Mārupes novads

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis informācijai:  67933737.

Komiteju sanāksmju audio faili ir pieejami Mārupes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā), iepriekš  piesakoties vizītei, rakstot uz e -pastu marupe@marupe.lv. 

Kārtējā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde notiks Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē. 

23.01.2023. KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS
18.01.2023. KOMITEJAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS
22.02.2023. KOMITEJAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS
21.03.2023. KOMITEJAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS
19.04.2023. KOMITEJAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS
24.05.2023. KOMITEJAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS
20.06.2023. KOMITEJAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS
19.07.2023. KOMITEJAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS
23.08.2023. KOMITEJAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS
20.09.2023. KOMITEJAS SĒDEDARBA KĀRTĪBAPROTOKOLS

 

Informācija sadaļā atjaunota 27.09.2023.