Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana Babītes un Salas pagastā

Katram Mārupes novada (Mārupes, Babītes un Salas pagastu) iedzīvotājam ir iespēja savus sadzīvē radušos atkritumus sašķirot mājās un turpat arī nodot atkritumu apsaimniekotājam, izslēdzot nepieciešamību kaut kur pašiem tos vest.

Zināšanai!

Dalīti vāktu atkritumu izvešanu pēc grafika SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vienlaicīgi gan vieglajam iepakojumam, gan stikla iepakojumam ar vienu specializētu transportlīdzekli. Šīs mašīnas kravas tilpne ir sadalīta divās daļās, kas ļauj vienlaicīgi savākt gan stikla, gan vieglo iepakojumu, nesajaucot tos kopā. Iepriekšēja lielgabarīta atkritumu pieteikšana nepieciešama racionālai maršrutu plānošanai (lai zinātu, kur jābrauc un cik daudz būs jāsavāc). Lielgabarīta atkritumus vāc pa to veidiem un pēc nolietotām mēbelēm un nolietotām riepām brauc dažādas mašīnas. Laiku, kad izvedīs lielgabarīta atkritumus un kad jāpiesaka izvedamie atkritumi, SIA “Eco Baltia vide” paziņo katra ceturkšņa beigās.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājam noslēdzot pakalpojumu līgumu par atkritumu izvešanu, SIA “Eco Baltia vide” nodrošina atbilstošus konteinerus bez maksas. Noslēdzot pakalpojuma līgumu, puses vienojas par konkrētu savākto atkritumu veidu izvešanas biežumu. Sekojot līdzi katra atkritumu veida savāktajam apjomam, iespējams veikt izmaiņas konteineru izvešanas biežumam vai mainīt konteineru izmēru.

Atkritumu izvešanas grafiku bez maksas var mainīt vienu reizi ceturksnī, bet konteineru skaitu un tilpumu - vienu reizi gadā. Divas reizes gadā, iepriekš par to paziņojot, SIA “Eco Baltia vide” nodrošina konteineru mazgāšanu bez maksas. Reizi ceturksnī, nama apsaimniekotājam sadarbojoties ar SIA “Eco Baltia vide” un mājas iedzīvotājiem, ir iespēja bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus (tāpat kā privātmājās dzīvojošiem).

Atsevišķās vietās daudzdzīvokļu māju tuvumā var būt izveidoti publiskie šķirotu atkritumu (kartona, plastmasas, metāla un stikla iepakojuma) savākšanas punkti.

Privātmāju iedzīvotājiem

Privātmājās sašķirotos atkritumus (iepakojumu) ievieto speciālajās somās vai konteineros un, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju par izvešanas biežumu, norādītajos datumos novieto pie sētas izvešanai. Lielgabarīta atkritumus reizi ceturksnī, iepriekš to piesakot, novieto pie mājas izvešanai. Dalīti savāktā iepakojuma (kartona, plastmasas, metāla un stikla) un lielgabarīta atkritumu (nolietota sadzīves elektrotehnika, mēbeles, sadzīves priekšmeti, spuldzes, krāsu iepakojumi un četras riepas gadā) izvešana ir bez maksas. Speciālās iepakojuma savākšanas somas vai konteinerus var iegādāties pie apsaimniekotāja.

Dalīti savāktu iepakojumu jānogādā publiskajos dalīti vāktu atkritumu savākšanas laukumos.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana

Visi atsevišķi savāktie bioloģiski noārdāmie atkritumi nonāk poligona “Getliņi” bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcā un tiek pārstrādāti tehniskajā kompostā.

Babītes un Salas pagastos ikviens “Eco Baltia vide” klients var izvēlēties priekšapmaksas maisus (120 L) vai 0.24 m3 konteinerus (konteinera iegādes cena 27.50 eiro). Daudzdzīvokļu mājām (apsaimniekotājiem), noslēdzot līgumu, konteineru piegādā bez maksas. Izvešanas tarifs 27.41 eiro/m3 ar PVN, un bioloģiski noārdāmie atkritumi netiek dalīti pa veidiem.

Bioloģiskajiem atkritumiem paredzētajos maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, koku lapas, sīkus zariņus, nezāles, ābolus, kartupeļus un citus dārzeņus un augļus vai to daļas. Savukārt maisos nedrīkst ievietot pārtiku, piemēram, piena produktus, kā arī koku zarus.

Maisi bioloģiskajiem atkritumiem ir ērts risinājums, jo to cenā ir iekļauta arī izvešana.

Piņķos iedzīvotāji maisus var iegādāties ziedu veikalā ANEMOON - Jūrmalas iela 14, Piņķi. Viena maisa (120 L) cena – 3.29 eiro ar PVN.

Ja vēlaties iegādāties 10 (gab.) maisus un vairāk, piesakot apsaimniekotājam, tos jums atvedīs konteinera tukšošanas dienā.

Piepildīta maisa izvešanu jāpiesaka apsaimniekotājam, un tas norādītajā dienā jānovieto pie sētas.

Šķirots izlietotais iepakojums

Babītes un Salas pagastos ir izveidoti 11 publiski pieejami dalīti vāktu atkritumu savākšanas punkti un 53 stikla iepakojuma savākšanas konteineri (sk. karti zemāk), bet katrs atkritumu radītājs var pieteikt sašķirota iepakojuma izvešanu no mājām vai uzņēmuma, tajā skaitā no daudzdzīvokļu mājām. Šim nolūkam no atkritumu apsaimniekotāja var iegādāties divu izmēru somas (tilpums 60 L, cena 14,52 eiro ar PVN; tilpums 120 L, cena 18,15 eiro ar PVN)  vai 0,24 m3 tilpuma konteineru (konteinera iegādes maksa 27,50 eiro ar PVN). Sašķirotā iepakojuma izvešana pēc grafika (saskaņojot ar apsaimniekotāju) ir bez maksas.

Informācija sadaļā atjaunota 18.02.2022.