Sports

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome

PAŠVALDĪBAS SPORTA SPECIĀLISTE: 

Eva Krastiņa

Sabiedrības iesaistes un marketinga nodaļa

Tel: 20383416

E-pasts: eva.krastina@marupe.lv

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

2021.gada 29.septembra Mārupes novada pašvaldības Domes lēmums Nr.64 "Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu" un Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sastāvs:

 1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
 2. Guntis Ruskis, Mārupes Biedrība BMX klubs
 3. Juris Beļinskis, Mārupes iedzīvotājs, dažādu sporta pasākuma organizators
 4. Silvestrs Savickis, Mārupes Biedrība Mārupes Uzņēmēji
 5. Renārs Krīgers, Mārupes novada iedzīvotājs, Latvijas futbola federācijas mārketinga direktors
 6. Jolanta Ivanova, Mārupes Biedrība Pierīgas Partnerība
 7. Jana Zvejniece, Mārupes Biedrība sporta klubs Virsotne
 8. Igors Gucanovičs, Mārupes novada iedzīvotājs, Babītes sporta kompleksa triatlona treneris
 9. Gatis Ģērmanis, Mārupes novada iedzīvotājs
 10. Ints Pīrāgs, Mārupes Biedrība Mārupes novada basketbola Līga
 11. Nauris Metnieks, Mārupes novada iedzīvotājs; 3x3 Latvija pārstāvis
 12. Dina Kalandarova, Mārupes novada Babītes vidusskolas vecāku padomes pārstāvis
 13. Ginta Šenfelde, Mārupes novada Salas sākumskolas vecāku padomes pārstāvis
 14. Ringolds Prāvasts, Mārupes futbola Biedrība Prioritāte
 15. Ilona Kojaloviča, Mārupes novada iedzīvotāja
 16. Ildze Straume, Mārupes novada iedzīvotāja
 17. Kaspars Rimša, Mārupes novada iedzīvotājs
 18. Eva Krastiņa, Mārupes novada pašvaldības, Sporta pārvaldības speciāliste
 19. Guntars Reika, Babītes Sporta kompleksa vadītājs
 20. Silvija Bartuševiča, Mārupes sporta centra vadītāja.

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

 

Informācija sadaļā atjaunota 24.08.2023.