Izglītība

Jaunmārupes pamatskola

Jaunmārupes pamatskola

Adrese: Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe,  Mārupes novads, LV–2167
Tālrunis: 67933594, 67933628
Fakss: 67933599
E-pasta adrese: jaunmarupes.pamatskola@marupe.lv, jmsk@inbox.lv 
Mājaslapa: www.jmsk.lv
Skolas direktore: Iveta Timule
 

Plakāts

Jaunmārupes pamatskolas nolikums

Pamatskolas izglītību Jaunmārupes pamatskolā 2022./2023. mācību gadā apgūst 1040 izglītojamie.
Skola realizē divas izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma 21011111, Licence Nr. V_4417, Licencēšanas datums 08.04.2021.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611, Licence Nr. V_4205, Licencēšanas datums 18.01.2021.

________________________________________

 • Jaunmārupes sākumskola dibināta 2005. gada 8. augustā.
 • Jaunmārupes sākumskola ir Latvijā pirmā par pašvaldības līdzekļiem pilnībā no jauna uzceltā skola, kas nodota ekspluatācijā pēc neatkarības atjaunošanas mūsu valstī.
 • No 2014. gada 25. jūnija – pamatskola.
 • Skolas otru korpusu (Mazcenu alejā 3) renovēja un nodeva ekspluatācijā 2016. gada 8. janvārī
 • Jaunmārupes pamatskola ir veidota kā funkcionāli dažādu telpu grupu apvienojums vienotā ēku kompleksā: ēka Mazcenu alejā 4a un ēka Mazcenu alejā 3, kas savienotas ar 110m garu tuneli. Skolas sporta kompleksā ir divi āra stadioni, sporta zāle, peldbaseins.
 • 2018. gada 21. aprīlī skolai tiek pievienots arī atjaunotais Jaunmārupes stadions.
 • 2019. gadā skolai tiek piebūvētas vēl četrām klasēm nepieciešamās moduļu telpas.
 • 2021. gadā pirmsskolas audzēkņi ar darbiniekiem pārceļas uz jauno pirmsskolas izglītības iestādi "Zīļuks" un skola turpmāk vairs nerealizē pirmsskolas izglītības programmu. 
   

 

Informācija sadaļā atjaunota 19.09.2022.