Sabiedrība

Īpašumu numerācijas plāksnes

Māju nosaukumu un māju numerāciju plākšņu izvietošanu pie īpašumiem Mārupes novadā regulē Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 26/2021 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā"

 

Tie nosaka:Mājas numerāciju plāksne

Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošanu un uzstādīšanu savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

  • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma uz ēkas fasādes 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā, vai uz žoga 1,7-1,8 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā;
  • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā var norādīt īpašuma piederību (valsts īpašums, pašvaldības īpašums vai "privātīpašums"), uzrakstu “privātīpašums" var aizstāt ar īpašnieka vārdu, uzvārdu vai to iniciāļiem, vai juridiskās personas nosaukumu.

Mārupes pagastā:

  • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);
  • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
  • ēku numerācijas plāksnes izmērs (augstums x platums) 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 560 mm.

Babītes un Salas pagastā:

  • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas zilā krāsā (numurs RAL 5013 NCS sistēmā);
  • uzrakstu šrifts: Oswald, cipariem: Oswald BoldCE baltā krāsā;
  • ēku numerācijas plāksnes izmērs (augstums x platums) 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 640 mm.

 

 

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

 

Informācija sadaļā atjaunota 12.07.2022.