Sports

Pašvaldības sporta bāzu noma

Maksas pakalpojumu cenrādis

2023. gada 30. augusta lēmums Nr. 2 "Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu"

2023. gada 25. oktobra lēmums Nr. 7 "Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. augusta lēmumā Nr. 2 "Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu"


2024. gada 5. aprīlī spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2024 "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā", kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai, sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, atbalstu amatieru komandām un fizisko personu apvienībām veselīga dzīvesveida veicināšanai, un sporta sacensību organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā.