Izglītība

Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Babītes un Salas pagastu teritorijā no 1.janvāra jauna kārtība bērnu reģistrēšanai pirmsskolas rindā

2021.gada 29.septembra sēdē pieņemti saistošie noteikumi Nr. 14/2021 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti un uzņemti pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un pašvaldības apmaksātajās vietās privātajās izglītības iestādēs.

Saistošajos noteikumos aprakstītā kārtība līdz šim bija spēkā Mārupes pagasta teritorijā. Sākot ar 2022. gada 1.janvāri, arī Babītes un Salas pagastu vecāki savus bērnus varēs elektroniski reģistrēt bērnudārza rindā uz Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, izmantojot e – pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv

Sākot ar 2022.gada 1.janvāri, abas bērnu reģistrēšanas rindas tiks apvienotas, dati uz sistēmu no bijušās Babītes novada pašvaldības saraksta tiks pārnesti atbilstoši pieteikumā norādītajiem Babītes un Salas pagasta bērnudārziem pēc “rāvējslēdzēja” principa. 

Vecākiem, kuri jau ir reģistrējuši  bērnus pirmsskolas rindā uz Babītes un Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādēm, nekādas darbības nav jāveic, dati tiks pārnesti automātiski. 

Turpmāk vecākiem, elektroniski reģistrējoties bērnudārza rindai pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv, būs iespēja reģistrēt pieteikumu portāla www.epakalpojumi.lv reģistrā, ar vienu pieteikumu piesakoties uz vairākām pašvaldības pirmsskolas iestādēm, vienlaicīgi nosakot prioritātes, apskatīt pašvaldības pirmsskolas pieteikumu reģistru un sekot bērna vietas izmaiņām rindā. Elektroniskā reģistrēšanās bērnudārzu rindā ļauj apskatīt agrāk reģistrētos pieteikumus, veikt izmaiņas pieteikumā, saņemt uzaicinājumu par piedāvāto vietu elektroniski.

Vecākiem jebkurā laikā (piemēram, dzīvesvietas maiņas gadījumā u.c.) ir iespēja papildināt vai mainīt reģistrācijas pieteikuma formu, kā arī ir iespēja sekot līdzi rindas virzībai. 

Saistošie noteikumi Nr. 14/2021 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” pieejami pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Izglītības pārvaldi, zvanot uz tālruņa numuru 67687144 vai 29531106, vai rakstot uz e-pasta adresi: bernudarzs@marupe.lv.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē spēku zaudē:
Mārupes novada domes 28.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 18/2018 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” un Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. saistošie noteikumi Nr.11 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs”.

Informācija sadaļā atjaunota 22.03.2023.