Sabiedrība

Īpašumu numerācijas plāksnes

2024. gada 7. jūnijā izdoti jauni saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu, nekustamo īpašumu adrešu plāksnes.

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt adresācijas objekta atrašanās vietas ātru noteikšanu un veidot vienotu vizuālo tēlu ar ielu nosaukumu plāksnēm.

Lūgums ņemt vērā, ka tāpat kā iepriekšējos saistošajos noteikumos, tāpat arī jaunajos nemanīgi plāksnēm Mārupes pilsētā un pagastā ir zaļā krāsā, bet Babītes un Salas pagastos - zilā krāsā. Plākšņu vizuālā noformējuma nosacījumi nav mainīti. 

Ielu un laukumu nosaukuma plāksnes

Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā:

  • ielu un laukumu nosaukuma plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);
  • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
  • nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 560 mm.

Plāksne Mārupe, Mārupes pagasts

Babītes un Salas pagastos:

  • ielu un laukumu nosaukuma plāksnes izgatavojamas zilā krāsā (numurs RAL 5013 NCS sistēmā);
  • uzrakstu šrifts: Oswald, cipariem: Oswald BoldCE baltā krāsā;
  • nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 640 mm.

Babītes, Salas pagasts zils

Ēku, zemes vienību un daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu adreses un nosaukuma plāksnītes

Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā:

uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);

uzrakstu šrifts balthelvetica bold CE baltā krāsā;

ēku numerācijas plāksnes izmērs (augstums x platums) 320 x 220 mm, lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 560 mm.

Mārupe Mārupes pagasts plāksnes

 

Babītes un Salas pagastos:

  • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas zilā krāsā (numurs RAL 5013 NCS sistēmā);
  • uzrakstu šrifts: Oswald, cipariem: Oswald BoldCE baltā krāsā;
  • ēku numerācijas plāksnes izmērs (augstums x platums) 320 x 220 mm, lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 640 mm.

 

Babīte, Salas pagasts

 

Mārupes novada pašvaldības dome ir izvērtējusi 2022. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 48/2022 "Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā" un atzinusi, ka nepieciešams tos izdot jaunā redakcijā, atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam.

Jauno saistošo noteikumu izpildes uzraudzību nodrošina Mārupes novada būvvalde. 

 

 

Vairāk informācijas SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS

Informācija sadaļā atjaunota 10.06.2024.