Komitejas un komisijas

Mārupes novada pašvaldības dome, lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu lēmumprojektus, no pašvaldības deputātiem ievēl: 

 

KOMITEJAS

Finanšu komiteja

1. Andrejs Ence, priekšsēdētājs
2. Mārtiņš Bojārs
3. Valdis Kārkliņš
4. Ilze Bērziņa
5. Līga Kadiģe
6. Jānis Kazaks
7. Jānis Lagzdkalns
8. Normunds Orleāns
9. Aivars Osītis
10. Guntis Ruskis
11. Oļegs Sorokins
12. Uģis Šteinbergs
13. Dace Štrodaha
14. Gatis Vācietis
15. Ira Dūduma
16. Andris Puide
17. Jānis Lībietis
18. Ivars Punculis
19. Nikolajs Antipenko

  Attīstības un vides jautājumu komiteja

  1. Valdis Kārkliņš, priekšsēdētājs
  2. Dace Štrodaha, priekšsēdētāja vietniece
  3. Andrejs Ence
  4. Nikolajs Antipenko
  5. Andris Puide
  6. Jānis Kazaks
  7. Aivars Osītis
  8. Jānis Lībietis
  9. Jānis Lagzdkalns

   Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

   1. Mārtiņš Bojārs, priekšsēdētājs
   2. Līga Kadiģe, priekšsēdētāja vietniece
   3. Oļegs Sorokins
   4. Guntis Ruskis
   5. Ilze Bērziņa
   6. Gatis Vācietis
   7. Ira Dūduma
   8. Uģis Šteinbergs
   9. Ivars Punculis

    KOMISIJAS 

    Administratīvā komisija

    Andrejs Kirillovs, priekšsēdētājs
    Dace Štrodaha, priekšsēdētāja vietniece
    Dace Vilaka - Kraukle
    Inga Motivāne
    Ira Dūduma
    Plakāts

    Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisija

    • Valdis Kārkliņš, komisijas priekšsēdētājs
    • Lauma Erdmane
    • Sarmīte Maščinska
    • Iveta Ruģele
    • Sintija Bērziņa

    Ētikas komisija

    • Līga Kadiģe, komisijas priekšsēdētāja
    • Uģis Šteinbergs
    • Daiga Broka
    • Jānis Kazaks
    • Jānis Lībietis
    • Dace Vilaka - Kraukle

    Komisija par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

    • Valdis Kārkliņš, komisijas priekšsēdētājs
    • Nikolajs Antipenko
    • Lauma Erdmane
    • Anita Lontone-Ieviņa
    • Anda Sprūde

     

    Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

    • Andrejs Ence, komisijas priekšsēdētājs
    • Mārtiņš Bojārs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
    • Iveta Ruģele
    • Līga Ģīle
    • Sarmīte Maščinska

    Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisija

    • Līga Kadiģe, komisijas priekšsēdētāja
    • Gunita Snipke
    • Lāsma Jefremova
    • Anete Freimane
    • Dace Štrodaha

    Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības mērķdotācijas izvērtēšanas un sadales komisija

    • Mārtiņš Bojārs, komisijas priekšsēdētājs
    • Erita Rutkovska
    • Elita Lecko
    • Līga Kadiģe

    Komisijas nolikums

    Medību koordinācijas komisija

    Komisijas nolikums

    Komisijas priekšsēdētājs - Mārupes  novada pašvaldības domes deputāts Nikolajs Antipenko;

    Komisijas locekļi:

    1. Mārupes  novada pašvaldības domes deputāts Ivars Punculis;
    2. Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurists Jānis Buza;
    3. SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecības mežzinis Andris Greidāns;
    4. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas Vecākais inspektors Ainārs Naglis;
    5. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecības Babītes nodaļas vecākais mežzinis Andris Veidemanis;
    6. Latvijas Mednieku asociācijas  pārstāvis Guntars Reika;
    7. Biedrības “Mednieku klubs “Mārupes bebrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Skapsts.

     

     Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

     Komisijas nolikums

     Komisijas priekšsēdētājs – Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

     Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

     Ivo Bendrats - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2.daļas komandieris

     Jānis Grīviņš - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Baldones posteņa komandieris virsleitnants

      

     Komisijas locekļi:

     Kalvis Avotiņš - Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs;

     Reinis Bitenieks - Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Piesārņojuma sektora vadītājs;

     Juris Višņakovs - Zemessardzes 17. kājinieku bataljona komandieris;

     Genādijs Popovs - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa priekšnieks

     Ivars Vovers – Mārupes novada pašvaldības darba aizsardzības speciālists

     Juris Jēkabsons – Mārupes pašvaldības policijas priekšnieks

     Jevgēnijs Tjarve - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks

     Kaspars Platnieks – Mārupes pašvaldības policijas vecākais inspektors

     Ināra Ļebedeka – Mārupes sociālā dienesta vadītāja vietniece

     Ivo Leoki - akciju sabiedrības "Sadales Tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Vidzemes tīklu nodaļas vadītājs, kuru nepieciešamības gadījumā var aizvietot akciju sabiedrības "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Vidzemes tīklu nodaļas meistars Andris Millers

     Rinalds Strazdiņš - Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas mežzinis

     Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija

     • Andrejs Ence
     • Niāra Zālīte
     • Linda Liepiņa
     • Baiba Dzene
     • Sofija Fomina

     Komisijas nolikums

      

     Pedagoģiski medicīniskā komisija

     Komisijas nolikums

     Komisijas vadītāja - speciālais pedagogs Gita Skrode

     Komisijas locekļi:

     • Logopēds – Antra Krauce
     • Speciālais pedagogs – Aelita Žučkova
     • Psihologs – Irina Kaminska
     • Bērnu psihiatrs – Laura Ķevere

     Komisijas nolikums

      

     Konkursa "Mammu bizness Mārupē" projektu pieteikumu vērtēšanas komisija

     Komisijas locekļi:

     • Sintija Vilkosta, Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras uzņēmējdarbības speciāliste
     • Dace Štrodaha, Mārupes novada pašvaldības domes deputāte
     • Ilze Bērziņa, Mārupes novada pašvaldības domes deputāte
     • Rihards Zariņš, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas pārstāvniecības pārstāvis
     • Ingrīda Bondare, SIA “IB Media Productions” pārstāve
     • Zita Jēkabsone, SIA “Latvijas aptieka” pārstāve
     • Agnese Ozoliņa, SIA “Heidelberg Materials SBC Latvia” pārstāve
     • Gunita Vanadziņa, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve
     • Maija Bebre, biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāve
     • Komisijas sekretārs: Sintija Vilkosta, Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras Uzņēmējdarbības speciāliste
      

      

     Informācija sadaļā atjaunota 29.04.2024.