Izglītība

Mārupes Valsts ģimnāzija

Foto

Adrese: Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167
Tālrunis: 67934372, 67934375
E-pasts: marupes.gimnazija@marupe.lv
Mājaslapa: marupe.edu.lv
Skolas direktors: Jānis Lagzdkalns

Plakāts

Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikums

Nolikums “Kārtība, kādā piešķir stipendiju Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēniem”

2022./ 2023. mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzijā mācās 1469 skolēni.


Gadu gaitā palielinoties skolēnu skaitam, Mārupes Valsts ģimnāzija (pirms tam Mārupes vidusskola) piedzīvojusi vairākas pārvērtības. 2000. gadā renovēta un paplašināta skolas vecā ēka, 2010. gadā skolai uzbūvēta jauna piebūve, 2018. gadā atklāts renovētais skolas stadions. 2019. gadā tiek atklāts jauns, trīs stāvu korpuss, 2020. gadā veikti skolas siltināšanas darbi.

Ar 2019. gada 1. septembri Mārupes vidusskola iegūst Mārupes Valsts ģimnāzijas statusu.


Izglītības programmas, ko realizē Mārupes Valsts ģimnāzija, aplūkojamas ŠEIT

Interešu izglītības programmas, ko realizē Mārupes Valsts ģimnāzija, aplūkojamas ŠEIT.


Kopš 2012. gada septembra pie Mārupes Valsts ģimnāzijas atvērts Mārupes sporta komplekss, kurā ir lielākā sporta zāle novadā (1300 m²), aerobikas zāle, ģērbtuves, dušas un citas palīgtelpas. Daudzfunkcionālo sporta kompleksu var izmantot gan vidusskolas skolēni, gan iedzīvotāji.

Informācija sadaļā atjaunota 29.12.2022.