Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana

Šķirojamo atkritumu zvaniDomājot par dabas resursu taupīšanu un piesārņojuma mazināšanu, kā arī sekojot ES direktīvām, Mārupes novads no 2012.gada 1.jūlija ieviesis jaunu dalīto jeb šķiroto atkritumu apsaimniekošanas modeli. Novada teritorijā neveido publiskus atkritumu dalītas vākšanas punktus, bet otrreiz izmantojamos/pārstrādājamos materiālus vāc katrā mājsaimniecībā, daudzdzīvokļu namā un uzņēmumā t.i. to rašanās vietās bez maksas.

Konteineru laukumi daudzdzīvokļu namu pagalmos ir tikai šo namu iedzīvotājiem un citi uz šiem laukumiem atkritumus nedrīkst vest! Parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietās un stadionos izvietotās atkritumu urna paredzētas tikai sīkajiem, uz vietas radītajiem atkritumiem (pārtikas iepakojumi u.c.). 

Katram Mārupes iedzīvotājam ir iespēja savus sadzīvē radušos atkritumus sašķirot mājās un turpat arī nodot atkritumu apsaimniekotājam, izslēdzot nepieciešamību kaut kur vēl vest savus atkritumus.

Noslēgtais atkritumu apsaimniekošanas līgums paredz lielgabarīta, nolietotas sadzīves tehnikas u.c. atkritumus izvest reizi ceturksnī un tie nebūs pašiem jāved uz savākšanas vietām pēc grafika, bet iepriekš piesakot apsaimniekotājam, pēc tiem aizbrauks pakaļ bez maksas. Iepriekšminētais attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem. Konkrētus savākšanas datumus un pieteikšanas termiņus SIA “Eco Baltia vide” paziņos.

Mārupiešiem ir iespējas šķirot un dalīti nodot pārstrādei vieglo iepakojumu (PET pudeles, skārdenes, kartona iepakojums u.c.), stikla iepakojumu (burkas, pudeles) un bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Nolietoto tekstilu (apģērbs, apavi, gultasveļa, aizkari u.c. tekstila izstrādājumi) bez maksas pārstrādei var nodot ievietojot to konteinerā Mārupē, Daugavas ielā 31 pie veikala RIMI.

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā regulē Domes saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ikvienam Mārupes novada teritorijā esošajam nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam, nomniekam), fiziskai vai juridiskai personai ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kuru LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir noslēgusi līgumu pašvaldība.

 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības veiktā iepirkumu konkursa rezultātiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.gada 1.maija Mārupes novadā turpmākos septiņus gadus nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”.

“Eco Baltia vide” nodrošina vairākas līguma slēgšanas iespējas:

Interneta vietnē www.ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem” izvēloties sadaļu “Līguma noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank, SEB banka un Luminor banku klientiem. Šis ir ātrākais un ērtākais veids līguma noslēgšanai.

Klātienē SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā, Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu novadā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 8717; 67 799 999 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv. Aktuālākā informācija pieejama mājaslapā www.ecobaltiavide.lv.

 

 

INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFIEM

 

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, no 2020.gada 1.janvāra dabas resursu nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā ir 50,00EUR/t. Attiecīgi SIA “Getliņi EKO” tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ir 60,81 EUR par vienu tonnu.

 

Proporcionāli SIA “Getliņi EKO” jaunajiem tarifiem vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide” tarifs Mārupes novada iedzīvotājiem 2020. gadā palielinājies par 0,40 EUR/m3 un  ir šogad maksa par viena m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apkalpošanu ir 9,63 EUR (bez PVN). Kā piemēram, izmaksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24m3 konteinera izvešanas reizi būs 2,31 EUR (bez PVN) iepriekšējo 2,22 EUR (bez PVN) vietā.

Dalīti vāktu bioloģiski noārdāmo mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumu izvešanas tarifs 5.23 EUR/m3 (bez PVN), savukārt, bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumu (nopļautā zāle, nezāles, lapas) izvešanas tarifs 9.00 EUR/m3 (bez PVN).

 

Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas pakalpojuma sniedzēja izmaksas.

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eco Baltia vide” piedāvā dažādas iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu investē publiskās infrastruktūras paplašināšanā, padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un ērtāku. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā.

Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA “Eco Baltia vide” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.

Likumā noteikts, ka DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, sākot ar 2021. gadu Latvijā dalīti ir jāvāc bioloģiski noārdāmie atkritumi un tie vairs nedrīkst nonākt pie nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Zaļie maisi

Dārza atkritumus - nevajadzīgus ābolus, bumbierus, nokritušās koku lapas vai nopļauto zāli, īpaši ja piemājas dārziņā nav vietas komposta kaudzei, sadzīves atkritumu konteinerā izmest nedrīkst.

Zaļajiem dārza atkritumiem piemērotākā un ilgtspējīgākā metode ir kompostēšana, tomēr ne vienmēr ir iespēja kompostēt un viena no iespējām privātmāju iedzīvotājiem, ir pieejami īpaši maisi dārza atkritumiem.

Zaļajiem atkritumiem paredzētajos maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, koku lapas, sīkus zariņus, nezāles, ābolus, kartupeļus un citus dārzeņus un augļus. Savukārt maisos nedrīkst ievietot pārtiku, piemēram, piena produktus, kā arī koku zarus.

Maisi zaļajiem dārza atkritumiem ir ērts risinājums, jo to cenā ir iekļauta arī izvešana.

Piepildītos dārza atkritumu maisus jāatstāj pie tuvākā sadzīves atkritumu konteinera un par to savākšanu parūpēsies atkritumu savācēji.

Mārupes iedzīvotāji maisus var iegādāties:


Ziedu veikalā FORSITIJA ( tc Elvi) - Tēriņu ielā 62, Rīga
Ziedu veikalā FORSITIJA (pie Mārupes Domes) Daugavas ielā 27, Mārupe
Ziedu veikals FORSITIJA (tc RIMI) Daugavas iela 31, Mārupe

Lūdzam ņemt vērā, ka veikalos maisus var iegādāties tikai ruļļos pa 15 gab.

Maisus var iegādāties arī  SIA „Eco Baltia vide” birojā  Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads,  darbdienās no 9:00 – 17:00.

Plašāka informācija pa tālr. 67 799 999, e-pasts marupe@vide.ecobaltia.lv

 

Informācija sadaļā atjaunota 31.08.2020.