Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana

Saskaņā ar 2023. gada 28. decembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu no 2024. gada 1. janvāra mainīta atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas veiktas saistībā ar normatīvo aktu izmaiņām. Dabas resursu nodokļu likmes paaugstināšanas dēļ, palielināta nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Savukārt, atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumi paredz, ka turpmāk bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 60 % apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. 

Vēršam uzmanību, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido vairākas komponentes:

  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA “Getliņi EKO” poligonā, kurā iekļauts dabas resursu nodoklis;
  • SIA "Eco Baltia vide" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa.

grafika

Šobrīd maksa par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes pagastā un Babītes un Salas pagastā ir atšķirīga, jo ir spēkā pirms novadu reformas noslēgtie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi. 

Lai motivētu atsevišķi vākt jeb šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus un tos varētu pārstrādāt, grozījumi “Atkritumu apsaimniekošanas likumā“ paredz koriģēt bioloģiski noārdāmo atkritumu un nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, nosakot, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 60% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.  

Maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2024. gada 1. janvāra

  • Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā:

        16,11 eiro/m3 bez PVN, PVN 21 % - 3,38 eiro, kopā 19,49 eiro/m3;

  • Babītes un Salas pagastā:

        21,54 eiro/m3 bez PVN, PVN 21 % - 4,52 eiro, kopā 26,06 eiro/m3.

 

Maksa par bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu

  • Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā:

       9,67 eiro/m3 bez PVN, PVN 21 % - 2,03 eiro, kopā  - 11,70 eiro/m3;

  • Babītes un Salas pagastā:

        12,92 eiro/m3 bez PVN, PVN 21 % - 2,71 eiro, kopā -  15,63 eiro/m3.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai un dārza atkritumu izvešanai lūdzam izmantot SIA "Eco Baltia vide" piedāvātos pakalpojumus – konteinerus vai priekšapmaksas maisus.

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka katra atkritumu radītāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā jeb šķirot visus atkritumu veidus, kuru  dalītu savākšanu nodrošina atkritumu apsaimniekotājs.

atkritumu grafika

Babītes un Salas pagastu iedzīvotāju ievērībai!

Atgādinām, ka saskaņā ar 2022. gada 25. maija Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 27/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 36. punktu 2024. gadā ikviens atkritumus šķiro savās mājās un nodod tos apsaimniekotājam regulāri pēc grafika. Gan pareizi sašķirotu iepakojumu (plastmasas taru, kartonu, skārdenes, stikla taru) savākšanu, gan konteinerus vai speciālās somas šķirošanai atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bez maksas.

Atgādinām!

Pārdomāti pirkumi, lietu atkārtota izmantošana un atkritumu šķirošana jūtami ļaus ietaupīt līdzekļus par atkritumu apsaimniekošanu. Ja tiek noslēgts līgums par iesaistīšanos atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi (bioloģiski noārdāmie atkritumi, plastmasas, stikla, metāla papīra iepakojumi) tiek savākti dalīti vai bioloģiskie atkritumi tiek kompostēti turpat īpašumā, iespējams samazināt minimālo nešķirotu atkritumu izvešanas biežumu.


Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai un dārza atkritumu izvešanai lūdzam izmantot SIA "Eco Baltia vide” piedāvātos pakalpojumus – konteinerus vai priekšapmaksas maisus.


Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā aicinām skatīt apakšsadaļās.

Atkritumu šķirošanas ABC

Portālā šķiroviegli.lv vienuviet ir apkopota informācija par atkritumu savākšanas un šķirošanas punktiem un laukumiem, kuros iedzīvotāji var lielākoties bez maksas nodot šķirotus atkritumus. 

Plakāts

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 20.03.2024.