Sabiedrība

Ja neizved atkritumus

Kā rīkoties, ja netiek izvesti atkritumi saskaņā ar grafiku un noslēgto līgumu

Mārupes novada pašvaldība kopš 2018.gada 1.maija ir saņēmusi vairākas sūdzības no novada iedzīvotājiem par to, ka sakarā ar līgumu pārslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eco baltia vide” no atsevišķām mājsaimniecībām ilgstoši netika izvesti to radītie sadzīves atkritumi.

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Mārupes novada pašvaldību un iepirkuma rezultātā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eco baltia vide”, privātpersonu radīto atkritumu neizvešana ir būtisks līguma pārkāpums, par kuru atkritumu apsaimniekotājam var uzlikt līgumsodu, savukārt par vairākiem šāda veida pārkāpumiem var piemērot arī  līguma uzteikšanas procedūru.

Lai Mārupes novada pašvaldība varētu rīkoties atbilstoši līgumā pielīgtajai kārtībai, tai ir jāsagatavo līguma prasībām atbilstošs paziņojums atkritumu apsaimniekotājam, kura neatņemama sastāvdaļa ir pārkāpuma vietā sastādītais akts, kurā tiek fiksēts fakts, ka konkrētā vietā un konkrētā laikā nav tikuši izvesti sadzīves atkritumi, pastāvot arī pierādījumiem, ka tiem bija jābūt izvestiem, proti, pašvaldības rīcībā ir jābūt informācijai par to, ka sadzīves atkritumu radītājs ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, veicis līgumā noteiktajā kārtībā visus maksājumus, kā arī bija nodrošinājis atkritumu konteinera atrašanos specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā noteiktā laikā.

Mārupes novada pašvaldība ir izstrādājusi vienotā parauga veidlapu, kura būs jāaizpilda gadījumā, ja mājsaimniecības radītie sadzīves atkritumi netiek izvesti saskaņā ar grafiku un noslēgto līgumu.

Veidlapa pieejama šeit

Veidlapā ir norādīta visa informācija, kura ir nepieciešama pašvaldībai operatīvai rīcībai, tai skaitā, lai Mārupes novada pašvaldības pārstāvji varētu nekavējoties izbraukt pie sūdzību parakstījušās personas un uz vietas nofiksētu pārkāpumu, kas savukārt ļaus pašvaldībai vērsties pret SIA “Eco Baltia vide” ar atbilstošām sankcijām par līguma, kas noslēgts starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, nepienācīgu izpildi.

Pamanot nekārtības šķirošanas punktos, aicinām sūtīt ziņojumu un foto par problēmu konkrētā punkā vietnē www.skiroviegli.lv. Šīs ziņas uzreiz nonāk pie atkritumu apsaimniekotāja un tam problēma jānovērš. 

Informācija sadaļā atjaunota 31.10.2022.