Izglītība

PPII Varavīksnes putns

PPII Varavīksnes putns
PPII Varavīksnes putns

Adrese: Mācītājmuiža, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV - 2107

Tālrunis: 22013743

E-pasts: menikab@inbox.lv

Mājaslapa http://www.varaviksnesputni.lv

 

„Varavīksnes putna” galvenie darbības un attīstības virzieni
  • Videi un bērnam draudzīgs bērnudārzs un skola, ekoloģiskā audzināšana, veselīgs uzturs,
  • Cieša sadarbības saikne ar ģimeni,
  • Tradicionālā kultūra mūsdienīgā skatījumā,
  • Brīvdabas pedagoģija,
  • Jēgpilna, aktīva bērna darbošanās telpās un ārā,
  • Humāna pieeja bērnam.

Prioritāte. Sadarbība starp dažāda vecuma bērniem, pašapkalpošanās prasmju apguve, pasaules izziņa jēgpilnā, loģiskā darbībā kopveselumā, sagatavošanās skolai vispusīgā, aktīvā darbībā vecumam atbilstošā izglītojošā vidē.

Informācija sadaļā atjaunota 08.03.2023.