Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana Mārupes pagastā

Katram Mārupes novada iedzīvotājam ir iespēja savus sadzīvē radušos atkritumus sašķirot mājās un turpat arī nodot atkritumu apsaimniekotājam, izslēdzot nepieciešamību kaut kur pašiem tos vest.

Zināšanai!

Dalīti vāktu atkritumu izvešanu pēc grafika SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vienlaikus gan vieglajam iepakojumam, gan stikla iepakojumam ar vienu specializētu transportlīdzekli. Šīs mašīnas kravas tilpne ir sadalīta divās daļās, kas ļauj vienlaicīgi savākt gan stikla, gan vieglo iepakojumu, kopā tos nesajaucot.

Iepriekšējai liela izmēra atkritumu pieteikšana nepieciešama racionālai maršrutu plānošanai (lai zinātu, kur jābrauc un cik daudz būs jāsavāc). Liela izmēra atkritumus vāc pa to veidiem un pēc nolietotām mēbelēm un nolietotām riepām brauc dažādas mašīnas. Laiku, kad izvedīs liela izmēra atkritumus un kad atkritumi jāpiesaka izvešanai, SIA “Eco Baltia vide” paziņo ceturkšņa beigās.

 

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Pie daudzdzīvokļu mājām izveidotie atkritumu savākšanas punkti paredzēti tikai konkrētās mājas iedzīvotājiem (ja mājām ir viens namu apsaimniekotājs, atkritumu savākšanas punkts var būt kopīgs vairākām mājām). Namu apsaimniekotājam noslēdzot pakalpojumu līgumu par atkritumu izvešanu, SIA “Eco Baltia vide” nodrošina atbilstošus konteinerus bez maksas. Noslēdzot pakalpojuma līgumu, puses vienojas par konkrētu savākto atkritumu veidu izvešanas biežumu. Sekojot līdzi katra atkritumu veida savāktajam apjomam, iespējams veikt izmaiņas konteineru izvešanas biežumam vai mainīt konteineru izmēru.

Atkritumu izvešanas grafiku bez maksas var mainīt divas reizes gadā. Vienu reizi gadā, iepriekš paziņojot, SIA “Eco Baltia vide” nodrošina konteineru mazgāšanu bez maksas. Reizi ceturksnī, nama apsaimniekotājam sadarbojoties ar SIA “Eco Baltia vide” un mājas iedzīvotājiem, ir iespēja bez maksas nodot liela izmēra atkritumus (tāpat kā privātmājās dzīvojošiem). 

 

Privātmāju iedzīvotājiem

Privātmājās sašķirotos atkritumus (iepakojumu) ievieto speciālajās somās vai konteineros un reizi četrās nedēļās, atkritumu apsaimniekotāja norādītajos datumos, novieto pie sētas izvešanai. Liela izmēra atkritumus izvešanai novieto pie mājas reizi ceturksnī, iepriekš to piesakot. Dalīti savāktā iepakojuma (kartona, plastmasas, metāla un stikla) un liela izmēra atkritumu (nolietota sadzīves elektrotehnika, mēbeles, sadzīves priekšmeti, spuldzes, krāsu iepakojumi un četras riepas gadā) izvešana ir bez maksas. Speciālās iepakojuma savākšanas somas (60 L) ir bez maksas, ja nepieciešams lielāka tvertne kādam iepakojuma veidam, var iegādāties no apsaimniekotāja 0,24 m3 tilpuma konteineru par 0.01 eiro.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem

Visi, atsevišķi savāktie,  bioloģiski noārdāmie atkritumi nonāk poligona “Getliņi” bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcā un tiek pārstrādāti tehniskajā kompostā, iegūstot biogāzi. 

Mārupes pagastā ikvienai daudzdzīvokļu mājai (apsaimniekotājam) ir iespēja noslēgt līgumu par bioloģisko atkritumu savākšanu atsevišķā konteinerā. Šādu atkritumu izvešanas tarifs ir 11,70 eiro/m3 ar PVN. Pie kam, izmantojot šo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina arī katrs dzīvoklis ar nelielu aizveramu tvertni bioloģisko atkritumu savākšanai.

Privātmāju iedzīvotājiem

Zaļajiem dārza atkritumiem piemērotākā un ilgtspējīgākā metode ir kompostēšana, tomēr ne vienmēr ir iespēja kompostēt un viena no iespējām privātmāju iedzīvotājiem, ir pieejami priekšapmaksas maisi (120 L) bioloģiskajiem atkritumiem vai ir iespēja noslēgt līgumu par bioloģisko atkritumu atsevišķu savākšanu konteinerā. Šādu atkritumu izvešanas tarifs ar 2024. gada 1. janvāri ir 11,70 eiro/m3 ar PVN.

Zaļajiem atkritumiem paredzētajos maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, koku lapas, sīkus zariņus, nezāles, ābolus, kartupeļus un citus dārzeņus un augļus vai to daļas, pārtiku. Savukārt maisos nedrīkst ievietot tūju skujas,  koku zarus un mīļdzīvnieku pakaišus.

Maisi bioloģiskajiem atkritumiem ir ērts risinājums un to cenā ir iekļauta arī izvešana.

Mārupē iedzīvotāji maisus var iegādāties ziedu veikalos FORSITIJA  - Daugavas ielā 27,  Mārupē. Viena maisa (120 L) cena – 2.25 eiro ar PVN.

Šķirots izlietotais iepakojums

Mārupes pagastā nav publisku atkritumu dalītas vākšanas punktu, bet otrreiz izmantojamo/pārstrādājamo izlietoto plastmasas un papīra iepakojumu vāc katrā mājsaimniecībā, daudzdzīvokļu namā un uzņēmumā, t. i. to rašanās vietās bez maksas. Konteineru novietnes daudzdzīvokļu namu pagalmos ir tikai šo namu iedzīvotājiem, un citi uz šiem laukumiem atkritumus nedrīkst vest! Katra mājsaimniecība, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, var bez maksas saņemt divas somas (60 L) iepakojuma dalītai vākšanai. Ja nepietiek ar somas tilpumu, var iegādāties 0,24 m3 tilpuma konteineru (konteinera iegādes maksa  - 0,01 eiro) atkritumu šķirošanai. Konteinerus izved vienu reizi četrās nedēļās pēc grafika bez maksas.

Informācija sadaļā atjaunota 29.12.2023.