Viedie risinājumi

1. solis - ūdens

PlakātsMums, mārupiešiem, pieder nenovērtējami dārgumi! Mums ir plaši purvi, ezeri, meži un pļavas, četras Natura 2000 teritorijas, novadā sastopami aizsargājamu sugu augi, dižkoki un neskartas dabas teritorijas. Tomēr šāda bagātība uzliek arī lielu atbildību – dzīvot saskaņā ar dabu, saimniekot atbildīgi, cenšoties noturēt līdzsvarā ekonomiskās izaugsmes intereses un dabas teritoriju saglabāšanu.


IKDIENAS PATĒRIŅAM - ŪDENI NO KRĀNA!

 • Fasētais ūdens ir ievērojami (līdz pat 1000 reizēm) dārgāks par krāna ūdeni. Piemēram, 0,5l dzeramā ūdens vidējā cena mazumtirdzniecības vietās ir 0,35 EUR/pudele t.i. 0,70 EUR/l. Lai arī dienā pieaugušam cilvēkam rekomendē izdzert 2 litrus ūdens, viens iedzīvotājs izdzer gadā vidēji 250 litri. Tātad gadā tiek iztērēti 175 EUR.
 • Mārupes novada pašvaldībā 2021. gadā fasētajam dzeramajam ūdenim tika iztērēti 8000 EUR.
 • Pirmā soļa īstenošanai, pašvaldības izglītības iestādēm, sporta centriem, kultūras iestādēm, administrācijai un citām iestādēm janvārī tika izplatīts informatīvs materiāls par krāna dzeramā ūdens kvalitāti un drošumu, kā arī aprakstīta fasētā ūdens negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi un ekonomiskā ietekme uz budžetu. Šī gada budžetā pašvaldība samazinājusi fasētajam dzeramajam ūdenim paredzētos finanšu līdzekļus, ar nodomu turpmākajos gados izdevumus fasētajam ūdenim budžetā vairs neiekļaut.

ŪDENS MĀRUPĒ - GARŠĪGS UN DROŠS!

 • Mārupē dzeramais ūdens tiek iegūts no vairāk kā 170 m dziļuma.
 • Filtrēts caur kvarca smiltīm un augstspiediena filtriem.
 • Regulāri pārbaudīts laboratorijā – analīžu rezultāti pieejami Mārupes komunālo pakalpojumu un Babītes siltums mājas lapās.

FASĒTAIS DZERAMAIS ŪDENS MĀRUPĒ

 • Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, fasēto ūdeni iedala trīs grupās: dabisks minerālūdens, avota ūdens un dzeramais ūdens. Kvalitātes prasības fasētajam dzeramajam ūdenim ir identiskas krāna ūdenim.
 • PVD informācija liecina, ka Latvijā reģistrēti aptuveni 24 fasētā ūdens ražotāji, bet tikai 4 no tiem iegūst un ražo dabisko minerālūdeni vai avota ūdeni.
 • Kamēr “vecajā” Eiropā cilvēki dzeramo ūdeni pārsvarā lieto no krāna un veikalā pērk tikai minerālūdeni, tikmēr Latvijā veikalos tiek pirkts galvenokārt dzeramais ūdens.
 • Jāatceras, ka kvalitātes prasības fasētajam ūdenim tiek noteiktas tikai līdz brīdim, kad ūdens tiek pildīts pudelēs.  
 • Vidē plastmasa sadalās 200 – 400 gadu laikā, jo arvien liela daļa plastmasas pudeļu nenonāk atkārtotā pārstrādē.

Informācijas avoti: 

https://uvitamins.lv/wp-content/uploads/2020/01/Uvitamins_vadlinijas2019_A4_fin.pdf

https://zinas.tv3.lv/zinatne-un-tehnologijas/zinatne/petnieks-krana-udens-latvija-ir-dross-un-dzerams/

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/43302/aizliegtais-panemiens-operacija-krana-udens

https://www.zaao.lv/sites/default/files/videi_draudziga_saimniekosana_web_0.pdf

Ja, rodas jautājumi, priekšlikumi, jaunas idejas – sazinies ar Mārupes novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieci Ilzi Krēmeri (25749015, ilze.kremere@marupe.lv) vai ar Attīstības un plānošanas nodaļas Vides speciālisti Anitu Lontoni–Ieviņu (67149875, anita.lontone-ievina@marupe.lv).

Prezentācija

Plakāts

Informācija sadaļā atjaunota 01.06.2022.