Izglītība

Semināri un kursi pedagogiem

Tikšanās skolu direktoru vietniekiem 2022. gada 7. jūnijā plkst. 12.00 jauniešu centrā “Hēlijs”.

Lai atvieglotu mums organizatorisko jautājumu kārtošanu, lūdzu, pieteikties līdz 3. jūnijam: https://forms.gle/Vc9rvxoUQ94AsCLEA

Tikšanās direktoru vietnieki


2022. gada 8. jūnijā plkst. 10.00 līdz 12.00 Mārupes novada Skultes sākumskolā notiks seminārs “Iekļaujošā un speciālā izglītība Mārupes novadā”.

Semināra mērķauditorija: atbalsta komandas vadītāji, speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi

Semināra darba kārtība PDF

Pieteikšanās līdz 6. jūnijam: https://forms.gle/GLTLxFW91EHcYGec6


Tikšanās Mārupes novada mācību jomu koordinatoriem 2022. gada 9. jūnijā plkst. 10.00 jauniešu centrā “Hēlijs”.

Lai atvieglotu mums organizatorisko jautājumu kārtošanu, lūdzu pieteikties līdz 6. jūnijam: https://forms.gle/zQWc58iGb84buZyg8

Tikšanās MKJ


Tikšanās mācību gada noslēgumā Mārupes novada sākumskolas pedagogiem un sākumskolas jomas vadītājiem 10. jūnijā plkst. 10.00 - 13.00 Mārupes pamatskolas āra klasē Viskalnu 7, Tīrainē.

10.06.


 

Informācija sadaļā atjaunota 06.06.2022.