Sabiedriskās apspriedes

Nekustamā īpašuma “Pogas” Jaunmārupē detālplānojuma projekts nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
16.04.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 43 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma “Pogas” (kadastra numurs 8076 011 0176) zemes vienības ar adresi Ozolu iela 1A, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 8076 011 1743), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 25. aprīlī plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un...

Par īpašuma "Noras" Babītē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
15.04.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 44 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma “Noras” (kadastra numurs 8048 004 1137) zemes vienības ar adresi Cīravas iela 4, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 1628), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 18. aprīlī plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos
09.04.2024.
Līdz 2024. gada 23. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību
08.04.2024.
Līdz 22. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27/2023 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības nolikumā

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības nolikumā
04.04.2024.
Līdz 2024. gada 18. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.7/2023 “Mārupes novada pašvaldības nolikums”" Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
04.04.2024.
Līdz 2024. gada 18. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24/2023 “Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - grozījumiem noteikumos par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā
02.04.2024.
Līdz 2024. gada 16. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13/2023 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā”". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Noskaidroti konkursa "Mārupe - mūsu mājas 2024" uzvarētāji!

Mārupe mūsu mājas balsojuma rezultāi
27.03.2024.
2023. gada 1. decembrī tika izsludināts Mārupes novada pašvaldības konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2024”, kura mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā. 1. martā sabiedrības balsojumam tika nodotas 12 projektu idejas, kuras apliecina novadnieku radošumu, uzticību vērtībām un tradīcijām. Balsojums par projektu konkursā “Mārupe-mūsu mājas 2024” iesniegtajām projektu idejām noslēdzās 15. martā. Tā kā konkursa kopējais finansējums ir 30 000 EUR un finansējums...

Aizvadīta tikšanās ar iedzīvotājiem par satiksmes organizācijas jautājumiem saistībā ar plānoto veikala "DEPO" atklāšanu Mārupē

Mārupes Kultūras nama zāle, kurā krēslos sēž vietējie iedzīvotāji un skatuves priekšā tiek rādīta prezentācija
22.03.2024.
Vakar, 21. martā, Mārupes Kultūras namā norisinājās tikšanās ar iedzīvotājiem saistībā ar Baltijā lielākā veikala “DEPO” atvēršanu pavasarī Mārupē, Lielajā ielā 2, kurā iedzīvotāji tika informēti par paredzēto transporta infrastruktūras pārbūvi Kārļa Ulmaņa gatves krustojumos ar Lielirbes un Upesgrīvas ielu. Tikšanās laikā “DEPO” un Mārupes novada pašvaldības pārstāvji informēja par jau īstenotajiem un paredzētajiem infrastruktūras uzlabojumiem Mārupes pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī uzklausīja un sniedza atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Sanāksmē piedalījās un pārbūves...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventu apbalvošanu

Zaļš fons, tumši pelēks gravēts pupuķis un dzelteni balts teksts virsū.
19.03.2024.
Līdz 2024. gada 2. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventu apbalvošanu". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Smaidas” Mārupē

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
19.03.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 36 (prot. Nr. 4) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Smaidas” (kadastra Nr.8076 006 0288) Mārupē, Mārupes novadā”. Detālplānojuma teritorija: īpašums “Smaidas” (kadastra nr. 8076 006 0288) ar kopējo platību 1,0000 ha, kas atrodas Mārupes pilsētā, funkcionālajā zonā “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS). Nekustamajam īpašumam “Smaidas” fiziska un juridiska piekļuve pa ielu vai ceļu nav nodrošināta. Tuvākā brauktuve ir privātīpašumā esošā Vīnkalnu iela. Detālplānojuma...

Par īpašuma “Pilāri” Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
18.03.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 33 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030049) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc paziņošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 2024. gada 11. martā, oficiālā publikācija Nr. 2024/50.26). Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana". Ar lēmumu var iepazīties arī Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā...

Aicinām piedalīties pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā

līdzdalības budzēta vizuālis
15.03.2024.
Jau trešo gadu Mārupes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesniegt idejas līdzdalības budžeta ideju konkursā. Kuras no idejām pašvaldība īstenos, noteiks iedzīvotāju balsojums. Konkursā var piedalīties ikviens Mārupes novada iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu un kuram ir idejas, kā uzlabot Mārupes novada infrastruktūru. Projekts paredz ieguldījumus pašvaldībai vai citai publiskai personai piederošā īpašumā, kā arī privātpersonai piederošā īpašumā gadījumos, ja ir saņemts īpašnieka saskaņojums. Idejas apraksts jāiesniedz līdz 2024. gada 31.maija plkst. 23:59, aizpildot anketu, kas...

Par īpašuma Mārupē, Plieņciema ielā 41, teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 4/2024 izdošanu

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
14.03.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) dome 2024. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 31. (prot. Nr.4) "Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280) teritorijā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 4/2024 izdošanu", ar ko apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 35/2023. Ar lēmumu, saistošajiem noteikumiem un lokālplānojuma gala redakciju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā...

21. martā iedzīvotāji aicināti uz tikšanos par krustojumu izbūvi K. Ulmaņa gatvē saistībā ar veikala "Depo" atvēršanu

Vizualizācija ar Depo ēku
12.03.2024.
Saistībā ar Baltijā lielākā veikala “Depo” atvēršanu pavasarī Mārupē, Lielajā ielā 2, šogad paredzēta transporta infrastruktūras pārbūve Kārļa Ulmaņa gatves krustojumos ar Lielirbes un Upesgrīvas ielu. Attīstoties sabiedriskajai infrastruktūrai Kārļa Ulmaņa gatvē, galvaspilsētas “Rietumu vārtos” (veikali, autosaloni, biroju un dzīvojamo ēku kompleksi), uzsākti būvdarbi, kuru mērķis ir nodrošināt efektīvāku transporta kustības caurlaidību, kā arī uzlabot satiksmes drošību un plūsmu savienojumā starp Rīgu un Mārupi. Pārbūvi sadarbībā ar partneriem par saviem līdzekļiem veiks veikalu tīkla “Depo”...

Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanās uzsākšanu sociālā aprūpes centra jaunbūvei Mārupē, Lambertu ielā 37

Sociālā centra ēkas vizualizācija - eksterjers ar kokiem un pagalmu
08.03.2024.
Mārupes novada būvvalde 2024. gada 7. martā lēmusi uzsākt publisko apspriešanu SIA “GUNTARS-DIZAIN” (reģ. nr. 40003216734) pilnvarotās personas SIA “Adoro Properties” (reģ. nr. 4020342286) ierosinātai būvniecības iecerei “Sociālās aprūpes centra jaunbūve Lambertu ielā 37, Mārupē, Mārupes novadā” (būvniecības lieta BIS-BL-762208-10784) Mārupē, Lambertu ielā 37 (kadastra apzīmējums 80760031147), laika posmā no 2024. gada 18. marta līdz 2024. gada 22. aprīlim. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks 2024. gada 4. aprīlī plkst. 17.30 Mārupes novada pašvaldības Centrālās...

Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas uzsākšanu tirdzniecības centra jaunbūvei Mārupē, Lambertu ielā 35

Grafisks pelēks plakāts ar uzrakstu un Mārupes novada ģērboni - pupuķi.
07.03.2024.
Mārupes novada būvvalde 2024. gada 6. martā lēmusi uzsākt publisko apspriešanu SIA “GUNTARS-DIZAIN” (reģ. nr. 40003216734) pilnvarotās personas SIA “Plesko Real Estate” (reģ. nr. 40003516351) ierosinātai būvniecības iecerei “Tirdzniecības centra jaunbūve Lambertu ielā 35, Mārupē, Mārupes novadā” (būvniecības lieta BIS-BL-734981-10617) Mārupē, Lambertu ielā 35 (kadastra apzīmējums 80760031148), laika posmā no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. aprīlim. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks 2024.gada 25. martā plkst. 17.30 Mārupes novada pašvaldības Centrālās...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai
06.03.2024.
Līdz 20. martam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par pašvaldības atbalstu s[porta veicināšanai Mārupes novadā
01.03.2024.
Līdz 15. martam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Šonedēļ noslēdzas priekšlikumu iesniegšana par reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā

Asfaltēta velojosla atdalīta no brauktuves ar raustītu līniju.
22.02.2024.
Noslēgušās Mārupes novada pašvaldības organizētās tikšanās Piņķos, Mārupē un Jaunmārupē, kurās iedzīvotāji tika informēti par reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā. Pašvaldība vēlas atgādināt, ka vēl tikai šonedēļ, līdz 25. februārim, iedzīvotājiem ir iespēja sniegt priekšlikumus par veloinfrastruktūras izveidi, aizpildot veidlapu un iesniedzot to Mārupes novada pašvaldībā (Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos, Centra ielā 4) vai nosūtot uz e-pasta adresi - ipasumu.parvalde@marupe.lv. Veidlapa pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Projekti” –...