Izglītība

Mācību jomu koordinatori

Mārupes novada mācību jomu koordinatori 2022./2023. mācību gadam

 

Mācību jomu koordinatoru loma:

Veidot un vadīt profesionālo kopienu savas mācību jomas ietvaros, sadarbībā ar jomu speciālistiem no izglītības iestādēm izveidot jomas satura un pieejas filozofiju.

  • Apzināt savas jomas skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības, sadarbībā ar IP speciālistiem iesaistīties pedagogu tālākizglītības pasākumu plānošanā un īstenošanā.
  • Pazīt savas jomas pedagogus, viņu profesionālo pieredzi un varējumu, izzināt un popularizēt labāko pedagoģisko pieredzi.
  • Plānot un organizēt olimpiādes, konkursus un citas aktivitātes gan jomas ietvaros, gan sadarbībā ar citām mācību jomām.
  • Regulāri (1- 2 reizes semestrī) organizēt tematiskas skolotāju tikšanās (t.sk., mācību satura kopīga plānošana, stundu plānu, mācību materiālu, pārbaudes darbu izstrāde, diskusijas un vienošanās par kopīgām prasībām mācību satura apguvē, vienoti principi skolēnu snieguma vērtēšanā, metodisko materiālu izpēte un analīze).  

 

NR. MĀCĪBU JOMA VĀRDS, UZVĀRDSDARBA VIETAE-PASTA ADRESE
1PirmsskolaKristīne GontaPII "Zīļuks"kristine_gonta@inbox.lv
2SākumskolaRegīna Lēnerte

Mārupes pamatskola,

sākumskolas skolotāja

regina0607@inbox.lv
3Sociālā un pilsoniskāSabīne OzoliņaJaunmārupes pamatskolasabine.ozolina.ysg@gmail.com
4Latviešu valodaInita StāmureMārupes Valsts ģimnāzijainita.stamure@marupe.edu.lv
5SvešvalodasMadara OškalneBabītes vidusskolamadara.oskalne@bvsk.lv
6Dizains un tehnoloģijasDace RumpeMārupes Valsts ģimnāzijadace.rumpe@marupe.edu.lv
7ITInese Rīna

Babītes vidusskola

inese.rina@bvsk.lv
8Veselība un fiziskās aktivitātesAugusts BlekteMārupes Valsts ģimnāzijaaugusts.blekte@marupe.edu.lv
9Kultūras izpratne un pašizpausme mākslāDita BērziņaBabītes vidusskoladita.berzina@bvsk.lv
10Kultūras izpratne un pašizpausme mākslāJolanta Grosberga-GernereJaunmārupes pamatskolakarjera.jmsk@gmail.com
11MatemātikaEdīte DāvidsoneMārupes Valsts ģimnāzijaedite.davidsone@marupe.edu.lv
12DabaszinātnesInga MelngaileJaunmārupes pamatskolaskolotajainga@inbox.lv
13Iekļaujošās izglītības koordinatorsEnvija BrūdereMārupes pamatskolaenvija@marupespamatsk.lv
14Plašāka skolēna izglītības pieredzeEinārs Ervīns DeriboIzglītības pārvalde, jaunatnes lietu speciālistseinars.deribo@marupe.lv
Informācija sadaļā atjaunota 18.10.2022.