 

 

Babītes novada domes 2021.gada 5.marta ārkārtas domes sēdē apstiprināta Reorganizācijas plāna konstatējuma daļa

Lēmums

Pielikums Nr.1 Babītes novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana

Pielikums Nr 2 Babītes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Būves

Pielikums Nr.3 Babītes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Dzīvokļi

Pielikums Nr. 4 Babītes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Zeme, meži

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.03.2021.