Citi īstenotie projekti

Mārupes novada pašvaldībā (līdz novadu reformai 2021) īstenotie projekti 

Ģimeņu atbalsta projekts "Būt līdzās"

Nr. 2/GIMEN/18/024

Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei” un biedrību “Pierīgas Partnerība” īsteno Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” projektu “Būt līdzās!”.

Projekta mērķis ir kvalitatīvi un radoši piepildīt ģimeņu kopā pavadīto laiku, īstenojot vairākas aktivitātes:

 1. semināri vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim;
 2. svētku diena novada audžuģimenēm;
 3. sporta un aktīvās atpūtas diena daudzbērnu ģimenēm;
 4. ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana novadā (brīvdabas mūzikas instrumenti un interaktīva āra rotaļa “krustiņi-nullītes”).

Projekta aktivitāšu sasniegtie rezultāti tiks izmantoti, lai popularizētu audžuģimeņu pozitīvo pieredzi un aicinātu pieteikties jaunas audžuģimenes, kas ir gatavas no ģimenes šķirtajiem bērniem sniegt savu atbalstu un iespēju augt ģimeniskā vidē. Tāpat, godinot  daudzbērnu ģimenes, novadā tiks uzturētas un popularizētas ģimeniskās vērtības un tradīcijas. Uzlabojot vecāku zināšanas un prasmes par pirmās palīdzības sniegšanu, tiks samazināts bērnu traumu skaits un veidota bērnam droša bērnība. Savukārt, jaunie rotaļu objekti dos iespēju bērniem attīstīt radošās spējas, stratēģiskās un loģiskās domāšanas spējas, muzikālās spējas, kā arī sniegs iespēju ģimenēm interesanti pavadīt kopā laiku.

Projekta kopējās izmaksas ir 26 800,00 EUR. Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālais atbalsts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem ir 18 500,00 EUR, pašvaldības finansējums ir 8 300,00 EUR.

Projekta īstenošanas periods: 22.05.2018. – 15.11.2018.

Projekta kontaktpersona: Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Iveta Eizengrauda, tālr.: 67149876, e-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv.

 

vraa.jpg

Gerbonis_vertik_0.jpg

 MN%20Logo_0.jpg

Pierigas%20partneriba.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā

Mārupes novadā īsteno projektu „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā”

Mārupes vidusskola ir saņēmusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu projekta „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā” īstenošanai. Projekta īstenošanas laiks 01.09.2014. – 31.12.2014.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu Mārupes novadā, sadarbībā ar iedzīvotājiem apzinot vietējās dabas vērtības, kā arī izglītojot viņus par dzīvesvietas apkārtnē esošajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām:

1) izstrādājot un izdodot karti ar velo maršrutu, kas aptvers interesantākās novadā sastopamās dabas vērtības, to aprakstus un fotogrāfijas;

2) noorganizējot velo orientēšanās sacensības Jaunmārupē, pieturas punktus plānojot pie ciematā sastopamajām dabas vērtībām, sniedzot izglītojošu un audzinošu informāciju par katru no tām;

3) sagatavojot publikācijas par novadā sastopamajām, projekta ietvaros izvēlētajām interesantākajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām.

Laikā no 22.09.2014. – 21.10.2014. Mārupes vidusskolā notiks skolēnu, viņu vecāku un radinieku aptauja, kuras mērķis ir iegūt informāciju par Mārupes novadā sastopamajām dabas vērtībām. Iegūtā informācija tiks apkopota, bet interesantākās un pieejamākās dabas vērtības tiks izvēlētas un iekļautas velo maršruta kartē.

Anketas būs pieejamas drukātā formātā Mārupes vidusskolā un elektroniskā formātā www.marupe.lv .

Mārupes vidusskolas skolēni un novada iedzīvotāji aicināti anketēšanas laikā, t.i. no 22.09.2014. – 21.10.2014. piedalīties konkursā, iesūtot fotogrāfijas ar dabas vērtībām Mārupes novadā, norādot sūtītāja vārdu, uzvārdu un kontakttālruni, kā arī dabas vērtības atrašanās vietu uz e-pastu turisms@marupe.lv. Trīs nominācijas iegūs veicināšanas balvas.

11.10.2014. visi Mārupes novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties JAUNMĀRUPES VELO ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBĀS. Pulcēšanās plkst. 10:00 pie Jaunmārupes ūdenstorņa.

Seko informācijai par sacensībām www.marupe.edu.lvwww.jaunatnemarupe.lvwww.marupe.lv  

Projekta budžets ir 2947 EUR, no kuriem 85% finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, bet 15% Mārupes novada Dome.

Daba

Dabas vērtības Mārupes novadā

Iepazīsti dabas vērtības Mārupes novadā šeit.

Dabas vērtību saglabāšanas un aizsargāšanas plāns – rekomendācijas

Lejupielādēt dokumentu šeit.

Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju “Jauniešu ideju darbnīca”

Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienībā Dienas centrā „Tīraine” tā vadītājas Sandras Ivbules vadībā īstenots projekts „Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju “Jauniešu ideju darbnīca.” Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1498.00 un tās 100% apmērā finansē Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta mērķis ir izveidot resursu punktu Mārupes novada dienas centrā „Tīraine”, lai novada jauniešiem nodrošinātu bezmaksas iespēju izmantot laivu komplektus izbraucieniem ar laivām, tādejādi veicinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta ietvaros īstenotas šādas galvenās aktivitātes:

 • Resursu punkta izveide Dienas centrā „Tīraine”
 • Inventāra glabāšanas punkta izveide Dienas centra „Švarcenieki” telpās
 • Stiklplasta laivu BEBRS iegāde
 • Airu BRAVO KIT-107 iegāde
 • Glābšanas vestu ECO iegāde
 • Organizēts brauciens Mārupe-Svētupe – Jaunupe-Mārupe
 • Projekta izvērtēšana

  Jauniešu radošā iespēja

  Piedaloties Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam atklāta projekta konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”, Dienas centrs iesniedza savu projektu “Jauniešu radošā iespēja”, ko Izglītības ministrija izvērtējot atbalstīja.

  Projekta   mērķis: atbalstīt Jaunmārupes jauniešu radošās iniciatīvas veidot filmas, foto izstādes un nodrošināt Dienas centra mājas lapas http://www.svarcenieki nepārtrauktu darbību, kas savukārt ļautu Mārupes novada jauniešiem saņemt un nodot informāciju atbilstoši viņu interesēm un informācijas iegūšanas tradīcijām.

  Projekta galvenie pasākumi:

  • Saturiski un   vizuāli pilnveidot Dienas centra mājas lapu www.svarcenieki.lv (izveidot mājas lapas   jaunu dizainu)
  • Nodrošināt   Dienas centra mājas lapas www.svarcenieki.lv   nepārtrauktu darbību un nodrošināt aktuālākās informācijas par jauniešu   iespējām Mārupes novadā (tai skaitā par iespējām Dienas centrā) publicēšanu
  • Izveidot video filmu par jauniešu dzīvi un iespējām Mārupes novadā
  • Izveidot foto izstādi par jauniešu dzīvi Mārupes novadā

  Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā

  Projekts, kas tapis ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, tika uzsākts 2009.gada nogalē un tā īstenošana notika pusgadu ilgā laika posmā. Projekta ietvaros Dienas centram bija iespēja iegādāties inventāru, kas ilgstoši kalpotu kā materiālā bāze Dienas centra tālākās darbības nodrošināšanai un aktivitāšu pilnveidošanai. Tāpat neatsverams ieguvums ir ne vien materiālās lietas, bet arī iespēja aktīvākajiem Dienas centra apmeklētājiem gūt praktisku pieredzi dažādu spēļu turnīru plānošanā un organizēšanā, kas tika rīkoti projekta ietvaros.

  Projekta sniegtais finansiālais atbalsts ļāva iegādāties saliekamu volejbola laukumu, bumbas un komandas iezīmējošus uzmetņus, kas nodrošinās aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju Dienas centra apmeklētājiem vasaras un pavasara sezonā ārpus Dienas centra telpām. Uz fizisku aktivitāti vērsta ir arī iegādātā, pie televizora pieslēdzamā spēļu konsole Nintendo Wii, kas ir laba alternatīva tradicionālajām datorspēlēm. Viena no visnoslogotākajām aktivitātēm Dienas centrā tagad ir profesionāls galda futbols, kas tāpat ir minētā projekta atbalstīta iecere. 

  Projekta ietvaros tika atvēlēti arī līdzekļi sacensību organizēšanai, kurās aktīvi tika izmantots iegādātais inventārs. Dažādu spēļu turnīru organizēšanas iespēju uzskatām par visveiksmīgāk realizēto projekta mērķi socializācijas ziņā, jo tas deva iespējas attīstīt prasmes, kuras nepieciešamas pozitīvai komunikācijai un veiksmīgai kontaktu dibināšanai, kā arī palīdzēja organizēšanā iesaistītajiem jauniešiem novērtēt ieguldītā darba rezultātus.

  Atbalsts Bērnu un jauniešu Dienas centra “Tīraine” darbības nodrošināšanai Mārupes novadā

  Īstenots valsts budžeta finansēts projekts “Atbalsts Bērnu un jauniešu Dienas cetra “Tīraine” darbības nodrošināšanai Mārupes novadā” (Nr. 07.4-16/70/18.12.2009).

  Projekta īstenošanas laiks: 12.2009 – 06.2010
  Publiskais finansējums: LVL 1050

  Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā

  Īstenots Latvijas Dabas fonda finansēts projekts “Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” (Projekta Nr.LIFE04NAT/LV/000196).

  Projekta īstenošanas laiks: 02.2005. – 06.2008.
  Publiskais finansējums: LVL 7 028,04

  Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

  Īstenots Nodarbinātības valsts aģentūras projekts “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” (Nr. 1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001)

  Projekta īstenošanas laiks: 09/2009 – 12/2011
  Publiskais finansējums: 26488,19

  Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

  Īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/ IPIA/VIAA/001).

  Projekta īstenošanas laiks: 11/2009 – 03/2012

  Publiskais finansējums: LVL 65819

   

  Babītes novada pašvaldībā (līdz novadu reformai 2021) īstenotie projekti

  Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana 

  Babītes novada pašvaldība apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par finansējuma piešķiršanu projekta iesniegumam Nr. 19-04-AL04-A019.2204-000001 „Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana”, kas iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, saņēmusi 2019. gada rudenī. 

  Projekta mērķis - veicināt tūrisma rekreācijas un atpūtas iespējas Babītes novada iedzīvotājiem un viesiem.

  Projekta rezultātā apkārt Piņķu ūdenskrātuvei izveidots aptuveni 1.5 km garš celiņš ar cieto segumu, izbūvēts apgaismojums, teritorija labiekārtota ar soliņiem un  atkritumu urnām.

  Plānots, ka Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana veicinās veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū, tiks sakārtota liela teritorijas daļa. Piņķu ūdenskrātuve nākotnē varētu būt viens no populārākajiem aktīvā tūrisma objektiem Pierīgas iedzīvotāju vidū.

  Projekta attiecināmās izmaksas: 50 000 EUR.

  Publiskais finansējums: 45 000 EUR.

  Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada februāra līdz 2020. gada decembrim.

   

  Plakāts

  Saistītās publikācijas

  Āra spēka trenažieri Babītē 

  Projekts realizēts ar mērķi izveidot labiekārtotu, drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai novada iedzīvotājiem un viesiem, popularizēt iespēju vingrot ārpus telpām, darbojoties ar augstvērtīgiem, inovatīviem āra spēka trenažieriem, dot iespēju ģimenēm aktīvi atpūsties kopā. Tā kā netālu no topošā āra trenažieru laukuma atrodas smilšu volejbola un strītbola laukumi, kā arī skeitparks, jaunā trenažieru laukuma izveide paplašinās sporta aktivitāšu klāstu šajā apkaimē, palīdzēs veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās iesaistīt neaktīvākos un sociāli izolējušos iedzīvotājus.

  Āra spēka trenažieri ir tradicionālo un profesionālo spēka trenažieru iekštelpām apvienojums, tiem pievienotas svaru ripas, kuras ļauj katram pēc saviem ieskatiem izvēlēties sev piemērotāko treniņa slodzi. Uz katras no iekārtām izvietots digitāls kods, kuru aktivizējot ar viedierīci, iespējams noskatīties video lietošanas pamācību.

  Pateicoties maināmajai slodzei, āra spēka trenažieri piemēroti lietošanai gan profesionāliem sportistiem, gan iesācējiem, draudzīgi lietošanai arī bērniem.

  Projekta kopējās izmaksas – 46 339.84 eiro, kur 13 500.00 eiro – finansējums no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai*. Izpildītājs, saskaņā ar 2021. gada 3. februārī noslēgto līgumu,  – SIA “KULK”. Ekspluatācijā objekts pieņemts 2021. gada 12. maijā.

  Pieteikums iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.20 pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atklāta projektu konkursa 9. kārtā 3.2. rīcībā – “Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai” ietvaros.

  Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu projektam „Āra spēka trenažieri Babītē”, iesnieguma Nr. 20-04-AL04-A019.2205-000001 Babītes novada pašvaldība saņemts 2020. gada augustā.

  Projekta attiecināmās izmaksas: 15 000 eiro;

  Publiskais finansējums: 13 500 eiro;

  Projekta kopējās izmaksas: 46 339. 84 eiro;

  Atbalsta intensitāte: 90%.

  Projekta īstenošanas laiks: no 2020. gada marta līdz 2021. gada augustam.

  PlakātsSaistītās publikācijas

  Āra mūzikas instrumenti Piņķos, Babītes novadā

  Piņķos realizēts vēl viens inovatīvs projekts  – blakus Kultūrizglītības centram nekustamajā īpašumā Piņķu ciems 2 izveidots āra mūzikas instrumentu laukums radošai brīvā laika pavadīšanai dabā, arī sociālu, izglītojošu un terapeitisku mērķu sasniegšanai. Laukumā izvietoti 8 āra mūzikas instrumenti – akadinda, papillio zvaniņi, kongas, babel metāla bungas, cadenza metalofons, vertikālie zvani, cavatina metalofons un kahons. Tie iedzīvotājiem un viesiem, ievērojot valstī noteiktos noteikumus Covid – 19 vīrusa izplatības ierobežošanai,  brīvi pieejami lietošanai no 2. decembra.

  Āra mūzikas instrumenti ir ne tikai vizuāli pievilcīgi, nodrošina visaugstākās kvalitātes skaņu un ir radošs  un interesants papildinājums  brīvā laika pavadīšanai, bet tie var kalpot arī kā efektīvs terapijas rīks gan strādājot ar Aspergera un dauna sindromu, gan redzes un dzirdes traucējumiem, cerebrālo paralīzi un Alcheimera slimību. Tāpat, darbojoties ar šādiem instrumentiem, iespējams izteikt emocijas, stimulēt kustības, mazināt stresu, dusmas, satraukumu, depresijas simptomus, uzlabot koncentrēšanās spējas, mobilitāti, koordināciju, kā arī stimulēt valodas attīstību, atmiņu, dzirdi, emocijas un visu jutekļu mērogu, palielināt pašcieņu un pašapziņu, veicināt pašpietiekamību un vēlmi vairāk laika pavadīt ārā.

  Ideja par šāda laukuma nepieciešamību radusies pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” vadītājai Ingai Erdmanei - Hermanei un mūzikas skolotājai Lienai Bernhardei, kuras apņēmušās iestādes mūzikas nodarbības dažādot, turpmāk tās vadot arī svaigā gaisā.

  Āra mūzikas instrumentu laukuma atrašanās vieta izvēlēta mērķtiecīgi, plānots, ka ar laiku Kultūrizglītības centra, kur savu mājvietu radusi arī Babītes Mūzikas skola, apkārtne, tiks attīstīta par vietu, kur “aug un attīstās” kultūra, māksla un mūzika.

  “Projekta realizācija uzsākta 2020. gada vasarā, augusta beigās noslēdzot līgumu ar SIA “GUMI MIX GROUP” par kopējo līgumsummu 20 559, 11 eiro apmērā, no kuriem 13 500, 00 eiro saņemti no Eiropas lauksaimniecības fonda*. Instrumentu uzstādīšana laukumā pabeigta novembra beigās, objekts ekspluatācijā nodots 2. decembrī. Drīzumā plānots uzstādīt arī informatīvu zīmi, kā arī tiek domāts par stilizēta nožogojuma izbūvi laukuma drošākai lietošanai”, stāsta Jolanta Ivanova, Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas projektu vadītāja.

  *Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2014. – 2020. gadam pasākumā. Projekta nosaukums “Āra mūzikas instrumenti Piņķos, Babītes novadā”, Projekta Iesnieguma Nr. 19-04-AL04-A019. 2201-000001.

   

  Saistītās publikācijas

  Āra badmintona laukuma izveide Babītes novadā 

  Babītē, Sila ielā 14, blakus rotaļu laukumam, labiekārtota vēl viena droša un pieejama brīvā laika pavadīšanas vieta aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem. Plānots, ka jaunizbūvētais laukums palīdzēs popularizēt badmintonu kā ģimenei draudzīgu sporta veidu, kā arī rosinās aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kā arī nodrošinot iespēju organizēt pasākumus iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, interešu grupām, uzņēmējiem, veidojot lielāku vienotību un izpratni vienam par otru. Āra badmintona laukuma gumijas segums ir 6.1 x 13.4 m liels, kopā ar drošības zonu – 9,1 x 16.4 m. Būvdarbus veica SIA „Būvtehnikas pakalpojumi”, līguma summa – EUR 23 958.00 (ar PVN); būvuzraudzību – SIA “AV Eksperti”, līguma summa EUR 968.00 (ar PVN). Projekta kopējās izmaksas – 25 289.00 EUR, ES līdzfinansējums – 13 500.00 EUR. Projekts „Āra badmintona laukuma izveide Babītes novadā”, projekta Nr. 19-04-AL04- A019.2205-000006 Babītes novadā tiek īstenots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

  Saistītās publikācijas

  Apkārt Rīgai 

  Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, tika sagatavots projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”.

  Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība” un 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži ,Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde, lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi.

  2019. gada 15. oktobrī plkst. 9.00 Olaines 1. vidusskolā konferenču zālē notika visu 20 projektā iesaistīto pušu sadarbības līguma parakstīšana, šādi apstiprinot reģiona vienoto interesi par tūrisma attīstību.

  Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcināt arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas mārketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā.

  Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

  Plakāts

  Saistītās publikācijas

  Projektā tapusi apvienotā tūrisma karte: LV RU ENG

  Projektā tapuši 10 tūrisma maršruti: 

  1.maršruts: Ģimenēm ar bērniem – darbnīcas, izziņa un dzīvnieki 

  2.maršruts – Ģimenēm ar bērniem – tehnika, izziņa un aktivitātes

  3.maršruts – Aktīvā atpūta – izaicina trāpīt mērķī, šķēršļu trases un izbraucieni

  4.maršruts – Aktīvā atpūta – izaicina būt gaisā, uz ūdens un apdzīt vēju

  5.maršruts – Dabas maršruts – takas pa kalniem un lejām, gar upēm un purviem

  6.maršruts – Dabas maršruts  – takas gar ezeriem un upēm, caur parkiem un pakalniem

  7.maršruts – Gardēžu maršruts -vīns, alus un maize

  8.maršruts – Gardēžu maršruts – gardēžu ēdienreizes un darbnīcas

  9.maršruts – Izziņas un kultūras maršruts – tik daudz neatklāta un unikāla tepat blakus!

  10.maršruts – Izziņas un kultūras maršruts – muižas, parki un kauju vietas

  Projekts “Tūrisms kopā”

  2017. gada 19. oktobrī Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu “Tūrisms kopā”, kas paredz sadarbību tūrismā starp Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines un Mārupes novadiem. Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014 – 2020. gadam programmas pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” LEADER sadaļā.

  Ar mērķi sadarboties un vienoties mārketinga aktivitātēs, popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem projektā “Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas: biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts”” kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadiem.

  Projekta laikā, līdz pat 2019. gada beigām, īstenotas dažādas tūrisma nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes: izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā, izstrādāti dažādi tūrisma maršruti,  realizētas dažādas mārketinga aktivitātes, organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības.

  Projekta mērķauditorija ir ne tikai novadu tūrisma pakalpojumu sniedzēji, bet arī skolēni, citi vietējie iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi.

  Saistītās publikācijas

  Plakāts

   

  Autoceļa C-13 Annas - Vīkuļi posma pārbūve

  Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par finansējuma piešķiršanu projekta iesniegumam “Pašvaldības autoceļa C-13 Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā, pārbūve”, projekta iesnieguma Nr. Nr.19-04-A00702-000045. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  atklāta projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

  Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

  Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve.

  Projekta rezultātā tiks pārbūvēts pašvaldības autoceļa a/c C-13 Annas- Vīkuļi posms 1,1km garumā.

  Projekta kopējās izmaksas: 226365.83 EUR.

  Attiecināmās izmaksas: 222527.39 EUR.

  Publiskais finansējums: 200274.64 EUR.

  Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada septembris.

  Jolanta Ivanova, Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

  Logo

  19.06.2020.

  Pabeigti būvdarbi uz pašvaldības autoceļa C-13 Annas-Vīkuļi

  Jūnijā ir pabeigti būvprojekta “Pašvaldības autoceļa C-13 Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūve” būvdarbi. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, projekta iesnieguma Nr.19-04-A00702-000045. Projekta rezultātā ir pārbūvēts pašvaldības autoceļa C-13 Annas- Vīkuļi posms 1,1km garumā, iztīrīti novadgrāvji un nomainītas caurtekas.

  Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

  Projekta ietvaros ir noslēgti šādi līgumi:

  Būvprojekta izstrādes līgums “Pašvaldības autoceļa C-13 Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūve”būvprojekta izstrāde”, izpildītājs- SIA “Projekts EAE”, līguma summa 10 829,50 eiro (ar PVN).

  Būvdarbu līgums „Pašvaldības autoceļa C-13 Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūve”, izpildītājs- SIA „STRABAG”, līguma summa 206 043,88  eiro (ar PVN).

  Būvuzraudzības pakalpojumu līgums „Pašvaldības autoceļa C-13 Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūves būvuzraudzība”, izpildītājs- SIA „RAUCUT”, līguma summa 8 409,50 eiro (ar PVN).

  Autoruzraudzības līgums „Pašvaldības autoceļa C-13 Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūves autoruzraudzība”, izpildītājs- SIA „Projekts EAE”, līguma summa 1 082,95 eiro (ar PVN).

   

  Projekta kopējās izmaksas: 226365.83 eiro.

  Attiecināmās izmaksas: 222527.39 eiro.

  Publiskais finansējums: 200274.64 eiro.

  Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada septembris.

  Logo

  Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi

  Logo

  04.12.2017. Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) īstenošana.

  Projektu īsteno Slimību profilakses un kontroles centrs 14 pašvaldībās: Babītes novada, Durbes novada, Ērgļu novada, Garkalnes novada, Ikšķiles novada, Inčukalna novada, Līgatnes novada, Lubānas novada, Mērsraga novada, Pārgaujas novada, Priekuļu novada, Tērvetes novada, Vaiņodes novada un Viļānu novada pašvaldībās.

  Projekta mērķis ir:

  1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

  2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

  Saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam galvenās sabiedrības veselības problēmas Latvijā ir augstie saslimstības un mirstības rādītāji sirds un asinsvadu, onkoloģijas, kā arī garīgās veselības jomās. Arī reproduktīvā veselība tiek uzsvērta kā viens no būtiskiem sabiedrības veselību raksturojošajiem indikatīvajiem rādītājiem, kuram būtu jāvērš īpaša uzmanība, paaugstinot informētību. Sabiedrības informētības uzlabošana, personīgo iemaņu attīstīšana un uzvedības maiņas veicināšana ir vienkārši un efektīvi pasākumi, kas veicina sabiedrības veselības uzlabošanos un ļauj samazināt saslimstības un mirstības rādītājus.

  Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus. Lai sekmētu sociāli – ekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, projekta ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kv.km., trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.

  Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

  Projekta kopējais finansējums – 429 757,00 EUR, t.sk.:

  Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR;

  valsts budžeta finansējums – 64 463,55 EUR.

  Plašāka informācija par projekta saturu un aktualitātēm pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā – https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-9242pasakuma-projekts.

  Papildu informācija

  Jolanta Ivanova,

  Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

   

  Papildu informācija par pasākumiem (pdf)

  Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”

  09.01.2018. Piešķirts finansējums projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanai

  Ar mērķi iesaistīt Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos, attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības – “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība”, un “Bauskas rajona lauku partnerība” vienojušās kopēja projekta īstenošanā.

  Sadarbības projekta ietvaros tiks veidots jauns tūrisma maršruts, sekmēta jaunu tūrisma piedāvājumu veidošana, veicināta uzņēmējdarbība un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbība. Projekta aktivitātes sniegs būtisku ieguldījumu Lielupes ūdens “iekustināšanai” (attīrīšanai). Lielupe ir viena no Latvijas lielākajām upēm, tās garums 119 km, Zemgales līdzenuma upe ar vairāk kā 250 pietekām, kuras, plūstot caur plašajām lauksaimniecības zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecības notekūdeņus. Lielupes apgabals ir pakļauts ievērojamiem pārrobežu piesārņojuma riskiem, jo Lietuvas teritorijā to šķērso zemē ieguldīti naftas vadi no Baltkrievijas uz Klaipēdu. Tomēr lielākas problēmas sagādā Lietuvas intensīvi izmantotās lauksaimniecības zemes. Lielupes kritums ir vien 0,1m uz km, kas nozīmē, ka upei ir augsts piesārņošanās, aizaugšanas risks, kā arī upes nestais piesārņojums ilgtermiņā ietekmē arī Baltijas jūras veselību. Ilgstoši netīrot ūdensobjektus, veidojas eitroficēti ūdeņi, kam raksturīgs duļķainums un skābekļa trūkums. Šis ir viens no visnopietnākajiem vides draudiem virszemes ūdeņiem un arī Baltijas jūrai, jo ūdens kļūst nederīgs ne tikai cilvēku vajadzībām, bet arī daudzu augu un zivju eksistencei, skaidro hidrobiologi, upes veselību ietekmē ne vien piesārņojums, bet arī nesakārtotie krasti. Upes veselību labvēlīgi var ietekmēt krastu sakārtošana un ūdens aerācija.

  Līdz 2019.gada jūlijam projekta ietvaros, sadarbībā ar Lielupes piekrastes zemju īpašniekiem, plānotas šādas aktivitātes:

  1. saskaņā ar hidrobiologa ieteikumiem iztīrīt upes krastus (pašu spēkiem), aprīkot tos ar ūdens tūrismam nepieciešamo infrastruktūru – pārvietojamas pontonu laipas, piestātnes un norādes zīmes,
  2. izveidot ūdenstūrisma maršrutu un kartes,
  3. veicināt partnerību, pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību un izpratni par Lielupes atveseļošanas nozīmību, organizējot kopīgus seminārus un veidojot kopīgu sadarbības formu,
  4. sekmēt uzņēmējdarbības attīstību reģionā, veicinot jaunu tūrisma pakalpojuma vietu izveidi un esošo attīstīšanu,
  5. izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizē Lielupes sākumu un ietver informāciju par Lielupi.

  Īstenojot projektu, ieguvēji būs gan piekrastes zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.

  Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

  Inese Baumane, projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” vadītāja

  Logo

  Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. „Loki””

  Ar Eiropas fondu atbalstu izbūvēts strītbola laukums Piņķos

  20.06.2017 13:20

   

  Loki

   

  13.09.2018.

  Atklāts strītbola laukums Piņķos

  Plakāts

   

  Ar strītbola sacensībām “Babītes kausi” 9.septembrī blakus āra futbola laukumam atklāts jauns strītbola laukums nekustamajā īpašumā “Loki”, Piņķos.

  Strītbola laukuma izbūve realizēta ar mērķi labiekārtot vidi, nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas svaigā gaisā apkārtnes iedzīvotājiem, veicināt veselīgu dzīves veidu un sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanu kopumā.

  Projekta īstenošanas rezultātā nobruģēts 35 x 15 metru liels strītbola laukums ar betona apmalēm un izvietoti 2 strītbola grozi atbilstoši starptautiskiem standartiem un prasībām – ar izliektu balstu no cinkota tērauda, caurspīdīgu akrila vairogu un atsperu stīpu, pielāgotu āra apstākļiem, ar metāla tīkliņu.

  Strītbola laukums veidots tā, lai tajā vienlaicīgi varētu spēlēt četras komandas.

  Atklāts strītbola laukums Piņķos – Babītes novads
  Projekts “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nekustamajā īpašumā “Loki”” realizēts saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 04.6-11/17/195-e „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.17-04-AL04-A019.2205-000006 “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nekustamajā īpašumā “Loki””, iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakš pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

  Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību “Pierīgas partnerība”.

  Projekta kopējās izmaksas: EUR 31502,35

  Attiecināmās izmaksas: EUR 15000,00

  Publiskais finansējums: EUR 13500,00

  Projekta īstenošanas laiks: 05.06.2019

  Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina: Lauku atbalsta dienests Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

   

  Jolanta Ivanova,

  Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

  11.06.2018.

  Arī Piņķos izveidots strītbola laukums

  Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 04.6-11/17/195-e „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.17-04-AL04-A019.2205-000006 “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nekustamajā īpašumā “Loki””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ir realizēts. Atbilstoši projekta mērķim ir izveidota un  labiekārtota droša un brīvi pieejama dažāda brīvā laika pavadīšanas vieta aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem. Izveidots Strītbola laukums ar bruģētu segumu 35m*15m platībā un diviem groziem.

  Projekta kopējās izmaksas: EUR 31502,35

  Attiecināmās izmaksas: EUR 15000,00

  Publiskais finansējums: EUR 13500,00

  Projekta īstenošanas laiks: 05.06.2019.

  Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina: Lauku atbalsta dienests Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

   

  Jolanta Ivanova,

  Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

  15.03.2018.

  Projekts „Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. „Loki”” Babītes novadā turpinās

  Projekta ietvaros noslēgts būvdarbu līgums „Strītbola laukuma izveide Piņķos, n/ī “Loki” Babītes pagastā, Babītes novadā”, izpildītājs – SIA „D Būve”.
  Projekta rezultātā paredzēts Piņķos nek. īp. „Loki” izvietoti divus strītbola grozus (35 m x 15 m laukumā) ar bruģētu segumu un betona apmalēm.
  Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – no 2018. gada 16.aprīļa līdz 2018.gada 10.jūnijam.
  Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu, drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem.
  Projekta kopējās izmaksas: 24 000 eiro, ES līdzfinansējums: 13 500 eiro.
  Projekts “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki’” Babītes novadā tiek īstenots sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

  Jolanta Ivanova,

  Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

  20.06.2017.

  Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma piešķiršanu projekta iesniegumam Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000006 „Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. „Loki””, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

  Projekta „Strītbola laukuma izveide Piņķos, n. īp. „Loki”” īstenošanas rezultātā tiks izvietoti divi strītbola grozi (35 m x 15 m laukumā) ar bruģētu segumu un betona apmalēm. Tādējādi tiks nodrošināta brīvi pieejama sporta aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas vieta, kas palīdzētu arī aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kopīgai pasākumu vietai partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku partnerības vienotību un izpratni vienam par otru.

  Projekta mērķis: izveidot labiekārtotu, drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem.

  Projekta kopējās izmaksas: 24 000 EUR.

  ES līdzfinansējums: 13 500 EUR.

  Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada maija līdz 2019. gada 5. jūnijam.

  Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

  Sagatavoja

  Jolanta Ivanova,

  Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

  Comenius skolu partnerība

  Comenius

  15.12.2019.

  COMENIUS PROJEKTA BILANCE

  2009. gada  novembrī sākās un šī gada aprīlī noslēdzās Mūžizglītības programmas Comenius projekts „Migrācija – savienojot vajadzības ar vēlmēm”. Šajā laikā vidusskolēni guva teorētiskās zināšanas par migrācijas cēloņiem un sekām, vēsturi un šodienas situāciju, uzsvaru liekot uz mūsu tautai aktuālo emigrācijas tēmu, kā arī veidoja prezentācijas par šīs problēmas juridiskajiem aspektiem. Tika skatītas filmas un lasītas grāmatas, kas ataino emigrantu un imigrantu ikdienu un sadzīvi.

  Savukārt reālo pieredzi un saskarsmes prasmes angļu un vācu valodā uzlabojām četrās konferencēs, kas notika Grieķijā (2009. gada novembrī), Piņķos (2010. gada maijā uzņēmām ap 70 ārzemju viesiem no 7 valstīm), Austrijā (2010. gada novembrī) un Polijā (2011. gada martā).

  Konferenču laikā iepazinām apmeklētās valsts kultūru un kamēr skolēni grupās veidoja skečus un uzveda pašsacerētu lugu par migrācijas tēmu, skolotāji iepazinās ar izglītības sistēmu konkrētajā valstī un vienojās par uzdevumiem, kas pildāmi laikā līdz nākamajai konferencei.

  Comenius

  Polijas konferences dalībnieki.
   Attēlā no kreisās: projekta koordinatore Ruta Virbule, Babītes vidusskolas direktors Ingmārs Purmalis, skolēni Alise Peniķe, Agnese Ozola, Gatis Štolcers, Laine Bērziņa, Liene Dzene, Paula Zeltiņa un skolotājas Daiga Sīpola, Inita Krūma un Ingēra Sorokina.

  Pēdējā Polijas vizītē izvērtējām divu gadu darbu un konstatējām, ka visi izvirzītie mērķi un uzdevumi ir veikti un ieguvēji ir gan skolnieki, gan skolotāji. Tādēļ trīs no projektā iesaistītajām skolām – Anglija, Polija un Latvija- ir iesniegusi pieteikumu nākamajam projektam, kur iesaistīsies arī Turcija, Spānija, Itālija un Zviedrija.

  Informāciju sagatavoja:
  Ruta Virbule, projekta koordinatore

   

  PAR PROJEKTU

  Mūžizglītības programmas ietvaros Babītes vidusskola 2009. gadā ir iesaistījusies izglītības programmā Comenius. Līgums noslēgts uz 2 gadiem un paredz daudzpusēju partnerību ar iesaistītajām partnervalstīm: Angliju, Zviedriju, Poliju, Austriju, Itāliju un Grieķiju.

  Par projektu atbildīgā persona Babītes vidusskolā: Ruta Virbule

  Comenius programmas mērķi (www.apa.lv):

  • attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību;
  • palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt pamatprasmes un kompetences, kas vajadzīgas viņu personiskajai attīstībai, nodarbinātībai nākotnē un aktīvam Eiropas pilsoniskumam.

  COMENIUS PROGRAMMĀ IR ASTOŅAS DECENTRALIZĒTĀS AKTIVITĀTES:

  • daudzpusējās skolu partnerības;
  • divpusējās skolu partnerības;
  • reģionālās partnerības;
  • sagatavošanas vizītes;
  • pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide;
  • asistentūra (asistentiem);
  • asistentūra (uzņemošām skolām);
  • skolēnu individuālā mobilitāte.

  Comenius partnerība „Migrācija – tilts, kas savieno vajadzības un vēlmes”* paredz 4 mobilitātes :

  • 1. konference – 2009. gada novembris, Grieķija
   Pieci audzēkņi no 10. un 11. klases kopā ar skolotājām devās uz Grieķijas pilsētu Kamares, kur piedalījās konferencē par migrācijas problemātiku un guva priekšstatu par grieķu kultūru un skološanos Grieķijā.
  • 2. konference – 2010. gada maijs, Latvija
   Babītes vidusskolā uzņemtas 8 delegācijas no 6 valstīm – Anglijas, Austrijas, Grieķijas, Itālijas, Polijas un Zviedrijas, kam bija iespēja iepazīt latviešu viesmīlību, kultūru un mācību metodes skolā; 
  • 3. konference – 2010. gada novembris, Austrija
   Piedalās pieci Babītes vidusskolas audzēkņi un pieci skolotāji.
  • 4. konference – 2011. gads, Polija

  * (tulk. no angļu val. „Migration – Bridging needs and wishes”)

  Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošās materiālās bāzes nodrošināšana Babītes vidusskolā”

  Logo

  2009. gada 5. jūnijā tika parakstīta vienošanās par Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekta īstenošanu Babītes vidusskolā. 

  Projekta kopējais finansējums: 98 392 LVL

  Finansējums sastāv no:

  • ERAF finansējuma – 83 633 LVL (85%),
  • pašvaldības finansējuma – 11 808 LVL (12%),
  • valsts budžeta dotācijas – 2 951 LVL (3%).

  Projekta  komponentes:

  • materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabinetiem;
  • mobilais datorklases aprīkojums;
  • mēbeles ķīmijas un bioloģijas kabinetam;
  • ķīmijas kabineta un laboratorijas remonts.

  Projekta īstenošanas laiks ir no 2009. gada jūnija līdz 2010. gada novembrim.

  2010. gada 2. jūlijā matemātikas, ķīmijas, fizikas un bioloģijas kabinetos tika uzstādītas interaktīvās tāfeles ar aprīkojumu. Skolēniem mācību procesam tika nodrošināta mobilā pārvietojamā iekārta ar 25 portatīvajiem datoriem.

   

  NOSLĒDZIES EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU FINANSĒTĀS 3.1.3.1.AKTIVITĀTES PROJEKTS „KVALITATĪVAI DABASZINĀTŅU APGUVEI ATBILSTOŠAS MATERIĀLĀS BĀZES NODROŠINĀŠANA BABĪTES VIDUSSKOLĀ”

  Projektu finansē ERAF un Babītes novada pašvaldība. ERAF ieguldījums – Ls 83 633, pašvaldības – Ls 11 807, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām Ls 2952.

  2009.gadā Babītes vidusskolā ir renovēts ķīmijas kabinets un laboratorija.

  Lai celtu izglītojamo kompetences līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu dabaszinātnēs īstenošanu, projekta ietvaros ir modernizēta dabaszinātņu kabinetu materiāli tehniskā bāze.

  Tika veikts centralizētais iepirkums „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde”, ko organizēja un vadīja Izglītības un zinātnes ministrija.

  Pašvaldība sadarbībā ar skolām ir veikusi preču iegādi, lai aprīkotu kabinetus ar moderniem mācību tehniskiem līdzekļiem.

  Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana norisinājās 6 posmos:

  1. Digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai.

  2. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā.

  3. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā.

  4. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā.

  5. Modeļi matemātikas kabinetam.

  6. Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā.

   

  Fizikas kabinets

  Foto: Fizikas kabinets
  (Osciloskops un funkciju ģenerators. Analogais multimetrs un izjaucams transformators.)

  Lai iedrošinātu skolotājus maksimāli izmantot mūsdienīgās tehnoloģijas, skolotāji piedalījās ievadapmācībās, kurās detalizēti iepazinās ar visām iespējām, kā mācību stundās var izmantot iegādāto aprīkojumu.

  Iegādātais aprīkojums dos iespējas dabaszinību mācību priekšmetus – matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju apgūt jaunā kvalitātē un ar daudz lielāku ieinteresētību.

  Diāna Eglīte, projekta vadītāja

  Projekts “Babītes vidusskolas informatizācija”

  15.12.2019.

  ERAF

  Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu aktivitātē 3.2.2.1. „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” apakšakativitātē 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” pabeigts projekts ar vienošanās Nr. 2009/0247/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/535 „Babītes vidusskolas informatizācija”, kura ietvaros ir veikta 9 stacionāro datoru iegāde un izvietošana mācību kabinetos un attīstīts lokālais datortīkls Babītes vidusskolā.

  Projekts tika sākts 2010.gada 1.janvārī un tā beigu termiņš bija 2012.gada 30.jūnijs.

  Stacionāro datoru iegādei centralizētās iepirkumu institūcijas funkcijas veica Izglītības un zinātnes ministrija, kas sniedza informāciju pašvaldībām par iepirkuma gaitu un rezultātiem. Preču pasūtīšana un saziņa ar piegādātāju SIA Lattelecom līdz preču piegādes līguma slēgšanai, kā arī preču piegādes fakta konstatācija notika izmantojot īpaši izstrādātu mācību aprīkojuma pasūtījumu apstrādes elektronisko sistēmu

  Projekta kopējās izmaksas sastādīja Ls 7199,17, kuras 100% finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

  Projekts „Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos”

  Logo

  PAZIŅOJUMS PAR PROJEKTA „PROFESIONĀLA ĀRA FUTBOLA LAUKUMA IZBŪVE PIŅĶOS” NOSLĒGUMU

  2011. gada 5. decembrī ir nodots ekspluatācijā 6879 kvadrātmetru liels āra futbola laukums Rīgas ielā 1C, Babītes novada Babītes pagasta Piņķos, līdz ar to ir pabeigta projekta Nr. 10-04-ZL11-Z401101-000003 “Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos” realizācija.

  Projekta laikā sporta laukumam ir ieklāta JUTA grass / PERFORMER jaunākās paaudzes mākslīgā zālīte, kas ir maksimāli tuva naturālajai zālei ar minimālu rīvēšanās koeficientu un viszemāko apdeguma rādītāju. Mākslīgā zālīte ir pildīta ar zaļām sintētiskām granulām un kvarca smilti. Zāles segums ir klāts uz Brock un ģeotekstila slāņa, kas nodrošina ūdens noplūšanu no zāles, tādējādi radot labvēlīgu vidi treniņnodarbībām un sporta spēlēm. Brock uzņēmuma Performance Bases sistēma absorbē lielāku enerģijas daļu krišanas gadījumā un atjaunojas pēc deformācijas, brīdī, kad nokritušais atstāj klājuma virsmu, tādējādi mazinot traumatisma iespējamību spēles un treniņu laikā par 50% (dati ir iegūti veicot testēšanu uzņēmuma laboratorijās).

  Sporta laukums, atbilstoši FIFA prasībām, ir piemērots profesionālam futbola treniņu procesam, izmantojot Babītes sporta kompleksa bāzi (ģērbtuves, dušas, labierīcības), kā arī dažāda līmeņa sacensībām.

  Laukuma paredzamais ekspluatācijas laiks ir 20 – 25 gadi. Tuvākie, iepriekš aprakstītās kvalitātes futbola laukumi, atrodas Varšavā un Skandināvijā.

  Projekts ir īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 561’383.44 (pieci simti sešdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit trīs lati 44 santīmi), Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums ir Ls 104’999.99 (viens simts četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati un deviņdesmit deviņi santīmi). Projekta atbalsta saņēmējs ir Babītes novada pašvaldība, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107. Projekta realizācija bija deliģēta Babītes novada pašvaldības iestādei „Babītes sporta komplekss”, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, projektu vadīja projekta vadītāja Sanita Deksne, IK „SĀNĪTĀS ARX”.

  Futbola laukums

   Informāciju sagatavoja:

  Sanita Deksne, projektu vadītāja
  Tālr. 26493974

  Foto: Emocionālais projekta noslēgums. Babītes novada pašvaldība domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un projektu vadītāja Sanita Deksne, svinīgi pārgriežot simbolisko lentīti.


  01.07.2011.

  Logo

  PAZIŅOJUMS PAR PROJEKTA „PROFESIONĀLA ĀRA FUTBOLA LAUKUMA IZBŪVE PIŅĶOS” UZSĀKŠANU

   

  2011. gada 22. jūnijā ir sākta projekta Nr. 10-04-ZL11-Z401101-000003 “Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos” realizācija.

  Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros.

  Projektu līdzfinansē:                                           EZF, LEEDER.

  Projekta atbalsta intensitāte:                              75% no kopējām atbalstāmām izmaksām.

  Projekta atbalstāmo izmaksu kopējā summa:    140 000.00 LVL.

  Projekta īstenošanas laiks:                                 līdz 2012. gada 7. augustam.

  Projekta atbalsta saņēmējs:                               Babītes novada pašvaldība,
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
  Babītes novads, LV-2107.

  Projekta realizācija deleģēta Babītes novada pašvaldības iestādei „Babītes sporta komplekss”, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

  Projekta vadītāja: Sanita Deksne, IK „SĀNĪTĀS ARX”, reģ.apl. Nr.40002146641.
             


  Visā Pierīgas partnerības darbības teritorijā īstenojamās stratēģijas galvenā joma ir dzīves kvalitātes uzlabošana. Aktuāla problēma ir bērnu un jauniešu, tai skaitā bērnu namu un speciālo skolu audzēkņu, brīvā laika veselīgas nodarbinātības nodrošināšana. Ierīkojot āra profesionālu futbola sporta laukumu, viens no galvenajiem darbības veidiem būs jauno futbolistu sagatavošana un apmācība, dažādu līmeņu sporta sacensību organizēšanai.

  Projekta realizācijas rezultātā tiks atrisināta izvirzītā galvenā problēma – izveidota labiekārtota dzīves vide mājokļa tuvākajā apkārtnē un droša, plašai sabiedrības daļai pieejama brīvā laika pavadīšanas vieta.

  Projekta specifiskais mērķis ir līdz 2012. gada 7. augustam izbūvēt un izveidot āra profesionālā futbola sporta laukuma segumu 6868 kvadrātmetru āra futbola laukumam Babītes novada Piņķos, Rīgas ielā 1c, nodrošinot sporta aktivitāšu vietu, kam jābūt jaunai brīvā laika āra sporta aktivitāšu vietai bērniem un jauniešiem, kuri sagatavoti profesionālajai futbola karjerai, bērnu namu un speciālo skolu audzēkņu aktīvās atpūtas vietai, palīdzībai aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kopējai pasākumu vietai partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku partnerības vienotību un izpratni vienam par otru.

  Paredzamais projekta realizācijas rezultātu ieguvums vietējiem  iedzīvotājiem būs daudzpusīgs:

  • labiekārtota dzīves vide mājokļa tuvākajā apkārtnē;
  • droša, plašai sabiedrības daļai pieejama dažāda brīvā laika pavadīšanas vieta ārpus telpām;
  • veselīgas dzīvesveida pilnveidošanas vieta izveidotajā infrastruktūrā;
  • jaunas darba vietas;
  • bērniem un jauniešiem sevis realizācijas iespēja kā nākamajiem profesionālajiem sportistiem, izmantojot brīvo laiku treneru, konsultantu un skolotāju vadītajās nodarbībās uz profesionālā sporta laukuma;
  • jauno futbolistu sagatavošana un apmācība;
  • dažādu līmeņu sporta sacensību organizēšana, ko pārsvarā izmantotu Pierīgas partnerības iedzīvotāji un to viesi;
  • bērnu namu un speciālo skolu audzēkņu brīvā laika veselīgas nodarbinātības nodrošināšana;
  • radīta vēl viena iespēja aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus;
  • vieta, kur organizēt kopējus pasākumus partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku Pierīgas partnerības iedzīvotāju un vietējo iedzīvotāju vienotību un izpratni vienam par otru;
  • jaunu uzņēmumu dibināšanas priekšnoteikumu nodrošināšana, jo, izprotot kopējās intereses un vajadzības, tiek rasti risinājumi izvirzītā mērķa sasniegšanai – kā zināms, prioritāri, izpratne rodas kopējā veselīgas atpūtas vietā un pasākumā;
  • dzīves kvalitātes uzlabošana Lielupes baseina, Pierīgas partnerības teritorijas, Babītes novada vietējiem iedzīvotājiem.

  Informāciju sagatavoja:
  Sanita Deksne, projektu vadītāja

  Projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daigas Molodcovas ģimenes ārsta praksē”

  ERAF

  2013. gada 31. decembrī noslēdzies ERAF  projekts Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/093 ”Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daigas Molodcovas ģimenes ārsta praksē”. Projekta ietvaros D.Molodcovas ģimenes ārsta prakse iegādājusies mēbeles, medicīnas ierīces un aprīkojumu, dator un biroja tehniku. Projekta rezultātā ārsta praksē būtiski uzlabojušās pacientu aprūpes iespējas un sniegto pakalpojumu klāsts. 

  Projekts noslēdzies – ārsta prakse ir ieguvusi modernas un labiekārtotas medicīnas iestādes veidolu

  Projekts “Dzintaru ceļa posma rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai Babītes novada Salas pagastā”

  17.04.2012.

  PAZIŅOJUMS PAR PROJEKTA ”DZINTARU CEĻA POSMA REKONSTRUKCIJA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE POSMĀ NO SPUŅCIEMA IELAS LĪDZ VENTSPILS ŠOSEJAI BABĪTES NOVADA SALAS PAGASTĀ” NOSLĒGUMU

  Projekta ietvaros ir veikta Dzintaru ceļa posma rekonstrukcija 750 metru garumā. Rekonstruējamā ceļa posmā veikta novadgrāvju tīrīšana, ceļa profila un caurteku nomaiņa, ceļa konstrukcijas pastiprināšana un asfaltbetona seguma izbūve atbilstoši plānotajam transporta sastāvam un intensitātei, kas ievērojami uzlabos satiksmes drošības līmeni, satiksmes dalībnieku un ceļam blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku komfortu, optimizēs minētā ceļa posma uzturēšanu vasarā un pavasara šķīdonī.

  Dzintara ceļš

  Foto: Rekonstruētais Dzintara ceļa posms un
  jaunizbūvētais apgaismojums no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai

  Uzlabojot Salas pagasta iedzīvotāju un viesu drošību, projekta gaitā veikta arī apgaismojuma izbūve 350 metru posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai, kas uzlabos gan autobraucēju, gan kājām gājēju drošību, jo ceļa posms ir apgaismots. Projekta realizācija veicina maza mēroga infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, tādejādi saglabājot un paaugstinot apdzīvotību un teritorijas pievilcību, labiekārtojot dzīves vidi mājokļu īpašniekiem tuvākajā apkārtnē, kā arī plašai sabiedrības daļai pieejamās infrastruktūras drošības līmenis ir paaugstināts un pielāgots perspektīvai satiksmes intensitātei.

  Projekts ir īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības ( ELFLA ) programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 149 668,19 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi lati un 19 santīmi), ELFLA finansējums ir Ls 107 564,44 (viens simts septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit četri lati un četrdesmit četri santīmi), pašvaldības finansējums  Ls 42 103,75 (četrdesmit divi tūkstoši viens simts trīs lati un 75 santīmi).

  Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina:

  Lauku atbalsta dienests
  Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

  Jolanta Pupkeviča,
  Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja


  PROJEKTS ”DZINTARU CEĻA POSMA REKONSTRUKCIJA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE POSMĀ NO SPUŅCIEMA IELAS LĪDZ VENTSPILS ŠOSEJAI BABĪTES NOVADA SALAS PAGASTĀ”

  Logo

  Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2011. gada 18. jūlija lēmumu Nr. 5/2-2-7/2051 „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu LEM2” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.11-04-L32100-000090 “Dzintaru ceļa posma rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai Babītes novada Salas pagastā“, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, ir apstiprināts.

  Projekta kopējās izmaksas: Ls 149 668.19

  Publiskais finansējums: Ls 107 564.44

  Pašvaldības finansējums: Ls 42 103.75

  Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2011. līdz 01.04.2012.

  Projekta mērķis: nodrošināt perspektīvai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu segas nestspējas un satiksmes drošības līmeni, satiksmes dalībnieku un ceļam blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku komfortu, veicināt ražošanas uzņēmumu attīstību šai ceļa posmā, kā arī optimizēt minētā ceļa posma uzturēšanu vasarā un pavasara šķīdonī.

  Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina:

  Lauku atbalsta dienests Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

  Projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Babītē, Babītes novadā”

  10.01.2013.

  Logo

  Jaunais rotaļu laukums atrodas Babītes pagastā, Babītē, Rožu ielā 4. Laukumā ir piecas jaunas rotaļu iekārtas, izvietoti soliņi un atkritumu urnas. Rotaļu laukums paredzēts bērniem no 2 līdz 15 gadiem. Mazākajiem bērniem paredzētas atsperu šūpoles, karuselis un rotaļu komplekss, lielākajiem trīsstaru piramīda un divvietīgās šūpoles. Rotaļu laukuma tehnisko projektu izstrādāja un būvniecības darbus veica SIA „Jūrmalas Mežaparki”, būvuzraudzību nodrošināja Raimonds Jansons. Rotaļu laukums ir nodots ekspluatācijā.

  Projekts tiek īstenots saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012. gada 16. jūlija lēmumu Nr. 04.6/2-11/1482 „Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, Babītes novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.12-04-LL37-L413201-000004-000189 “Bērnu rotaļu laukuma izveide Babītē, Babītes novadā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

  Babīte rotaļu laukums

  Projekta kopējās izmaksas: Ls 9804,20

  Publiskais finansējums: Ls – 7292,60

  Pašvaldības finansējums: Ls  2511.60

  Projekta īstenošanas laiks: no 11.06.2012. līdz 15.02.2013.

  Projekta mērķis – sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Babītes novadā, Babītē dzīvojošajiem iedzīvotājiem, izveidojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu, tādejādi veicinot un dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām ir sasniegts!

  Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas „Pierīgas partnerība” stratēģiju.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

  Sagatavoja:
  Jolanta Pupkeviča
  Babītes novada pašvaldības
  projektu vadītāja

  Projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Salas pagastā, Babītes novadā”

  10.01.2013.

  PAZIŅOJUMS PAR PROJEKTA „BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA IZVEIDE SALAS PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ” NOSLĒGUMU

  Logo

  Projekts tika īstenots saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012. gada 16. februāra lēmumu Nr. 04.3/2-11/375 „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu LEM2” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.11-04-L32100-000189 “Bērnu rotaļu laukuma izveide Salas pagastā, Babītes novadā “, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Jaunais rotaļu laukums atrodas Salas pagastā, Spuņciemā, īpašumā „Krēsliņi”, daudzdzīvokļu māju dzīvojamā teritorijā un tas ir  nodots ekspluatācijā.

  Rotaļu laukums

  Līdz šim Salas pagastā dzīvojošajiem bērniem nebija daudz iespēju brīvajā laikā izklaidēties piemērotā vidē un apstākļos, jo Salas pagastā nebija tik ļoti nepieciešamā rotaļu laukumu, iepriekšējais tika nojaukts sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, tas bija kļuvis ļoti nedrošs, tehniski un “morāli” novecojis. Bērniem rotaļājoties pagalmos, nebija pilnvērtīgu iespēju atrasties drošā un patīkamā vidē. Jaunā un modernā bērnu rotaļu laukuma izveidošana ir palīdzējusi risināt bērnu un arī ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanas problēmu, veicinot un dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas. Kā arī nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiek sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem, arī veicināts veselīgs dzīvesveids. Tā ir alternatīva nekustīgam dzīves veidam, pavadot neskaitāmas stundas pie datora vai televizora.

  Projekta mērķis – sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Salas pagasta iedzīvotājiem, izveidojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu, tādejādi veicinot un dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām, ir veiksmīgi sasniegts.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

  Sagatavoja:
  Jolanta Pupkeviča
  Babītes novada pašvaldības
  projektu vadītāja


  06.03.2012.

  Logo

  Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012. gada 16. februāra lēmumu Nr04.3/2-11/375 „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu LEM2” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.11-04-L32100-000189 “Bērnu rotaļu laukuma izveide Salas pagastā, Babītes novadā “, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros ir apstiprināts.

  Projekta kopējās izmaksas: Ls 24 354.00

  Publiskais finansējums: Ls 17 966.06

  Pašvaldības finansējums: Ls 6 387.94

  Projekta īstenošanas laiks: no 05.02.2012. līdz 15.08.2012.

  Projekta mērķis:Sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Salas pagasta iedzīvotājiem, izveidojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu, tādejādi veicinot un dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

  Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina:Lauku atbalsta dienests Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

  Sagatavoja:
  Jolanta Pupkeviča,
  Babītes novada pašvaldības
  projektu koordinatore

   

  Projekts “Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”

   

  Paziņojums par projekta „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” noslēgumu

  15.10.2013.

  Projekts tika īstenots saskaņā ar 2011.gada 27.oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Babītes novada pašvaldību noslēgto Vienošanos Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001 par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projektu Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001 „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”.

  Projekta ietvaros ir veikta maģistrālā kanāla tīrīšanu un gultnes padziļināšana ~2,8km garumā, grāvju malu sakārtošana un attīrīšana no apauguma 1000 m² platībā, 3 esošo grāvju caurteku remonts un jaunas 18 m garas caurtekas uzstādīšana, Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” rekonstrukcija, veicot esošo sūkņu nomaiņu uz 3 jauniem iegremdējamiem sūkņiem, padziļinot krājbaseinu.

  Projekta mērķis – samazināt plūdu riska draudus Babītes novada teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska ārkārtas scenārija 1C kritērijam, kas raksturo draudus pilsētām, kuras apdraud vairāku plūdu cēloņu kombinācija ir veiksmīgi sasniegts.

  Babītes sūkņu stacija

  Foto no projekta „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” īstenošanas vietas

  Kopējās projekta izmaksas: Ls 599045,83.

  Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada oktobris – 2013.gada novembris.

  Atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

  Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

  Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Babītes novada pašvaldība


  Projekts „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”” Babītes novadā tuvojas noslēgumam

  04.12.2012.

  Logo

  Projekta ietvaros ir veikti tehniskajā projektā paredzētie darbi: maģistrālā kanāla tīrīšana un gultnes padziļināšana ~2,8km garumā, grāvju malu sakārtošana un attīrīšana no apauguma 1000 m² platībā, 3 esošo grāvju caurteku remonts un jaunas 18 m garas caurtekas uzstādīšana, kā arī veikta Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” rekonstrukcija – veicot esošo sūkņu nomaiņu uz 3 jauniem iegremdējamiem sūkņiem un padziļinot krājbaseinu.

  Projekta mērķis: Samazināt plūdu riska draudus Babītes novada teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska ārkārtas scenārija 1C kritērijam, kas raksturo draudus pilsētām, kuras apdraud vairāku plūdu cēloņu kombinācija.

  Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” ietvaros. Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001, projekta Nr. 3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001.

  Informāciju sagatavoja:
  Jolanta Pupkeviča,
  pašvaldības projektu vadītāja


  Babītes novadam mazāk draudu applūšanai15.08.2012.

  Logo

  Klimata pārmaiņu rezultātā plūdu gadījumi visā pasaulē ir kļuvuši biežāki un postošāki. Plūdi ir dabas parādība, kas nav novēršama, taču cilvēka rīcības un klimata pārmaiņu ietekmē palielinās plūdu rašanās varbūtība.

  Jūras uzplūdu rezultātā tiek paaugstināti ūdens līmeņi daudzos lagūnu tipa ezeros un ar tiem hidrogrāfiski saistītajos ezeros: Papes, Liepājas, Engures, Babītes u.c.

  Polderu sistēmas daudzviet aizsargā apdzīvotas vietas no applūšanas.Latvijā patreiz ir 58 polderi, kas aizņem 40000 hektāru zemes. Tas ir aptuveni 1,6% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

  Babītes poldera sistēma savu saimniecisko darbību tagadējā veidolā uzsāka ap 1963. gadu. Babītes poldera aizsargdambis ir vairāk nekā piecus kilometrus garš. Taču sākuma variantā tas izbūvēts 1938. gadā, līdz ar to Babītes poldera sūkņu stacija ir pirmā šāda veida sūkņu stacija Latvijā.  Pēc nostāstiem dzirdēts, ka par valsts un apkārtējo zemnieku naudu uzsākta sūkņu stacijas celtniecība pie Neriņas upes ietekas Babītes ezerā. 1956. gadā izstrādāts lielais Babītes poldera projekts un sākušies lielie meliorācijas darbi. Jaunā sūkņu stacija izbūvēta 1981. gadā.

  2011.gada 27.oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Babītes novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001 par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projekta Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001 „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” īstenošanu. Babītes poldera sūkņu stacijas, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija sākās šā gada maijā.

  Polderis

  Zanes Siliņas foto: Maģistrālais kanāls un jaunās caurtekas

  Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2013.gada oktobrī. Projekta kopējās izmaksas: Ls 678 851.73.

  Plānotie darbi: maģistrālā kanāla tīrīšana un gultnes padziļināšana aptuveni 2,8km garumā, grāvju malu sakārtošana un attīrīšana no apauguma 1000 m² platībā; 3 esošo grāvju caurteku remonts un jaunas 18 m garas caurtekas uzstādīšana; Babītes poldera sūkņu stacijas rekonstrukcija, veicot esošo sūkņu nomaiņu uz 3 jauniem iegremdējamiem sūkņiem, un padziļinot krājbaseinu.

  Rezultātā tiks samazināta iespējamo plūdu nelabvēlīgā ietekme uz aptuveni 4,4 tūkst. iedzīvotāju dzīvi 15,4 km² teritorijas platībā un applūšanas gadījumā var radīt arī nopietnus draudus videi.

  Īstenojot rekonstrukcijas projektu, tiks īstenota „Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam”, kurā Babītes poldera rekonstrukcija ir iekļauta atbilstoši 1C kritērijam.

  Informāciju sagatavoja:
  Zane Siliņa,
  pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


  Projekts „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” Babītes novadā turpinās

  24.04.2012.

  Logo

  2011.gada 27.oktobrī, Rīgā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Babītes novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001 par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projekta Nr. 3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001 projekta nosaukums „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” īstenošanu.

  Projekta ietvaros paredzēts veikt Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, pieguļošā krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukciju.

  Projekta ietvaros ir noslēgti šādi līgumi:

  1. Būvdarbu līgums „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”, izpildītājs- SIA „Riga rent” , līguma summa 561 158,59 LVL (ar PVN).
  2. Būvuzraudzības pakalpojumu līgums „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcijas būvuzraudzības veikšana” izpildītājs- SIA „BaltLine Globe”, līguma summa 33 245,00 LVL (ar PVN).
  3. Autoruzraudzības līgums„Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte”, krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcijas autoruzraudzības veikšana”, izpildītājs- SIA „Meliorprojekts” līguma summa – 6 832,00 LVL (ar PVN).

  Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 2013. gada 31.augusts, objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš – 2013.gada 31.oktobris.

  Projekta mērķis ir samazināt plūdu riska draudus Babītes novada teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska ārkārtas scenārija 1C kritērijam, kas raksturo draudus pilsētām, kuras apdraud vairāku plūdu cēloņu kombinācija.

  Projekta kopējās izmaksas: 678 851,73 LVL (100% ERAF finansējums), projekta īstenošanas laiks: 2011.gada oktobris – 2013.gada novembris, atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

  Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Babītes novada pašvaldība.

  Sagatavoja:

  Babītes novada pašvaldības
  Projektu vadītāja
  Jolanta Pupkeviča


  Projekts “Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija”

  14.11.2011.

  Logo

  2011.gada 27.oktobrī, Rīgā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā starp Centrālajā finanšu un līgumu aģentūru un Babītes novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001/001 par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Nr. 3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projekta Nr.3DP/3.4.1.5.2./11/APIA/CFLA/001 „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” īstenošanu.

  Projekta kopējās izmaksas: Ls 678 851.73

  No tām kopējās attiecināmās izmaksas Ls 678 851.73

  Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda: 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām

  Projekta īstenošanas laiks: no 27.10.2011. līdz 27.11.2013.

  Projekta mērķis:Samazināt plūdu riska draudus Babītes novada teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska ārkārtas scenārija 1C kritērijam, kas raksturo draudus pilsētām, kuras apdraud vairāku plūdu cēloņu kombinācija.

  Atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

  Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

  Sagatavoja:

  Babītes novada pašvaldības
  projektu koordinatore
  Jolanta Pupkeviča

  Projekts “Speciālista piesaiste Babītes novada pašvaldībai”

  13.06.2011.

  ESF

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Babītes novadā darbu uzsāk telpiskās attīstības plānotāja

  2011.gada 18.maijā, Rīgā, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Babītes novada pašvaldību tika parakstīta vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/006/123 par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/006 „Speciālista piesaiste Babītes novada pašvaldībai” īstenošanu.

  Projekta kopējās izmaksas: Ls 18500.00,

  no tā attiecināmās izmaksas: Ls 18500.00.

  Eiropas Sociālā fondafinansējums sastāda: 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projekta īstenošanas laiks: no 01.09.2011. līdz 30.11.2012.

  Projekta mērķis: piesaistīt speciālistu, veicinot efektīvu publiskās pārvaldes kapacitāti Babītes novada pašvaldībā un sekmējot pašvaldības ilgtspējīgu attīstību.

  Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

  Projekta ietvaros ir noslēdzies konkurss par Babītes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja amatu. No šī gada 1.septembra pašvaldībā darbu uzsākusi telpiskās attīstības plānotāja Ingūna Mārcēna. I.Mārcēna izstrādās Babītes novada attīstības programmu. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā tiek izvērtēti novada resursi, apzinātas problēmas un noteikti pasākumi to risināšanai prioritārā kārtībā, kā arī definētas novada attīstības prioritātes. Attīstības programma ir pamats pašvaldības budžeta plānošanai, kā arī sekmē visa veida investīciju piesaisti un novada atpazīstamību.

   

  Informāciju sagatavoja:
  Dace Ansena, teritorijas plānotāja[

  Projekts ”Dzilnupes poldera krājbaseina un pievadkanāla renovācija Babītes pagastā, Babītes novadā"

  Logo

  Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 23. septembra lēmumu Nr. 04.3-11/13/2711 „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.13-04-L12500-000244 “Dzilnupes poldera krājbaseina un pievadkanāla renovācija Babītes pagastā, Babītes novadā “, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” ietvaros, ir apstiprināts.

  Projekta plānotās kopējās izmaksas: 14 574,66 EUR

  Projekta attiecināmās izmaksas: 13 979,15 EUR ( atbalsta intensitāte 75%)

  Projekta publiskais finansējums: 10 484,36 EUR

  Projekta īstenošanas laiks: no 12.03.2013. līdz 15.06.2014.

  Projekta mērķis: paaugstināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāti, uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, kā arī paaugstināt lauksaimniecības nozares konkurētspēju Babītes novadā.

  Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina:

  Lauku atbalsta dienests Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

  PAZIŅOJUMS PAR PROJEKTA ”DZILNUPES POLDERA KRĀJBASEINA UN PIEVADKANĀLA RENOVĀCIJA BABĪTES PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ” NOSLĒGUMU

  Projekts tika īstenots saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 23. septembra lēmumu Nr. 04.3-11/13/2711 „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.13-04-L12500-000244 “Dzilnupes poldera krājbaseina un pievadkanāla renovācija Babītes pagastā, Babītes novadā“, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” ietvaros.

  Projekta ietvaros ir veikti pārtīrīšanas darbi Dzilnupes poldera krājbaseina un pievadkanāla trasē, izrakta grunts 5519 m³ apjomā, izbūvētas 12 noteces vadziņas – ievalkas, veikta gultnes pārtīrīšana no abiem krastiem, pārtīrīti 7 ietekošo grāvju lejasgali, attīrīta pievadkanāla esošā betona caurteka, atjaunotas 6 drenu iztekas.

  Dzilnupes polderis

   

  • Projekta kopējās izmaksas: 19 148,82 EUR EUR
  • Projekta attiecināmās izmaksas: 13 814,20 EUR ( atbalsta intensitāte 75%)
  • Projekta publiskais finansējums: 10 360,65 EUR
  • Projekta īstenošanas laiks: no 12.03.2013. līdz 15.06.2014.

  Projekta mērķis: paaugstināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāti, uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, kā arī paaugstināt lauksaimniecības nozares konkurētspēju Babītes novadā.

  Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina:

  Lauku atbalsta dienests Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

   

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

   

  Sagatavoja:

  Linda Sedleniece
  Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

   

  Sadarbība ar lidostu “RĪGA”

  “Vietvalžos” aizvadīta Starptautiskā senioru diena

  PII “Babīte” audzēkņi iepazīst lidostas darbu

  Babītes novada jaundzimušajiem dāvaniņa no lidostas “Rīga”

  Babītes novada pašvaldība un lidosta “Rīga” svinīgi paraksta sadarbības memorandu

  “Saimītes” bērni iepazīst lidostas darbu

  Babītes novads sporto un svin Latvijas simtgades zaļumballi

  Muzikāli aizvadīta Starptautiskā senioru diena

  Informācija sadaļā atjaunota 17.03.2022.