Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana Mārupes pagastā

Katram Mārupes novada iedzīvotājam ir iespēja savus sadzīvē radušos atkritumus sašķirot mājās un turpat arī nodot atkritumu apsaimniekotājam, izslēdzot nepieciešamību kaut kur pašiem tos vest.

Zināšanai!
Dalīti vāktu atkritumu izvešanu pēc grafika SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vienlaikus gan vieglajam iepakojumam, gan stikla iepakojumam ar vienu specializētu transportlīdzekli. Šīs mašīnas kravas tilpne ir sadalīta divās daļās, kas ļauj vienlaicīgi savākt gan stikla, gan vieglo iepakojumu, kopā tos nesajaucot. 
Iepriekšējai lielgabarīta atkritumu pieteikšana nepieciešama racionālai maršrutu plānošanai (lai zinātu, kur jābrauc un cik daudz būs jāsavāc). Lielgabarīta atkritumus vāc pa to veidiem un pēc nolietotām mēbelēm un nolietotām riepām brauc dažādas mašīnas. Laiku, kad izvedīs lielgabarīta atkritumus un kad atkritumi jāpiesaka izvešanai, SIA “Eco Baltia vide” paziņo ceturkšņa beigās.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
Pie daudzdzīvokļu mājām izveidotie atkritumu savākšanas punkti paredzēti tikai konkrētās mājas iedzīvotājiem (ja mājām ir viens namu apsaimniekotājs, atkritumu savākšanas punkts var būt kopīgs vairākām mājām). Namu apsaimniekotājam noslēdzot pakalpojumu līgumu par atkritumu izvešanu, SIA “Eco Baltia vide” nodrošina atbilstošus konteinerus bez maksas. Noslēdzot pakalpojuma līgumu, puses vienojas par konkrētu savākto atkritumu veidu izvešanas biežumu. Sekojot līdzi katra atkritumu veida savāktajam apjomam, iespējams veikt izmaiņas konteineru izvešanas biežumam vai mainīt konteineru izmēru. 
Atkritumu izvešanas grafiku bez maksas var mainīt divas reizes gadā. Vienu reizi gadā, iepriekš paziņojot, SIA “Eco Baltia vide” nodrošina konteineru mazgāšanu bez maksas. Reizi ceturksnī, nama apsaimniekotājam sadarbojoties ar SIA “Eco Baltia vide” un mājas iedzīvotājiem, ir iespēja bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus (tāpat kā privātmājās dzīvojošiem).  

Privātmāju iedzīvotājiem
Privātmājās sašķirotos atkritumus (iepakojumu) ievieto speciālajās somās vai konteineros un reizi četrās nedēļās, atkritumu apsaimniekotāja norādītajos datumos, novieto pie sētas izvešanai. Lielgabarīta atkritumus izvešanai novieto pie mājas reizi ceturksnī, iepriekš to piesakot. Dalīti savāktā iepakojuma (kartona, plastmasas, metāla un stikla) un lielgabarīta atkritumu (nolietota sadzīves elektrotehnika, mēbeles, sadzīves priekšmeti, spuldzes, krāsu iepakojumi un četras riepas gadā) izvešana ir bez maksas. Speciālās iepakojuma savākšanas somas (60 L) ir bez maksas, ja nepieciešams lielāka tvertne kādam iepakojuma veidam, var iegādāties no apsaimniekotāja 0,24 m3 tilpuma konteineru par 0,01 EUR.

 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem 
Visi, atsevišķi savāktie,  bioloģiski noārdāmie atkritumi nonāk poligona “Getliņi” bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcā un tiek pārstrādāti tehniskajā kompostā.
Mārupes pagastā ikvienai daudzdzīvokļu mājai (apsaimniekotājam) ir iespēja noslēgt līgumu par virtuves atkritumu atsevišķu savākšanu bioloģisko atkritumu konteinerā. Šādu atkritumu izvešanas tarifs ir 6.33 EUR/m3 ar PVN. Pie kam, izmantojot šo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina arī katrs dzīvoklis ar nelielu aizveramu tvertni bioloģisko atkritumu savākšanai. Dārzu un parku atkritumu izvešanai jebkurš “Eco Baltia vide” klients var izvēlēties priekšapmaksas maisus (120 l) vai 0.24 m3 konteinerus (konteinera iegādes cena 0.01 EUR), izvešanas tarifs 10.89 EUR/m3 ar PVN .

Privātmāju iedzīvotājiem
Zaļajiem dārza atkritumiem piemērotākā un ilgtspējīgākā metode ir kompostēšana, tomēr ne vienmēr ir iespēja kompostēt un viena no iespējām privātmāju iedzīvotājiem, ir pieejami īpaši maisi (120 L) dārza atkritumiem vai ir iespēja noslēgt līgumu par virtuves atkritumu atsevišķu savākšanu bioloģisko atkritumu konteinerā. Šādu atkritumu izvešanas tarifs ir 10.89 EUR/m3 ar PVN.

Zaļajiem atkritumiem paredzētajos maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, koku lapas, sīkus zariņus, nezāles, ābolus, kartupeļus un citus dārzeņus un augļus vai to daļas. Savukārt maisos nedrīkst ievietot pārtiku, piemēram, piena produktus, kā arī koku zarus.
Maisi zaļajiem dārza atkritumiem ir ērts risinājums, jo to cenā ir iekļauta arī izvešana.

Mārupē iedzīvotāji maisus var iegādāties ziedu veikalos FORSITIJA  - Daugavas ielā 27  Mārupē (pie pašvaldības administrācijas ēkas), Daugavas ielā 31, Mārupē  (tc RIMI). Viena maisa (120 L) cena – 2.15 EUR ar PVN.

Šķirots izlietotais iepakojums

Mārupes pagastā nav publisku atkritumu dalītas vākšanas punktu, bet otrreiz izmantojamo/pārstrādājamo izlietoto plastmasas un papīra iepakojumu vāc katrā mājsaimniecībā, daudzdzīvokļu namā un uzņēmumā, t.i. to rašanās, vietās bez maksas. Konteineru novietnes daudzdzīvokļu namu pagalmos ir tikai šo namu iedzīvotājiem, un citi uz šiem laukumiem atkritumus nedrīkst vest! Katra mājsaimniecība, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, var bez maksas saņemt divas somas (60 L) iepakojuma dalītai vākšanai. Ja nepietiek ar somas tilpumu, var iegādāties 0,24 m3 tilpuma konteineru (konteinera iegādes maksa 0,01 EUR) atkritumu šķirošanai. Konteinerus izved vienu reizi četrās nedēļās pēc grafika bez maksas.

Informācija sadaļā atjaunota 24.11.2021.