Viedie risinājumi

Saules kolektoru sistēma - Mazcenu aleja 15, Jaunmārupe

Saules kolektoru sistēma - Mazcenu aleja 15, Jaunmārupe
Mazcenu aleja 15, Jaunmārupe

18 dzīvokļu māja, tās izbūve gads: 1981.g. Apdzīvojamā platība: 1101,9 m², centralizētā siltumapgāde.

Projektu uzsākot energoefektivitātes rādītājs: 133,5 kWh/m2/gadā.

Daudzdzīvokļu mājai Mazcenu alejā 15 ir uzstādīti 4 fotoelektriskie paneļi ar katra paneļa jaudu 330 W, jeb kopā 1,32 kW, kas pieslēgti ēkas koplietošanas telpu elektroapgādes tīklam. Prognozētais saražojamais elektroenerģijas daudzums gadā - 1,3 Mwh.

Tāpat uzstādīti arī 18 saules siltuma enerģijas kolektori, kas nodrošina ēkas karstā ūdens apgādes priekšiesildīšanu ar prognozēto gada laikā iegūstamo siltuma enerģijas daudzumu 20 MWh apmērā.

Reāllaika saules kolektoru sistēmas dati

Informācija sadaļā atjaunota 21.10.2020.