Komitejas un komisijas

Mārupes novada Dome, lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, no pašvaldības deputātiem ievēl: 

Finanšu komiteja

1. Andrejs Ence, priekšsēdētājs
2. Mārtiņš Bojārs
3. Valdis Kārkliņš
4. Ilze Bērziņa
5. Līga Kadiģe
6. Jānis Kazaks
7. Jānis Lagzdkalns
8. Normunds Orleāns
9. Aivars Osītis
10. Guntis Ruskis
11. Oļegs Sorokins
12. Uģis Šteinbergs
13. Dace Štrodaha
14. Gatis Vācietis
15. Ira Dūduma
16. Andris Puide
17. Jānis Lībietis
18. Ivars Punculis
19. Nikolajs Antipenko

  Attīstības un vides jautājumu komiteja

  1. Valdis Kārkliņš, priekšsēdētājs
  2. Andrejs Ence
  3. Nikolajs Antipenko
  4. Andris Puide
  5. Jānis Kazaks
  6. Aivars Osītis
  7. Dace Štrodaha
  8. Jānis Lībietis
  9. Jānis Lagzdkalns

   Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

   1. Mārtiņš Bojārs, priekšsēdētājs
   2. Oļegs Sorokins
   3. Guntis Ruskis
   4. Ilze Bērziņa
   5. Gatis Vācietis
   6. Ira Dūduma
   7. Uģis Šteinbergs
   8. Līga Kadiģe
   9. Ivars Punculis

    Administratīvā komisija

    1. Andrejs Kirillovs, priekšsēdētājs
    2. Dace Štrodaha, priekšsēdētāja vietniece
    3. Anastasija Savčuka
    4. Aivars Osītis
    5. Andris Puide
    6. Ira Dūduma
    Plakāts

    Medību koordinācijas komisija

    Komisijas nolikums

    Komisijas priekšsēdētājs - Mārupes  novada pašvaldības domes deputāts Nikolajs Antipenko;

    Komisijas locekļi:

    1. Mārupes  novada pašvaldības domes deputāts Ivars Punculis;
    2. Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurists Jānis Buza;
    3. SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecības mežzinis Andris Greidāns;
    4. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas Vecākais inspektors Ainārs Naglis;
    5. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecības Babītes nodaļas vecākais mežzinis Andris Veidemanis;
    6. Latvijas Mednieku asociācijas  pārstāvis Guntars Reika;
    7. Biedrības “Mednieku klubs “Mārupes bebrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Skapsts.

     

     Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komiteja

     Komisijas nolikums

     Komisijas priekšsēdētājs – Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

     Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

     Ivo Bendrats - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2.daļas komandieris

     Staņislavs Turoks - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 5.daļas Bolderājas posteņa komandieris.

     Komisijas locekļi:

     Kalvis Avotiņš - Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs;

     Reinis Bitenieks - Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles dalas Piesārņojuma sektora vadītājs;

     Māris Ruģelis - Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas mežzinis

     Juris Višņakovs - Zemessardzes 17. kājinieku bataljona komandieris;

     Genādijs Popovs - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa priekšnieks

     Ivars Vovers – Mārupes novada pašvaldības darba aizsardzības speciālists

     Juris Jēkabsons – Mārupes pašvaldības policijas priekšnieks

     Jevgēnijs Tjarve - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks

     Kasparu Platnieku – Mārupes pašvaldības policijas vecākais inspektors

     Ināra Ļebedeka – Mārupes sociālā dienesta vadītāja vietniece

     Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības mērķdotācijas izvērtēšanas un sadales komisija

      

     Informācija sadaļā atjaunota 23.08.2022.