Izglītība

Salas sākumskola

Salas sākumskola
Salas sākumskola

Salas sākumskola

Adrese: Spuņciema iela 9, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, LV-2105
Tālrunis: 67934172; 67934165
E-pasts: salasskola@marupe.lv
Mājaslapa: www.salassakumskola.lv
Skolas direktore: Nensija Priedīte
E-pasts: nensija.priedite@marupe.lv

Plakāts

Salas sākumskolas nolikums

Izglītojamo skaits 2022./2023. mācību gadā - pirmsskolā - 56, skolā - 64

 

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskola ir pašvaldības vispārējās izglītības mācību iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot izglītojamiem daudzpusīgas iespējas apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programmu.


Esam skola, kurā izglītojamais vēlas uzkavēties un kurā ir radīti droši, ērti, attīstoši apstākļi, lai sniegtu pilnvērtīgāko ikvienam. Saviem audzēkņiem dodam iespēju piedzīvot daudzpusīgu izziņas procesu pieredzi, attīstot kritisko un radošo domāšanu, prasmi pieņemt lēmumus, veicinot darboties komandā un pilnveidojot labas sadarbības prasmes. Tādējādi virzām katru viņa personīgā izaugsmē. 


Mūsu moto: Atbalsts katra bērna izaugsmei un izglītībai!


Skolas vīzija: Skola kā ģimene, kas nepārtraukti pilnveidojas un bagātina viens otru – palīdz augt zinošam, pašapzinīgam un patstāvīgam cilvēkam ar dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli.


2022./2023.mācību gada atslēgas vārds - SADARBĪBA.


Izglītības iestādes mācību gada mērķis:
Pilnveidota mācību vide, kurā izglītojamo mācību process un sadarbības prasmju sekmēšana notiek harmoniskā gaisotnē, balstītā pedagogu sadarbībā, produktīvās metodisko komisiju darba grupu aktivitātēs un zināšanās par iekļaujošo izglītību; un kurā komunikācija ar skolu un ģimeni notiek savstarpējā cieņā un godīgā atklātībā.


Mācības 2022./2023.mācību gadā uzsāka 14 pirmklasnieki, kopā sākumskolā ir 64 izglītojamie, pirmsskolā 56 izglītojamie. 

Informācija sadaļā atjaunota 23.09.2022.